Home » Aktualności » Bezpieczna droga do szkoły , 19.09.2019r.

Archiwum

Bezpieczna droga do szkoły , 19.09.2019r.

Dnia 19 września 2019r. odbyło się spotkanie dla dzieci z przedszkola i kl.0 oraz uczniów kl.  I-III z  dzielnicowymi  z terenu Gminy Ostrów z KPP w Ropczycach na temat „Bezpieczna droga do i ze szkoły”.  Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przemieszczającym się do szkoły i ze szkoły oraz  do miejsca zamieszkania.  Policjanci przybliżyli najmłodszym zadania, jakie najczęściej wykonują  podczas służby, a także omówili zagadnienia związane z ruchem drogowym, w tym elementarne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym w obszarze zabudowanym i poza nim. Podczas spotkania szczególną uwagę funkcjonariusze zwrócili na zasady obowiązujące przy przewożeniu dzieci samochodem. Policjanci podkreślili także, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych na odzieży czy plecakach, zwłaszcza po zmroku. Tłumaczyli, że kiedy piesi są widoczni dla innych uczestników ruchu drogowego, stają się bardziej bezpieczni. Tego typu spotkania profilaktyczne w szkołach są jednym z narzędzi zmierzających do poprawy bezpieczeństwa dzieci, a także mają na celu wykształcenie w społeczeństwie właściwych postaw w przypadku zaistnienia różnego typu niebezpiecznych sytuacji już od najmłodszych lat.