Home » Aktualności » Na ludowo i walentynkowo w zerówce i przedszkolu, 14.02.2020r.

Archiwum

Na ludowo i walentynkowo w zerówce i przedszkolu, 14.02.2020r.

„ Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie.”

  1. Jachowicz

Dnia 14 lutego dzieci z kl. „0” i przedszkola bawiły się w rytm oberków, polek, tramelek, słuchały żartobliwych pieśni i przyśpiewek z regionu rzeszowskiego i małopolskiego, a to za sprawą Kapeli Rodzinnej „Kurasie” z Lubziny, której przedstawiciele gościli w naszych murach. Dzieci poznały jedną z najstarszych kapel rodzinnych działających na naszym terenie, a  założoną w lutym 1950 r. we wsi Brzozówka przez Władysława Kamińskiego (1892-1979) i jego córkę Albinę Kuraś.

Początkowo występowali pod nazwą „Kapela Kamińskich” . Władysław był uzdolniony muzycznie i plastycznie. Od wczesnej młodości zajmowała go również rzeźba w drewnie. Wykonywał ozdobne ramy do obrazów, ptaszki, dekoracyjne elementy instrumentów ludowych, w późniejszych latach rzeźby figuralne, które trafiały do kolekcji muzealnych. Nauczył grać na skrzypcach szesnastoletnią wówczas córkę Albinę, a ona z kolei swoje dzieci. Dziś córki Albiny: Teresa, Krystyna oraz syn Henryk ze swoimi dziećmi i wnukami tworzą kapelę rodzinną, znaną szeroko w okolicy, zapraszaną na zabawy, angażowaną na wesela, występującą również podczas uroczystości lokalnych w gminie i powiecie ropczycko-sędziszowskim (na imprezach folklorystycznych, dożynkach, uroczystościach religijnych, koncertach), a także biorą udział w przeglądach i festiwalach ogólnopolskich. Kapela koncertowała za granicą  na Węgrzech, Austrii, Litwie, Niemczech i we Włoszech.

Przygotowują także widowiska obrzędowe: „Ostatki”, „Wyskubek”, „Dożynki”, „Hej kolęda” „Herody”,  których fragmenty dzieci oglądały w rodzinnej kronice. Laureaci Nagrody Kolberga w 2013 roku. Pan Henryk zaprezentował dzieciom rzeźby swojej mamy oraz własnego autorstwa. Pokazał grę na cymbałach, a pozostali muzycy na skrzypcach, akordeonie i kontrabasie. Gorąco dziękujemy tej wielopokoleniowej rodzinnej kapeli za piękny koncert w rzeszowskich strojach ludowych.