Home » Aktualności » Informacja dla rodziców składających wnioski rekrutacyjne

Archiwum

Informacja dla rodziców składających wnioski rekrutacyjne

Szanowni Państwo

Wnioski rekrutacyjne do przedszkola, kl. 0 i kl. I w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w
Skrzyszowie proszę składać w zamkniętych kopertach opisanych imieniem i nazwiskiem na
stoliku obok tablicy patrona na parterze w budynku szkoły – wejście główne. (Dotyczy tych
osób, które jeszcze nie złożyły tych wniosków).

Z poważaniem
Andrzej Ziajor
Dyrektor Zespołu