Home » Aktualności » INFORMACJA DLA RODZICÓW – REKRUTACJA PRZEDSZKOLE i KL. 0 na rok szkolny 2020/2021

Archiwum

INFORMACJA DLA RODZICÓW – REKRUTACJA PRZEDSZKOLE i KL. 0 na rok szkolny 2020/2021

W dniu 15 kwietnia 2020r. zostały wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie przy wejściu do budynku placówki.
W dniach 21 – 27 kwietnia 2020r. rodzice zakwalifikowanych kandydatów proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia, które będzie do pobrania ze strony internetowej szkoły www.skrzyszow.szkola.pl , portalu społecznościowego Facebook Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie lub osobiście w szkole (na stoliku przy tablicy pamiątkowej).

Z uwagi na sytuację panującą w kraju w związku z COVID-19 prosimy w miarę możliwości o składanie potwierdzeń drogą e-mailową (skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego odręcznie oświadczenia) na adres: sp-skrzyszow@wp.pl

W późniejszym terminie ustalonym przez dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skrzyszowie rodzice będą zobowiązani złożyć oświadczenie woli w oryginale w sekretariacie placówki.