Home » Aktualności » SZÓSTA ROCZNICA KANONIZACJI JANA PAWŁA II – kwiecień 2020r.

Archiwum

SZÓSTA ROCZNICA KANONIZACJI JANA PAWŁA II – kwiecień 2020r.

W tym roku szkolnym zaleźliśmy się  w specyficznej sytuacji, ze względu na epidemię, która ma miejsce w naszym kraju i na świecie. Nie zrobimy jak, co roku apelu czy akademii szkolnej poświęconej postaci naszego Wielkiego Rodaka – Świętego Jana Pawła II. Jednakże nie oznacza to, że nie pamiętamy o tym że kard. Karol Wojtyła 16 października 1978 roku został wybrany na papieża, a 6 lat po śmierci został beatyfikowany, 1 maja 2011r.,  kanonizowany 27 kwietnia 2014roku.

Pamiętamy o Nim teraz, kiedy przypada szósta rocznica wyniesienia Go na ołtarze, ale także o tym, że 18 maja przypada 100 rocznica urodzin Wojtyły. Sposobów pokazania, że pamiętamy  nawet w tym trudnym czasie jest wiele. Możecie poprzez telewizję lub Internet obejrzeć filmy poświęcone Jego osobie. Posłuchać  o czym nauczał, będąc księdzem, kardynałem i papieżem. Zapewne pamiętacie, że ulubioną pieśnią Ojca Świętego była „Barka”, możecie ja wspólnie z najbliższymi zaśpiewać. Wzajemna życzliwość i szacunek oraz pomoc osobom potrzebującym, to nie tylko forma  pamięci, ale  także pokazanie, że Jego nauczanie jest obecne w moim codziennym zwyczajnym życiu.

W nauczaniu papieża możemy znaleźć odpowiedzi na wiele ważnych pytań zadawanych przez współczesny świat. Jan Paweł II pozostawił potomnym ogromne dziedzictwo, trudne wręcz do ogarnięcia. Duchowy testament wielkiego papieża będzie analizowany i przywoływany przez kolejne pokolenia wiernych, w tym przez uczonych, nie tylko chrześcijan, ale i ludzi innych wyznań. Zawiera on bowiem bogactwo ważnych prawd i myśli, wciąż aktualnych, inspirujących do podejmowania coraz to nowych inicjatyw w służbie Bogu i ludziom.

Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku. Co wyniósł przyszły papież
z rodzinnego domu? Nade wszystko miłość do najbliższych, ale i do innych. W surowych warunkach, w jakich przyszło mu spędzić młode lata, ukształtował się jego charakter: człowieka dobrego, skromnego, pracowitego, ale znajdującego przecież radość czy to w uprawianiu sportu, czy też w wędrówkach po okolicy. Wyniósł z rodzinnego domu zamiłowanie do porządku, a przede wszystkim do modlitwy. Jego wybór na papieża u schyłku lat siedemdziesiątych XX wieku było wydarzeniem religijnym i politycznym na skalę międzynarodową. Jan Paweł II w swoim nauczaniu zwracał szczególną uwagę na rozwój człowieka i ogromną siłę jednostki ludzkiej w kierunku realizowania swoich możliwości. Wezwaniem do dbałości o kierunek własnego rozwoju są słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II do młodych w 1979 roku na Westerplatte: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”.  Słowa te zachęcają młodych ludzi do stawiania sobie wysokich wymagań we wszystkich aspektach swego życia. Papieskie wezwanie do samodoskonalenia ma ogromne znaczenie, ponieważ jednostka ludzka powinna być z jednej strony wolna w określaniu i realizacji własnych celów życiowych, a z drugiej – odpowiedzialna za własny rozwój i kształtowanie swojej przyszłości.

Czerpmy z tej wiedzy, szukajmy wskazówek, drogowskazów w tej nauce i  pamiętajmy o Nim nie tylko podczas rocznic.