Home » Aktualności » Oświadczenie woli zapisu dziecka do kl. I w PSP im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w ZSP w Skrzyszowie

Archiwum

Oświadczenie woli zapisu dziecka do kl. I w PSP im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w ZSP w Skrzyszowie

Przypominamy, że termin składania oświadczeń: 27 – 29.04.2020r.

Oświadczenie rodzica – dot. potwierdzenia woli przyjecia dziecka do kl. I sp 2020-21