Home » Aktualności » Miesięcznica, 19.05.2020r.

Archiwum

Miesięcznica, 19.05.2020r.

Dziś 19 maja, kolejny miesiąc kiedy nie możemy zorganizować naszego wspólnego spotkania przy tablicy pamiątkowej Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Naszą szkolną tradycją stało, się gromadzenie całej społeczności szkolnej przed tablicą Patrona. Krótkie wspomnienie o Nim i modlitwa.

Zwróćmy uwagę, że nasz majowy apel, wspomnienie o ks. Jerzym przypada po obchodach 100 rocznicy urodzin papieża. Warto pamiętać, że ks. Jerzy chociaż bardzo chciał się spotkać z Ojcem Świętym, to nigdy mu się to nie udało. Jednakże w swoim nauczaniu, głoszonym słowie Bożym bardzo często odwoływał się do nauki papieża.

W siódmym roku pontyfikatu Jana Pawła II został zamordowany ks. Popiełuszko, papież nawiązując do działalności ks. Jerzego, powtarzał, „aby z tej śmieci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie”.

…Nie uczyłeś nas

zaciskać pięści

zagryzać wargi

oślepiać oczy

złością i gniewem,

Chciałeś nas prowadzić

po literach Ewangelii

jak po stopniach

wiary i nadziei

do ołtarzy miłości

Boga.

Chciałeś nam mówić

o Wierności

która twardsza nad żelazo

o Nadziei

która rozjaśnia mroki najgęstsze

o Miłości,

która jest światłem i słońcem

zarazem

Widziałeś nas

przychodzących do Boga

synów marnotrawnych

wracających z dalekiej podróży

lat obojętnych i jałowych

klękających przed kratą

Twojego konfesjonału

widziałeś nasze łzy

i płakałeś z nami

Którzy przychodzą z daleka…”