Home » Aktualności » WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I – III

Archiwum

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I – III

Szanowni Rodzice uczniów kl. I – III!

Minister Edukacji Narodowej daje możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo – wychowawczych z dniem 25.05.2020r. dla uczniów kl. I – III szkół podstawowych z równoczesną możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych.

W związku z powyższym prosimy chętnych Rodziców o wypełnienie deklaracji i oświadczeń pod kątem wznowienia nauczania w tych klasach w formie stacjonarnej (bez dowozu uczniów). Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skrzyszowie, najlepiej w formie elektronicznej na adres sp-skrzyszow@wp.pl lub osobiście pozostawić na stoliku przy tablicy patrona w budynku szkoły do dnia 20.05.2020 r. do godz. 1500. Dokumenty są do pobrania jako załącznik do niniejszej informacji / link: http://skrzyszow.szkola.pl/wp-content/uploads/2020/05/DEKLARACJA-o%C5%9Bwiadczenia-KLASY-I-III-od-25-maja.pdf

Decyzja o podjęciu takiej formy nauczania lub pozostania przy formie zdalnej nastąpi po uzyskaniu informacji od rodziców i będzie uzależniona od ilości chętnych.

Nadmieniam, że powrót dzieci jest dobrowolny i Rodzice podejmują decyzję w tej sprawie.

Rodzice, którzy złożą deklaracje o uczęszczaniu dziecka do placówki otrzymają zwrotnie na swój adres e-mailowy procedury związane z przyjmowaniem i pobytem dziecka w placówce i obowiązkami rodziców na czas pandemii umożliwiające zapoznanie się z nimi.

O wszelkich nowych wytycznych MEN lub GIS i związanych z tym zmianami będziemy na bieżąco informować.

 

Dyrektor Zespołu

Andrzej Ziajor

DEKLARACJA + oświadczenia KLASY I – III od 25 maja