Home » Aktualności » „Totus Tuus Maryjo z Zawadzkiego Wzgórza” – konkurs plastyczny, 05.2020r.

Archiwum

„Totus Tuus Maryjo z Zawadzkiego Wzgórza” – konkurs plastyczny, 05.2020r.

Uczniowie klas I –  III brali udział w konkursie plastycznym organizowanym  przez Wójta Gminy Dębica, Dyrektora Zespołu Szkół w Zawadzie, Proboszcza Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zawadzie, Klub Seniora w Zawadzie oraz Centrum Oświatowo – Kulturalne w Zawadzie. Celem tego konkursu pod hasłem „Totus Tuus Maryjo z Zawadzkiego Wzgórza”  było upamiętnienie życia i działalności Jana Pawła II. Prace wykonali  uczniowie klas I – III pod opieką swoich wychowawców. Po rozstrzygnięciu konkursu prace uczniów będą prezentowane na wystawie dla pielgrzymów przybywających do Sanktuarium w Zawadzie.