Home » Aktualności » INFORMACJA DLA RODZICÓW

Archiwum

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informacja dla rodziców dotycząca opłat za wyżywienie w przedszkolu i w szkole i godziny ponad podstawę programową w przedszkolu.

W związku z nadpłatami w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz korzystanie z wyżywienia,  jakie powstały za miesiąc marzec 2020 r. w wyniku pandemii koronawirusa, zgodnie z  zarządzeniem nr 15/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skrzyszowie, informuję, że zwrot nadpłat na wniosek rodziców / prawnych opiekunów zostanie wypłacony w czerwcu 2020r. dla:

– uczniów kl. VIII kończących edukację w tym roku szkolnym w szkole podstawowej (za wyżywienie)

– dzieci sześcioletnich, które od 1 września 2020r. rozpoczną edukację w kl. I (za wyżywienie)

– dzieci pięcioletnich z przedszkola, które z dniem 1 września 2020r. rozpoczną edukację w kl. 0 jako dzieci sześcioletnie (za wyżywienie i godziny ponad podstawę programową)

– dzieci pięcioletnich z kl. 0, które z dniem 1 września 2020r. będą kontynuować edukację jako dzieci sześcioletnie (za godziny ponad podstawę programową).

Natomiast dla pozostałych dzieci i uczniów nadpłaty zostaną zaliczone na poczet opłat bieżących w kolejnych miesiącach korzystania przez dziecko z w/w świadczeń do dnia wyczerpania tych nadpłat, najpóźniej we wrześniu 2020r.

 

Andrzej Ziajor

Dyrektor Zespołu