Home » Aktualności » „Edukacja ekologiczna powinna uczyć, że każde, nawet najmniejsze działanie, jeżeli tylko służy dobru Ziemi, ma sens i jest potrzebne” 05.06.2020

Archiwum

„Edukacja ekologiczna powinna uczyć, że każde, nawet najmniejsze działanie, jeżeli tylko służy dobru Ziemi, ma sens i jest potrzebne” 05.06.2020

Piątego czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Święto  to  ma  na  celu  przybliżenie  społeczeństwu  kwestie  związane  z  ochroną  środowiska i edukacją ekologiczną, promowanie ekologicznego stylu życia. Codziennie, na każdym kroku podejmujemy decyzje, które wpływają na kondycję planety.  Możemy wykonać tyle rzeczy dobrych dla przyrody, ile wykonujemy czynności w życiu.

 

W związku z tym świętem sekcja LOP zorganizowała konkurs ekologiczny pod hasłem  „I Ty możesz zostać ekologiem”. Wzięło w nim udział 14 uczniów, którzy wykazali się bardzo dużą wiedzą z zakresu ochrony środowiska. Największą liczbę punktów uzyskało trzech uczniów i oni są zwycięzcami:

Justyna Jezuit – kl. VIII

Natalia Jezuit – kl. VI

Monika Pękala – kl. VII

Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział, a zwycięzcom gratuluję.

Opiekun sekcji LOP – Ewa Feret