Home » Aktualności » Informacja dla rodziców dzieci z przedszkola i kl. 0

Archiwum

Informacja dla rodziców dzieci z przedszkola i kl. 0

Informujemy że w gminie Ostrów będzie pełniony dyżur wakacyjny (lipiec, sierpień) dla chętnych dzieci w wieku przedszkolnym.W czasie dyżuru przedszkole będzie czynne 9 godzin tj. od 700 do 1600.

Rodzice zapisując dziecko na dyżur wakacyjny winni określić liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu w ciągu dnia.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będą do pobrania na stronie internetowej szkoły http://skrzyszow.szkola.pl/ od 15 czerwca 2020r.

Przypominamy, że 5-cio godzinny pobyt dziecka w przedszkolu (8-13) jest bezpłatny, natomiast za każdą dodatkową godzinę opłata wynosi 1zł.

Ponadto nadmieniamy, iż informacja na temat placówek pełniących dyżury będzie podana do wiadomości po zakończonych zapisach.

Prosimy o jak najszybsze podjęcie decyzji.

Zapisy trwają do 18.06.2020r.