Home » Aktualności » „Czyste powietrze wokół nas”- Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej.

Archiwum

„Czyste powietrze wokół nas”- Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej.

Wszystkie dzieci z klasy „0” wzięły udział w Programie Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.
Program stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych, w wychowaniu zdrowotnym dziecka – pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe dla niego zwyczaje osób palących. Postawa obronna wobec zjawiska palenia tytoniu, którą uda się wykształcić u dziecka w wieku przedszkolnym, może owocować przez całe życie.

Celem głównym programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe to:

wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów

wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego

zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego

zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów

zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym

W zerówce zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe. Tytuły zajęć:

  1. Wycieczka
  2. Co i dlaczego dymi?

III. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

  1. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
  2. Jak unikać dymu papierosowego?

Poszczególne zajęcia dostosowane były do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka. Dzieci były aktywne. Na zakończenie programu wykonały gazetkę ścienną dla rodziców:  „Ten zielony Dinek ucieka przed dymem”.