Home » Aktualności » Wyjątkowe zakończenie roku szkolnego 2019/2020., 26.06.2020r.

Archiwum

Wyjątkowe zakończenie roku szkolnego 2019/2020., 26.06.2020r.

Rozpoczynając rok szkolny 2 września 2019 roku, nikt z nas nie myślał, że będziemy go kończyć w zupełnie innych warunkach. Od 12 marca 2020r. zajęcia tradycyjne zostały zawieszone w związku z panującą na świecie pandemią COVID-19 można powiedzieć, że z dnia na dzień zmieniła się edukacja w szkołach. Znane nam do tej pory tradycyjne lekcje w błyskawicznym tempie zastąpiono zdalnym nauczaniem. Wszyscy musieliśmy się odnaleźć w innych realiach – uczniowie – nauczyciele i rodzice. Oczywiście napotykaliśmy na trudności, popełnialiśmy błędy, ale wytrwale i cierpliwie uczyliśmy się wszyscy. Możemy śmiało powiedzieć, że jest to nasz wspólny sukces dydaktyczny. 26 czerwca przygoda ze szkołą kończy się, nadszedł wyczekiwany czas odpoczynku. Dziękujemy Wam Uczniowie, że z taką determinacją, zaangażowaniem i konsekwencją pokonywaliście przeciwności w zdobywaniu wiedzy. Dziękujemy Wam Rodzice za wsparcie i wyrozumiałość. Kończymy ten rok z przekonaniem, że chociaż było ciężko to zdobyte nowe doświadczenia czynią nas bogatszymi i z optymizmem patrzymy w przyszłość. Tegorocznych absolwentów pożegnali: dyrektor zespołu Andrzej Ziajor, wychowawcy z I i II etapu edukacyjnego B. Przydział i E. Feret oraz przewodnicząca Rady Rodziców – A. Ciempa. Absolwenci dostali również listy gratulacyjne i albumy od Wójta Gminy Ostrów Grzegorza Ożoga.

Drodzy absolwenci przed Wami nowy etap w życiu, nowa szkoła, nauczyciele i koledzy. Życzymy Wam, by każda zawarta przyjaźń okazała się szczera, zdobyta wiedza była źródłem otwartości na świat. Mamy nadzieję, że będziecie myślami wracać do tych szkolnych lat i do naszych nauczycieli.