Home » Aktualności » 102 rocznica odzyskania niepodległości, 11.11.2020r.

Archiwum

102 rocznica odzyskania niepodległości, 11.11.2020r.

Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości

Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu.

Nie można bowiem dobrze służyć narodowi,

nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury”.

Jan Paweł II

11 listopada 1918 to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: niezależnie od tego, jak oceniamy dziedzictwo II RP i meandry jej historii, dzień odzyskania niepodległości uznajemy za święto ważne i radosne. Dlatego powinniśmy obchodzić je wszyscy. Ojczyzna jest to dobro duchowe, złożone z języka, kultury, historii i tradycji, to pamięć o zwycięstwach i klęskach. Nie można w tym szeregu wartości pominąć również wiary i Kościoła. Narodowe Święto Niepodległości zawsze powinno skłaniać do wielu refleksji. Obserwując zmieniający się świat i wartości, które wyznają obecne pokolenia możemy sami zobaczyć jak kształtują się nasze relacje międzyludzkie. Zapewne więcej w nich uszczypliwości i złośliwości, a brak zwykłych codziennych uprzejmości. Ludzie sprzed dziesięciu dekad, podobnie jak my dzisiaj byli targani rozterkami, mieli chwile zwątpienia, załamania. Odnosząc się do tamtych czasów patrzymy bardzo często na przedwojenne pokolenie wyłącznie przez pryzmat ich wojennych przeżyć. Zapominamy przy tym, że wojna trwała kilka lat, stanowiąc ważny, ale przecież nie jedyny i na pewno nie najdłuższy epizod w ich życiu. Tak mało pyta się żyjących jeszcze świadków historii o wartości, które wyznają przez całe swoje życie. Wartości, które przekazywali następnie swoim dzieciom i wnukom. Warto w takim dniu jak Narodowe Święto Niepodległości zadać sobie samemu pytanie o wartości, którymi kieruję się w swoim życiu. Podejść z szacunkiem do drugiego człowieka, zatrzymać się choć na chwilę i podjąć refleksje nad samym sobą. Wielkie zmiany dokonują się w naszych małych wspólnotach. W Narodowe Święto Niepodległości powinniśmy postawić sobie ważne pytanie: co dzisiaj znaczy dla nas ojczyzna? Czy troszczymy się o jej dobro? A może już nas ogarnął kosmopolityzm? Jak to jest z naszym patriotyzmem?Jak dziś w tym trudnym czasie epidemii postrzegamy kraj? Przywołując słowa św. Jana Pawła II „Ojczyzna to nasze „być” i nasze „mieć”, troszczmy się o nasze dobro wspólne nie tylko 11 listopada, ale każdego dnia. A tego dnia niech nasze domy zostaną udekorowane biało – czerwoną, na znak naszego patriotyzmu. W Święto Niepodległości pamiętajmy szczególnie o tych wszystkich dzięki którym to, co polskie, co nasze, nie pogubiło się na drogach trudnej historii. To dzięki nim naród umacniał swoją samoświadomość,  utrwalał  swoje  duchowe  więzy,  rozwijał  głębiej i mocniej swoją polskość, nie ulegał klęsce zwątpienia i rezygnacji.