Home » Aktualności » Gminny Konkurs Fotograficzny pt. ,,Piękno Gminy Ostrów w obiektywie aparatu”. 10.2020

Archiwum

Gminny Konkurs Fotograficzny pt. ,,Piękno Gminy Ostrów w obiektywie aparatu”. 10.2020

Dzieci z klasy ,,O” pod opieką pani Barbary Budzik i Iwony Szybały wzięły udział w Gminnym Konkursie Fotograficznym pt. ,,Piękno Gminy Ostrów w obiektywie aparatu”. Organizatorem Konkursu było Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce. Celem gminnego konkursu było promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy Ostrów. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było przesłanie maksymalnie pięciu zdjęć , które powinny mieć jednoznaczny związek z Gminą: przedstawiać krajobrazy, pejzaże, opisanym pomniki przyrody, zabytki, obiekty zlokalizowane na terenie gminy, lokalną kulturę, folklor, oraz życie codzienne mieszkańców Gminy. Dzieci wraz z opiekunami dokonały zgłoszenia do konkursu poprzez przesłanie pięciu zdjęć zrobionych podczas wycieczki po miejscowości Skrzyszów. Grupa zawitała do „Rajskiego Ogrodu”. Tam udało się ująć w kadrze stary dąb- pomnik przyrody, XVI- wieczny dwór w stylu gotyckim, piękny ogród z bukszpanowymi labiryntami. Zdjęcia zatytułowane zostały następująco:

  1. ,,Staruszek dąb” ; 2. ,,Uśpiona fontanna” ; 3. ,,Dwór w jesiennej szacie” ; 4. ,,Tajemne przejście”; 5. ,,W cieniu dworskich labiryntów”.

Dzieci poznały historyczny charakter dworu, pomnik przyrody oraz zachwyciły się ogrodem. Klasa ,,O” otrzymała w tym gminnym konkursie wyróżnienie. W tymże konkursie wyróżnienie otrzymał także uczeń klasy I- Jakub Pękala. Gratulujemy wyróżnionym.