Home » Aktualności » „Portret babci i dziadka”, 01.2021r.

Archiwum

„Portret babci i dziadka”, 01.2021r.

Uczniowie klasy „0” z naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim konkursie plastycznym pod hasłem „Portret babci i dziadka”.

Organizatorami konkursu było Przedszkole Publiczne w Łonowej i Dębińskie Centrum Kultury. Cele konkursu to:

-wychowanie dzieci w szacunku dla osób starszych, wzmacnianie więzi rodzinnych,

-rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci,

-rozwijanie umiejętności rysowania,

-prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.

Konkurs organizowany był dla dzieci 6-letnich uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie całej Polski. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej, której tematem przewodnim był portret babci lub dziadka, albo portret obojga dziadków. Jedna placówka mogła dostarczyć maksymalnie jedną pracę w formie elektronicznej.

Wszyscy uczniowie z kl.”0” na zajęciach wykonywali portrety swoich dziadków. Dzieci drogą głosowania wytypowały, zgodnie z regulaminem, jedną pracę na ogólnopolski konkurs . Autorką tej pracy jest Julia Tokarz- 6 lat, która samodzielnie bardzo ładnie zinterpretowała temat konkursu.
W związku sytuacją epidemiczną fotografie wykonanych prac nadsyłane były w formie elektronicznej. Na skrzynkę konkursową wpłynęło 90 prac, które w pierwszym etapie poddano ocenie formalnej. Następnie jury konkursowe przystąpiło do oceny pod kątem kryteriów regulaminowych. Poziom był bardzo wysoki, a ostateczne wyniki punktowe pokazują wyrównany charakter konkursu.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za twórczy trud włożony w przygotowanie prac konkursowych. Udział w konkursie plastycznym miał na celu nie tylko rozwój i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci, ale również uczenia ich szacunku do osób starszych i pogłębienie więzi rodzinnych. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy pocztą e-mailową.