Home » Aktualności » Pasowanie na ucznia

Archiwum

Pasowanie na ucznia

11 lutego 2021r., w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania na ucznia dzieci z klasy I. Uroczystość ta odbywa się zawsze jesienią. Jednak w bieżącym roku szkolnym ze względu na pandemię COVID-19 i wprowadzone w związku z tym nauczanie zdalne została przeniesiona do powrotu uczniów do nauczania stacjonarnego. Uroczystość odbyła się 11 lutego w reżimie sanitarnym, bez rodziców, nauczycieli innych klas i społeczności szkolnej. Uczniowie w obecności wychowawcy i dyrektora zaprezentowali program artystyczny, złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów klasy I przez dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego – Andrzeja Ziajora.