Home » Aktualności » „Klikaj bezpiecznie”- ogólnopolski konkurs. Dzieci wiedzą jak bezpiecznie klikać na komputerze.

Archiwum

„Klikaj bezpiecznie”- ogólnopolski konkurs. Dzieci wiedzą jak bezpiecznie klikać na komputerze.

W klasie 0 zorganizowane zostały zajęcia promujące bezpieczne korzystanie z komputera i Internetu. Dzieci poznawały Internet jako narzędzie do pracy, nauki, rozrywki, ale też jako miejsce, gdzie można paść ofiarą różnych zagrożeń. Były uwrażliwiane  na zagrożenia związane z nadmiernym graniem w gry komputerowe i szukały sposobów co robić , by ochronić się przed uzależnieniem od komputera, jak efektywnie i zdrowo spędzać czas. Następnie tworzyły prace plastyczne realizujące temat ,,Klikaj bezpiecznie – Bezpieczna praca z komputerem”. Wszystkie dzieci w pracach plastycznych pokazywały zasady bezpiecznego  korzystania z Internetu. Dwie dziewczynki Emma Fryz- 5 lat i Aleksandra Majka- 6 lat wyraziły chęć udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez Przedszkole nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku p.h. „KLIKAJ BEZPIECZNIE- BEZPIECZNA PRACA Z KOMPUTEREM”. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci, stwarzanie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych, doskonalenie umiejętności tworzenia obrazów na określony temat, dowolną techniką.

Dziewczynki pod kierunkiem nauczycielki Barbary Budzik wykonały prace plastyczne przestawiające bezpieczne sposoby wykorzystania Internetu w zabawie i nauce. W konkursie wzięło udział 23 dzieci.
Jury konkursowe wyłoniło zwycięzców i przyznało naszym dziewczynkom II miejsce (ex aequo). Widać prace Emmy i Oli bardzo dobrze realizowały temat konkursowy i prezentowały wysoki poziom artystyczny. Gratulujemy i cieszymy się Emi i Olu z Wami!