Home » Aktualności » OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO-MATEMATYCZNY „FIGUROWY ZAWRÓT GŁOWY” .

Archiwum

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO-MATEMATYCZNY „FIGUROWY ZAWRÓT GŁOWY” .

Z okazji Światowego Dnia Matematyki zorganizowany został w Przedszkolu nr 30 we Włocławku Ogólnopolski konkurs matematyczno- plastyczny „Figurowy zawrót głowy”.

Cele konkursu to:

– rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci;

– rozwijanie intuicji matematycznych;

– rozwijanie wyobraźni i kreatywności;

– integracja środowiska

Konkurs skierowany był dla dzieci przedszkolnych w wieku 6 lat.

Uczestnicy Filip Kurcz i Patrycja Knych pod okiem nauczycielki Barbary Budzik wykonali różnymi technikami prace plastyczne z figur geometrycznych na temat: „Figurowy zawrót głowy”. Z jednej placówki można było składać max. 2 prace plastyczne.

Przy ocenie prac komisja konkursowa będzie brała  pod uwagę:

– zgodność pracy z tematem konkursu

– poprawność odwzorowania figur geometrycznych

– samodzielność wykonania pracy

– kreatywność

– estetykę wykonania.

Dziękujemy dzieciom za aktywność, zabawę figurami i kreatywne prace plastyczne.