Home » Aktualności » Miesięcznica, 19.03.2021r.

Archiwum

Miesięcznica, 19.03.2021r.

I znowu kolejny 19 dzień miesiąca tym razem marca, chwila na zatrzymanie się i wspomnienie o naszym Patronie. Warto podkreślić, że tego dnia w Kościele czcimy św. Józefa. A tak się składa, że Ojciec Święty Franciszek ustanowił św. Józefa w tym roku Patronem Kościoła powszechnego. Papież przedstawił św. Józefa jako ojca, który złożył całkowity dar siebie i uczynił ze swego życia służbę. Ukazuje nam św. Józefa jako ojca: czułego, posłusznego, umiłowanego, człowieka pracy i z twórczą odwagą. Trudności wydobywają z każdego z nas możliwości o posiadaniu, których nawet nie mieliśmy pojęcia, Akceptując w naszym życiu to co się dzieje, bywa że owa akceptacja przejawia dar męstwa, który otrzymujemy od Ducha Świętego. Bóg, który interweniuje poprzez wydarzenia i ludzi działa w życiu każdego człowieka i potrafi ocalić zawsze to, co się liczy. Ks. Jerzy w swoim nauczaniu niejednokrotnie zwracał uwagę jak ważny jest dar męstwa, odwaga aby przeciwstawiać się złu, mówił: „Aby pielęgnować w sobie i braciach ideę, która była i jest nadzieją na lepsze jutro, potrzebne jest męstwo, potrzebna jest cnota męstwa. Cnota męstwa, która jest przezwyciężeniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu. Bo bać się w życiu trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju”.

Niech postawa św. Józefa będzie dla nas źródłem inspiracji, gotowości do wypełnienia woli Boga, pokładania w nim wszelkich nadziei. Każdy z nas może w osobie św. Józefa, jak i bł. ks. Jerzego znaleźć orędownika, pomocnika i przewodnika w trudnych chwilach naszego życia.