Home » Aktualności » WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RODZICÓW – zajęcia w dniach 29.03.2021r. – 09.04.2021r.

Archiwum

WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RODZICÓW – zajęcia w dniach 29.03.2021r. – 09.04.2021r.

Szkoła Podstawowa i Przedszkole na wniosek rodziców w dniach od 29.03.2021r. – 9.04.2021r. zapewnia zajęcia w placówce dla dzieci rodziców pracujących w służbach mundurowych, medycznych i innych zaangażowanych w walkę z koronawirusem, zgodnie z wykazem umieszczonym w § 2 ust. 4 rozporządzenia MEiN z 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. 2021, poz. 561). Wnioski są do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW OD 29.03.2021 Przedszkole

OŚWIADCZENIE RODZICÓW OD 29.03.2021 Szkoła