Home » Aktualności » Szesnasta rocznica śmierci św. Jana Pawła II, 02.04.2021r.

Archiwum

Szesnasta rocznica śmierci św. Jana Pawła II, 02.04.2021r.

Stolica Apostolska wydała komunikat dokładnie o 21.37 Ojciec Święty powrócił do domu Ojca. Dziś 2 kwietnia przypada 16. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Cały świat 2 kwietnia 2005r., pogrążył się we wszechogarniającym poczuciu osierocenia. Otwarto mimo późnej nocy kościoły, które gromadziły tłumy, tłumy. Jan Paweł II kierował Kościołem blisko 27 lat, po tym, jak 16 października 1978 r. konklawe wybrało na papieża, pochodzącego zza żelaznej kurtyny, kardynała Karola Wojtyłę. Tego dnia o godzinie 18.17 zgromadzeni na placu św. Piotra w Rzymie ujrzeli smugę białego dymu z kaplicy Sykstyńskiej. Jego przesłanie odzwierciedlały słowa wypowiedziane na początku misji: „Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy”.
Jan Paweł II wywarł szczególny wpływ na losy Kościoła katolickiego i całego świata, między innymi przyczynił się do upadku komunizmu.
Podczas swoich licznych pielgrzymek niestrudzenie docierał do obszarów nędzy materialnej i głodu, a także tam, gdzie było łamane prawo do wolności i godnego życia. Przez cały pontyfikat papież apelował i z determinacją upominał się o prawa człowieka i pokój na świecie, wzywał narody, by podjęły „ryzyko solidarności, a tym samym ryzyko pokoju”. W przededniu Świąt Zmartwychwstania Pańskiego znajdźmy chwilę na modlitwę, wspomnienie o naszym papieżu, o Jego nauce i posłudze.

Beata Babiarz