Home » Aktualności » Wyniki rekrutacji do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie na rok szkolny 2021/2022

Archiwum

Wyniki rekrutacji do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że na drzwiach wejściowych do budynku szkoły są wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie na rok szkolny 2021/2022.

W dniach 21 – 27 kwietnia 2021r. rodzice zakwalifikowanych dzieci proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia, które będzie do pobrania ze strony internetowej szkoły (Oświadczenie rodzica – dot. potwierdzenia woli przyjecia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 2021-22), portalu społecznościowego Facebook Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie lub osobiście w sekretariacie szkoły.