Home » Aktualności » Wojewódzki Konkurs Historyczny „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej” pod hasłem Zjednoczona w różnorodności – Wszyscy ludzie są braćmi”

Archiwum

Wojewódzki Konkurs Historyczny „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej” pod hasłem Zjednoczona w różnorodności – Wszyscy ludzie są braćmi”

W roku szkolnym 2020/2021 odbyła się V edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej” pod hasłem Zjednoczona w różnorodności – Wszyscy ludzie są braćmi”

Organizatorami konkursu byli:

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów przy WSIiZ w Rzeszowie,

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie przy PZPW,

przy współpracy Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Konkurs składał się z dwóch etapów i odbywał się w formie zdalnej.

Celem konkursu jest inspirowanie młodzieży do poszanowania dziejów Polski na tle historii Europy, kształtowanie proeuropejskich postaw i chęci aktywnego uczestnictwa w budowaniu zjednoczonej Europy oraz rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach oraz oceny ich wiarygodności.

W pierwszym etapie należało napisać pracę na podane tematy z zakresu Rzeczpospolitej Obojga Nardów m.in. tolerancji religijnej, wielokulturowości oraz odnieść się do sytuacji Polaków podczas okupacji. Część dotycząca UE wiązała się z napisaniem wypracowania odnosząc się m.in. do zmian klimatu, Europejskiego Zielonego Ładu, a także należało wykazać się znajomością historii, religii, położenia państw krajów śródziemnomorskich oraz Bliskiego Wschodu.

W drugim etapie należało również napisać dwie prace tym razem zagadnienia dotyczyły grup etnicznych Tatarów, Ormian i wydarzeń związanych z II wojną światową i działalnością Cichociemnych. Ponadto należało wykazać się znajomością zagadnień historycznych związanych z dziejami Polski i świata od XVI do XVIII w., oraz odpowiedzią na szczegółowe pytania dotyczące wybranych miast m.in. Saloniki, Kordoba, Damaszek i Jerozolima.

W konkursie brały udział uczennice kl. VIII – Natalia Kłusek i Monika Pękala – przygotowywane przez Beatę Babiarz. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów oraz finalistów. I zarówno Natalia jak i Monika zostały finalistkami V edycji konkursu. Obie przeszły przez obydwa etapy i znalazły się wśród wyróżnionych na szczeblu wojewódzkim.

Gratulujemy dziewczętom determinacji i życzymy dalszych sukcesów, gratulujemy również nauczycielce historii Beacie Babiarz.