Home » Aktualności » „PIĘKNY PIENIĄDZ Z MOICH STRON”, rozstrzygnięcie konkursu, 31.05.2021r.

Archiwum

„PIĘKNY PIENIĄDZ Z MOICH STRON”, rozstrzygnięcie konkursu, 31.05.2021r.

Konkurs „Piękny pieniądz z moich stron” został rozstrzygnięty 31 maja 2021 r., w PCKE w Ropczycach. Konkurs organizowany był w ramach projektu „Szanuj pieniądze…” z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Celem konkursu było utrwalenie wiedzy zdobytej podczas zajęć „Szanuj pieniądze…”, rozbudzenie zainteresowania techniką tworzenia i walorami artystycznymi pieniędzy, kształtowanie postawy szacunku do pieniądza jako wartości i dzieła sztuki, pogłębianie zainteresowań lokalnym dziedzictwem historycznym, kulturowym, przyrodniczym, a także promowanie uzdolnień mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Do projektu zakwalifikowały się następujące szkoły: Szkoła Podstawowa w Szkodnej, Szkoła Podstawowa w Będziemyślu, Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie, Szkoła Podstawowa w Olchowej, Szkoła Podstawowa w Łączkach Kucharskich.

Uczestnicy projektu w formie pracy plastycznej wykonali banknot, którego elementy graficzne miały nawiązywać do lokalnej historii, kultury, tradycji, obrzędowości, architektury lub krajobrazu.

Uroczyste zakończenie 31 maja, świętowali przedstawiciele szkół podstawowych biorących udział w projekcie (Będziemyśla, Olchowej, Skrzyszowa, Szkodnej, Łączek Kucharskich): wykonawcy wyróżnionych prac oraz ich opiekunowie i nauczyciele, a także Pan Grzegorz Laska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Łączkach Kucharskich i Pan Andrzej Ziajor – dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie. Gość – Pani Monika Mularz – Dobrowolska reprezentująca Pana Jerzego Guniewskiego dyrektora Oddziału Okręgowego w Rzeszowie Narodowego Banku Polskiego oraz Pani Dominika Oleś reprezentująca Komendę Powiatową Policji w Ropczycach.

Otwarcia wystawy pokonkursowej dokonała uczennica kl. IV Anna Mosior ze Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie, która to zajęła I miejsce. Szkolnym koordynatorem konkursu była Ewa Feret. Prace plastyczne uczniowie kl. IV i V wykonywali pod opieką Małgorzaty Pruchnik – Cabaj. Wszystkim laureatom i biorącym udział gratulujemy.

Laureatami konkursu zostali:

1. Anna Mosior – SP w Skrzyszowie

2. Magdalena Strzałka – SP w Skrzyszowie

3. Szymon Jezior – SP w Łączkach Kucharskich

Wyróżnienia:

Eryk Niedzielski – SP w Skrzyszowie

Wiktor Przetacznik – SP w Skrzyszowie

Julia Bielak – SP w Olchowej

Nagrody PCEK:

Marta Broda – SP w Szkodnej

Kamila Salamon – SP w Olchowej

Magdalena Bachórz – SP w Skrzyszowie

Szymon Chmura – SP w Będziemyślu