Home » Aktualności » Informacje o wynikach egzaminu uczniów kl. VIII w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie – egzamin ósmoklasisty 2021

Archiwum

Informacje o wynikach egzaminu uczniów kl. VIII w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie – egzamin ósmoklasisty 2021

Absolwenci uzyskali następujące wyniki:

– z języka polskiego – 52% – 3 stanin (na granicy 4 stanina) – wynik na poziomie średniej gminy;

– z matematyki – 51% – 6 stanin – wynik wyższy niż średnia w gminie (o 13%), w powiecie (o 6%), w województwie (o 2%) i w kraju (o 4%);

–  z języka angielskiego – 65% – 5 stanin (w górnej granicy), wynik wyższy niż średnia gminy (o 5%), powiatu (o 5%), na poziomie średniej województwa.

Absolwenci uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich szkół w gminie z egzaminu z matematyki, III miejsce z języka polskiego i III miejsce z języka angielskiego na terenie gminy.

Ogólnie z całego egzaminu średnio ze wszystkich trzech przedmiotów nasi absolwenci zajęli II miejsce w gminie.