Home » Aktualności » 82 rocznica napaści hitlerowskiej i radzieckiej na Polskę

Archiwum

82 rocznica napaści hitlerowskiej i radzieckiej na Polskę

16 września 2021r., w uroczystym apelu uczciliśmy poległych, którzy walczyli z okupantem niemieckim i sowieckim w czasie II wojny światowej. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli:. B. Babiarz, B. Bobulskiej – Przysieckiej i N. Myszkowskiej przygotowali montaż słowno – muzyczny, upamiętniający wydarzenia września 82 lata temu. Przypomnieli, że w wyniku działań wojennych oraz okupacji zajętych terenów masowo ginęli ludzie, niszczono kulturę i dziedzictwo narodowe, kościoły zamieniano na magazyny, księży wysyłano do obozów koncentracyjnych. Wojna uruchomiła procesy destrukcji, nienawiści, pogardy dla drugiego człowieka oraz nieliczenia się z jego godnością. Sprawcą i inicjatorem wojny było państwo niemieckie, III Rzesza, państwo którym kierowali wyznawcy ideologii narodowego socjalizmu. Dostrzegając heroiczną postawę polskich żołnierzy we wrześniu 1939 roku i podczas kolejnych lat okupacji, trzeba z całą mocą podkreślić, że nie był to jedynie bój o suwerenność naszego kraju, ale zmagania o świat wartości, na których zbudowana jest Europa Jakże wymownie brzmią słowa wypowiedziane przez przywódcę III Rzeszy: „Stworzę propagandowy powód rozpoczęcia wojny; nieważne, czy będzie on wiarygodny”. „Zwycięzcy nikt nie będzie się pytał, czy mówił prawdę”. A wtórował mu w tym lider sowieckiego imperium zła mówiąc: „Dobre jest to, co służy nam, Rosjanom. Mówię otwarcie, powinniśmy posługiwać się przemocą i fałszem”.

W miejsc miłości wprowadzić – prawo siły.
W miejsce sprawiedliwości – prawo przemocy.
W miejsce prawdy – kłamstwo ideologii.

W miejsce Europy, idącej od wieków za Krzyżem Chrystusa – narzucić wizję pogańskiego świata.

Jesteśmy dziedzicami tej wolności: wymodlonej, wycierpianej i tak długo oczekiwanej. Uczymy się tej wolności. Bywa, że jej nie szanujemy. Bywa, że ją marnotrawimy. Bywa, że ją pomniejszamy. Idźmy ku przyszłości z odwagą. Ze świadomością tego, skąd przychodzimy i co niesiemy. Ze świadomością bogatego wiana. Z pamięcią dziedzictwa II wojny światowej.