Home » Aktualności » Jubileuszowy X Rowerowy Rajd Ludzi Pracy, 18.09.2021r.

Archiwum

Jubileuszowy X Rowerowy Rajd Ludzi Pracy, 18.09.2021r.

W tym roku 18 września, odbył się X Jubileuszowy Rowerowy Rajd Ludzi Pracy zorganizowany przez dyrektora Andrzeja Ziajora. To już po raz dziesiąty spotkali się miłośnicy jednośladów, aby wspólnie podziwiać piękno przyrody, wymienić swoje spostrzeżenia i doświadczenia. Tych wszystkich ludzi wokół swojej osoby zgromadził patron skrzyszowskiej szkoły Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko. Z roku na rok co raz więcej osób z różnych zawodów i miejscowości uczestniczy w tym wydarzeniu. Ksiądz Jerzy był człowiekiem spotkania, relacji, przyjaźni. Jego zwyczajna obecność skłaniała do zawiązania wspólnoty. Był to człowiek, który spotykał na swojej drodze ludzi pracujących w różnych miejscach, wykonujących różne zawody. Człowiek który niósł im nadzieję i zawsze wskazywał, że powinni bezgranicznie zaufać Bogu, a wtedy łatwiej im będzie zmagać się z wszystkimi trudnościami. Środowisko ludzi pracy było miejscem gdzie ks. Jerzy działał najwięcej i zarazem najczęściej ukazywał jak ważne jest szanowanie siebie nawzajem i swojej pracy. Mimo niesprzyjającej pogody 18 września rozpoczął się kolejny rajd. Tradycyjnie wszyscy uczestnicy spotkali się na korytarzu w szkole przed tablicą pamiątkową Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie po powitaniu oraz krótkim wprowadzeniu przez dyrektora Andrzeja Ziajora, ksiądz proboszcz poprowadził wspólną modlitwę i po błogosławieństwie delegacja w składzie: dyrektor szkoły, wice wójt Jacek Róg, sołtys wsi Andrzej Budzik i ks. proboszcz Stanisław Kurcap złożyła okolicznościową wiązankę kwiatów przed tablicą pamiątkową patrona. Przedstawiciele Rajdowiczów zapalili znicze przed tablicą pamiątkową poświęconą miejscowemu poecie Edwardowi Zolowskiemu przy budynku Wiejskiego Domu Kultury jego imienia. Jubileuszowa trasa X rajdu była zaplanowana przez miejscowości; Skrzyszów – Ostrów – Kozodrza – Borek Mały – Boreczek- Cierpisz – Kamionka – Cyziówka – Kamionka Zalew- Zdżary – Ostrów – Skrzyszów. Niestety przez złą pogodę została skrócona i biegła przez: Skrzyszów – Ostrów – Kozodrza – Borek Mały – Kamionka Zalew- Zdżary – Ostrów – Skrzyszów. Ciepły posiłek, zupa pomidorowa czekała na rajdowiczów w Kamionce nad zalewem. Po krótkim odpoczynku i zregenerowaniu sił uczestnicy wyruszyli przez Zdżary – Ostrów do Skrzyszowa.

W czasie rajdu rowerzystom towarzyszył gminny samochód patrolowy prowadzony przez Eugeniusza Ferfeckiego, a także fotoreporter Mateusz Surman. Nad bezpieczeństwem czuwali członkowie PKTR Leliwa i RTR na czele z prezesem Tomaszem Nalepą.

W tym roku wszyscy uczestnicy spotkali się przy Domu Strażaka w Skrzyszowie, gdzie po deszczowej końcówce rajdu czekały na nich emocjonujące rozgrywki.

Do pierwszych z nich należał turniej łuczniczy o puchar dyrektora szkoły, prowadzony przez sołtysa wsi Skrzyszów Andrzeja Budzika,

I miejsce zdobył Janusz Tęczar

II miejsce zdobył Piotr Jakóbek

III miejsce zdobył Lesław Głodek

Statuetkę Sołtysa w kategorii specjalnej zdobył Piotr Jakóbek.

Następnie turniej strzelecki z broni pneumatycznej o puchar Wójta Gminy Ostrów prowadzili członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Sędziszowa.

W tej kategorii na I miejscu był Janusz Tęczar, na II miejscu – Lesław Głodek, na III miejscu – Jarosław Pięta, a Statuetkę Dyrektora ZOJO w Ostrowie w kategorii specjalnej otrzymała Beata Florczak.

W Turnieju Darta o puchar Wice wójta Gminy Ostrów, który prowadziła Marzena Sokołowska – Andreasik:

I miejsce zajęła Beata Florczak

II – miejsce zajął Witold Górski

III miejsce zajęła Anna Książek – Pięta

Statuetkę Prezesa GZUK w Ostrowie w kategorii specjalnej zajął Janusz Pieczonka

Nowymi konkurencjami były rzut beretem na odległość oraz pompowanie koła na czas. Zwycięskie statuetki zdobyli:

statuetkę Radnego wsi Skrzyszów – Piotr Jakóbek

statuetkę Akademii Rozwoju i Bezpieczeństwa PRESTIGE – Filip Zieliński.

Po zakończonych turniejach zwycięzcom zostały wręczone puchary, dyplomy, statuetki i medale, a następnie wszyscy w świetnych humorach miło spędzili sobotni wieczór przy muzyce prowadzonej przez miejscowego DJ Janka Balickiego, któremu bardzo serdecznie dziękujemy. Wszyscy uczestnicy Rajdu otrzymali pamiątkowe okolicznościowe medale ufundowane przez Mariusza Jodłowskiego z Akademii Rozwoju Bezpieczeństwa PRESTIGE.

Pracownicy kuchni częstowali wszystkich smacznym gulaszem oraz karkówką i kiełbaską z grilla.

Dziękujemy za udostępnienie sali w Domu Strażaka prezesowi Damianowi Wiącek, gdzie uczestnicy rajdu mogli spędzić miło czas na wspólnej biesiadzie.

Wszystkim uczestnikom rajdu dziękujemy i serdecznie zapraszamy za rok na kolejny Rajd Rowerowy Ludzi Pracy.

Zorganizowanie tegorocznego rajdu rowerowego było możliwe dzięki wielu ludziom dobrego serca. Składamy serdeczne słowa podziękowania wójtowi gminy Grzegorzowi Ożóg, wice wójtowi Jackowi Róg, prezesowi zarządu GZUK w Ostrowie Markowi Gubernatowi, dyrektorowi GCKiS w Ostrowie z/s w Kamionce, Mariuszowi Jodłowskiemu z Akademii Bezpieczeństwa i Rozwoju Prestige, p. Andrzejowi Barszcz – Sieć Sklepów Jubilatka, Firmie Nowy Maxpol z Brzeźnicy. Dziękujemy również sołtysowi wsi Andrzejowi Budzikowi, OSP Skrzyszów, PKTR Leliwa, RTR, Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec” z Sędziszowa, Marzenie Sokołowskiej – Andreasik, Marcie Ziobrowskiej, Jankowi Balickiemu, Mateuszowi Surmanowi, pracownikom kuchni i obsługi naszej szkoły za pomoc organizacyjną w czasie rajdu.