Home » Aktualności » Spotkanie z poetą – Waldemarem Wilkiem, 15.10.2021r.

Archiwum

Spotkanie z poetą – Waldemarem Wilkiem, 15.10.2021r.

Dnia 15 października, odbyło się spotkanie autorskie, z poetą Waldemarem Wilkiem, autorem tomiku poezji pt.: ,,Niepodległa”. Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie, w obecnym roku szkolnym, uczestniczy w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym pt.: ,,Piękna Nasza Polska Cała”, którego celem jest promowanie patriotyzmu wśród dzieci i ukazywanie piękna naszej Ojczyzny, w tym również mowy ojczystej. Spotkanie z lokalnym poetą, piszącym wiersze patriotyczne, takie jak np.: ,,Cud nad Wisłą”, ,,Z głową na obłoku”, ,,Godzina W”, ,,Żołnierska Golgota”, ,,Żołnierz wyklęty”, ,,Dialog z fortepianem” i inne, doskonale wpisuje się w realizację jednego z zadań projektowych: ,,Bohaterzy z sąsiedztwa” – wyjątkowe osobowości, które rozsławiły miejscowość lub region – spotkanie lub wystawa. Poeta Waldemar Wilk, podczas spotkania, zapoznał uczniów z kilkoma pozycjami ze swojego tomiku wierszy, pt.: ,,Niepodległa”, tym samym dając im możliwość obcowania z pięknem tworzonej przez niego poezji. Uczniowie mieli również możliwość zadawania pytań, mogli dowiedzieć się np.: jak to się stało, że został poetą, kiedy napisał swój pierwszy wiersz, jak długo pisze wiersze. Poeta opowiedział uczniom o tym, że inspiracją dla niego, był list od Księdza Jana Twardowskiego, do którego jako młody chłopak odważył się wysłać kilka swoich wierszy i otrzymał odpowiedź zwrotną, że jest ,,na właściwej drodze”. Poeta zachęcał również uczniów naszej szkoły do pisania swoich wierszy.

Dyrektor, Nauczyciele oraz Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skrzyszowie serdecznie dziękują Panu Waldemarowi Wilkowi za przedstawienie swojej twórczości, była to przepiękna lekcja patriotyzmu i wzruszeń.

Bernadeta Marciniec