Home » Aktualności » Udział w ogólnopolskim projekcie BohaterON, XI 2021

Archiwum

Udział w ogólnopolskim projekcie BohaterON, XI 2021

W tym roku obchodziliśmy 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej i 77 rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Uczniowie naszej szkoły pamiętając o tych wydarzeniach wzięli udział w ogólnopolskim projekcie  ph. „BohaterON – włącz historię”. Warto podkreślić, że już po raz trzeci  nasza szkoła włączyła się do tej ogólnopolskiej akcji „Kartka dla powstańców”, poznając genezę wybuchu powstania,  heroiczną odwagę i zaangażowanie młodych w sprawy ojczyzny. Uczniowie kl. VI – VIII poznali sylwetki wybranych powstańców i pod kierunkiem p. Beaty Babiarz przygotowali kartki dla nich, w których to wyrazili im słowa wdzięczności. Wykonane prace zostały zaprezentowane całej społeczności szkolnej na stronie internetowej, a wykonane kartki wysłane Powstańcom.
I warto pamiętać, że znaczenie powstania lepiej jest widać dziś z perspektywy czasu. Są jednak ludzie, którzy twierdzą, że powstanie warszawskie nie powinno mieć w ogóle miejsca. Jednak nie wiemy czy gdyby powstanie warszawskie nie wybuchło, to czy teraz cieszylibyśmy się wolnością. Chęć ratowania ojczyzny zmuszała ludzi do podjęcia takiej właśnie decyzji. Zapewne nie była ona łatwa, ale nie można było tkwić w martwym punkcie i czekać na dalszy, niekoniecznie korzystny dla Warszawy rozwój wydarzeń, zwłaszcza, że Armia Czerwona obiecywała swą pomoc. Johann Herder  pisarz i filozof powiedział: MUSIMY CHCIEĆ, MUSIMY DO CZEGOŚ DĄŻYĆ, CHOCIAŻ NIGDY NIE UJRZYMY DOJRZAŁEGO OWOCU NASZYCH TRUDÓW ANI NIE DOWIEMY SIĘ Z CAŁYCH NASZYCH DZIEJÓW O REZULTACIE LUDZKICH DĄŻEŃ. Czyż nie jest prawdą, że ci ludzie chcieli i dążyli do wyznaczonego sobie celu: wolnej Warszawy, wolnej Polski i Polaków Niestety nie było im dane przekonać się czy to, co zrobili przyniosło jakiś pozytywny skutek. Mimo, że powstanie warszawskie upadło wierzę, że  dzięki temu zrywowi dziś jesteśmy wolni od władzy okupanta.