Home » Aktualności » List Ministra Zdrowia w sprawie badań bilansowych dzieci i młodzieży

Archiwum

List Ministra Zdrowia w sprawie badań bilansowych dzieci i młodzieży

List Ministra Zdrowia w sprawie badań bilansowych wykonywanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia, zwróciło się z prośbą o podjęcie działań na rzecz zwiększenia udziału dzieci i młodzieży w systematycznych badaniach bilansowych wykonywanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Należy zaznaczyć, że dzięki takim badaniom możliwe jest wczesne wykrycie nieprawidłowości rozwoju oraz podjęcie właściwych kroków, zmierzających do poprawy sytuacji zdrowotnej dziecka.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o upowszechnienie załączonego listu Ministra Zdrowia – skierowanego do rodziców i opiekunów.

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch

list-ministra-zdrowia