Home » Aktualności » XVIII Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki 03.2022r.

Archiwum

XVIII Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki 03.2022r.

Konkurs został zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z siedzibą w Krakowie. Celem konkursu było rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości na wartość życia człowieka poprzez promowanie tematyki pro-life. Zachęcanie młodzieży do twórczego myślenia i ujawniania swoich talentów plastycznych. Konkurs przeznaczony był dla młodzieży z całej Polski w trzech przedziałach wiekowych: uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych, uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych. Udział w konkursie wzięli uczniowie kl. VII: Zuzanna Ochab, Patrycja Golonka, Szymon, Walczyk, Krzysztof Mosior, Wiktoria Kłusek, pod opieką B. Babiarz. Wykonując pracę plastyczną uczniowie starali się ukazać, że życie powinno być dla każdego wartością nadrzędną i nikt nie ma prawa go niszczyć.