Home » Aktualności » Wyniki rekrutacji do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie na rok szkolny 2022/2023

Archiwum

Wyniki rekrutacji do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że na drzwiach wejściowych do budynku szkoły (wejście boczne oraz wejście do hali sportowej) są wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie na rok szkolny 2022/2023.

W dniach 15 – 26 kwietnia 2022r. rodzice zakwalifikowanych dzieci proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia, które będzie do pobrania ze strony internetowej szkoły (Oświadczenie rodzica – dot. potwierdzenia woli przyjecia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 2022-23), portalu społecznościowego Facebook Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie lub osobiście w sekretariacie szkoły.