Home » Aktualności » NARODOWE ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI, apel13.04.2022r.

Archiwum

NARODOWE ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI, apel13.04.2022r.

Za symboliczną datę Chrztu Polski uznaje się Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r., kiedy to  Mieszko I przyjął chrzest, który rozpoczął proces chrystianizacji ziem polskich i jednocześnie stanowił początek naszej państwowości. Uczniowie kl. VII pod kierunkiem nauczycielki S. Betlej w krótkim apelu przypomnieli całej społeczności szkolnej o tym wydarzeniu. Święto to ustanowione zostało przez Sejm RP 22 lutego 2019. Chrzest Polski uznaje się zarówno za symboliczną datę powstania naszego państwa, jak i Kościoła katolickiego. Polska została włączona do grona chrześcijańskich nowoczesnych krajów, co zapewniło jej szybki rozwój i wzrost znaczenia wśród państw Europy.  Św. Jan Paweł II w książce „Pamięć i tożsamość” pisał jak duże znaczenie miało przyjęcie chrztu przez Polskę – Mówiąc bowiem o chrzcie, nie mamy na myśli tylko sakramentu chrześcijańskiej inicjacji przyjętego przez pierwszego historycznego władcę Polski, ale też wydarzenie, które było decydujące dla powstania narodu i dla ukształtowania się jego chrześcijańskiej tożsamości. W tym znaczeniu data chrztu Polski jest datą przełomową. Polska jako naród wychodzi wówczas z własnej dziejowej prehistorii, a zaczyna istnieć historycznie.