Home » Aktualności » I miejsce Amelii w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM ONLINE „WIELKANOCNE WIERSZYKI”.

Archiwum

I miejsce Amelii w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM ONLINE „WIELKANOCNE WIERSZYKI”.

Punkt przedszkolny Mała Wieś przy Przedszkolu Samorządowym w Strumianach Węgrzce Wielkie zorganizował OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI ONLINE „WIELKANOCNE WIERSZYKI”.W konkursie recytatorskim mogły wziąć udział dzieci w wieku 5-6 lat z całej Polski. Wykonawcy prezentowali dowolny wiersz, zgodny z tematyką konkursu pt. „Wielkanocne wierszyki” i dostarczaliśmy nagranie filmu video recytowanego wiersza. Naszą kl. 0 reprezentowały 3 osoby: Oliwia Dygdoń z wierszem „Jak to będzie” Marii Konopnickiej, Amelia Cieśla – „Lany poniedziałek” Hanny Łochockiej i Filip Kurcz- „Wielkanoc”- Olgi Adamowicz przygotowani przez Barbarę Budzik. Ocena jury odbywała się według kryteriów: kreatywność, pomysłowość choreografia, ogólny wyraz artystyczny. Z wielką radością odczytaliśmy werdykt jury dowiadując się, że Amelia Cieśla zajęła w tymże ogólnopolskim konkursie recytatorskim I miejsce. Emma Fryz wcieliła się w postać stracha, którego bardzo ładnie odegrała gestami w utworze prezentowanym przez Amelkę. Gratulujemy Amelii oraz pozostałym wykonawcom, którzy podczas intensywnych ćwiczeń usprawniających narządy artykulacyjne pracowali nad wyrazistością mowy, odpowiednim tempem, nad możliwościami swego głosu oraz umiejętnościami wykorzystywania werbalnych i pozawerbalnych kanałów komunikacyjnych. Wszyscy poczynili duże postępy w nabywaniu umiejętności recytatorskich.