Home » Aktualności » 104 rocznica odzyskania niepodległości, akademia 10.11.2022r.

Archiwum

104 rocznica odzyskania niepodległości, akademia 10.11.2022r.

„Pamiętajcie zatem, żeśmy narodem walecznym. Doceńmy wolność, dorośli i dzieci, o którą przodkowie walczyli od stuleci”.

Z tej okazji 10 listopada uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli A. Książek – Pięty i M. Ziobrowskiej, w którym przedstawili drogę Polaków do tak upragnionej wolności, niepodległości. Dzieci z kl. 0 wraz z wychowawcą odświętnie ubrane włączając się we wspólne świętowanie zaśpiewały pieśni patriotyczne.

W okresie zaborów Polacy dążąc do odzyskania niepodległości Ojczyzny, organizowali m. in. powstania narodowo – wyzwoleńcze, zakładali tajne związki i organizacje, prowadzili walkę w dziedzinie oświaty i kultury. Przeciwstawiano się skutecznie wynarodowieniu, zakazowi używania języka polskiego, rugowaniu narodowego języka z kościołów. Domy i rodziny były szczególnymi stróżami polskości. Dbano, by dzieci mówiły po polsku, by znały polskie obyczaje. Wychowywano je w duchu patriotyzmu i szacunku dla przeszłości. Dzisiaj mamy wolną i niepodległą Polskę. Polskę, o którą walczyły pokolenia oddając w tej walce częstokroć wartość najcenniejszą – swoje życie. Obchody 11 listopada to właśnie nasz szacunek dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów, to nasz hołd składany w postaci pamięci czasu minionego. To nasz moralny obowiązek jako Polaków i jako ludzi szanujących wolność narodów.

O godzinie 11:11 cala społeczność szkolna odśpiewała 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”, angażując się w ten sposób po raz kolejny w akcję MEiN #SzkołaDoHymnu

Z kolei 11 listopada delegacja naszych uczniów z pocztem sztandarowym, Beatą Babiarz, dyrektorem szkoły brała udział w gminnych obchodach 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Kamionce. Uroczystości rozpoczęły się w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego mszą św. celebrowaną przez ks. Piotra Stefańskiego i ks. Józefa Pajora. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kamionce zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, w którym przedstawili dzieje naszego narodu od rozbiorów aż do czasów odzyskania wolności i suwerenności. Następnie zaproszeni goście, poczty sztandarowe, mieszkańcy udali się w uroczystym przemarszu niosąc flagę pod pomnik Grunwald, gdzie odśpiewali hymn i rotę. Na koniec został odczytany apel poległych i poszczególne delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki.

Zdjęcia z akademii zostały wykonane aparatem zakupionym w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości