Home » Aktualności » INNY NIE ZNACZY GORSZY” -OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI.

Archiwum

INNY NIE ZNACZY GORSZY” -OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI.

W ogólnopolskim konkursie plastyczno – literackim przeznaczonym dla dzieci 5-6 letnich z całej Polski, którego celem było kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro, piękno oraz szacunek do inności i tolerancję; a także rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości nie tylko artystycznej wzięło udział wiele przedszkoli z całej Polski.  Zadaniem konkursowym było wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej, która swym wyrazem miała „opowiadać” o tolerancji do inności i szeroko rozumianym szacunku, po uprzednim przeprowadzeniu zajęć na podstawie autorskiej bajki terapeutycznej „Gruby bębenek” oraz autorskiego scenariusza zajęć „Każdy z nas jest ważny i potrzebny – chociaż czasem o tym nie wie”. W szczególny sposób w klasie „0” udało nam się oddać  tematykę konkursu w pracach z Andżeliką Różańską i Janem Piętą, które to prace wzięły udział w konkursie i zostały wyeksponowane na głównej wystawie. Ważnym jest sam udział w konkursie i upowszechnianie idei równości oraz tolerancji dla inności, kształtowanie pozytywnych wzorców, zdobywanie doświadczeń w zakresie twórczości plastycznej, rozwijanie wyobraźni, pomysłowości.  Dziękujemy za udział i życzymy dzieciom dalszych sukcesów oraz zdobywania umiejętności interpretacji plastycznej tekstów literackich.