Home » Aktualności » Uroczystości patriotyczno – religijne na Górze Śmierci w Paszczynie, 26.04.2023r.

Archiwum

Uroczystości patriotyczno – religijne na Górze Śmierci w Paszczynie, 26.04.2023r.

Dnia 26 kwietnia, na Górze Śmierci odbyły się uroczystości patriotyczno – religijne, w ramach Miesiąca Pamięci Narodowej oraz rocznicy wyzwolenia funkcjonujących w latach 1940 – 1944, zorganizowanych przez hitlerowców obozów pracy przymusowej w Pustkowie. Organizatorami tego wydarzenia był wójt gminy Dębica, starosta powiatu dębickiego, burmistrz miasta Dębica, burmistrz miasta Ropczyce, wójt gminy Ostrów oraz proboszcz parafii pw. św.  Stanisława Biskupa Męczennika w Pustkowie Osiedlu. Uroczystą Mszę świętą w intencji pomordowanych koncelebrował ks. Adam Chmiel z parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy. W wygłoszonej homilii ks. Adam nawiązał w jakim celu, co roku odbywają się w tym miejscu takie właśnie uroczystości mówił: „aby oddać hołd wszystkim rodakom walczącym w okresie okupacji hitlerowskiej o niepodległość Ojczyzny, a także aby upamiętnić tysiące więźniów różnych narodowości przetrzymywanych i represjonowanych w obozach pracy przymusowej w Pustkowie”. Przypomniał również burzliwe losy naszej Ojczyzny od XIX stulecia, aż po tragiczne wydarzenia XX wieku. Znanych z imienia bohaterów kart naszej historii dla których słowa: „wolność, prawda” nie były tylko pustymi sloganami, a słowo patriotyzm znaczyło umiłowanie, ukochanie ziemi ojczystej. Nawiązując do skomplikowanej sytuacji politycznej w świecie, toczących się działaniach zbrojnych za wschodnią granicą naszego kraju, skierował do przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów, nauczycieli prośbę, wyzwanie, aby młode pokolenie wychowywać w duchu wartości, przekazywać wiedzę i pamięć o przodkach. Następnie zgromadzeni oddali hołd poległym w Apelu Pamięci. Rys historyczny tego miejsca przedstawił Marian Matkowski przypominając w imię czego mordowano tych ludzi. Na koniec przypomniał słowa św. Jana Pawła II: „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”, podkreślił, że powinny być swoistym drogowskazem dla współczesnej młodzieży. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, członkowie rodzin byłych więźniów pustkowskiego obozu, stowarzyszeń, szkół, delegacje pocztów sztandarowych oraz mieszkańcy powiatu dębickiego i ropczycko – sędziszowskiego. Naszą szkołę reprezentowali: dyrektor Andrzej Ziajor, uczniowie kl. VII i VIII z pocztem sztandarowym z Beatą Babiarz, którzy to złożyli okolicznościową wiązankę. Zaproszeni goście oraz wszyscy biorący udział mogli również zwiedzić Ekspozycję Historyczno – Dydaktyczną przy Górze Śmierci. Fot. Mateusz Surman.