Home » Aktualności » Warsztaty historyczne w terenie, 15.06.2023r.

Archiwum

Warsztaty historyczne w terenie, 15.06.2023r.

W czwartek, 15 czerwca, nasi uczniowie wzięli udział w nietypowej lekcji historii. Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Ostrów we współpracy z Gminą Ostrów i Krzysztofem Surowiec – Prezesem Stowarzyszenia Historycznego Perkun z Trześni i członkami oraz Zuzanną Augustyn zorganizowali interesujące i angażujące warsztaty historyczne.
Najpierw dzieci i młodzież z tej szkoły miały okazję zobaczyć wystawę przygotowaną specjalnie dla nich, na której prezentowane były różnego rodzaju eksponaty historyczne znalezione również na terenie naszej gminy. Opowiedziano im również, jak postępować w przypadku znalezienia takich przedmiotów oraz innych niebezpiecznych, które często są odkrywane w naszej okolicy.
Następnie wszyscy, podzielani na grupy, udali się na specjalnie przygotowane miejsca w terenie, gdzie mogli dowiedzieć się więcej o działaniu różnego rodzaju wykrywaczy metali i samodzielnie spróbować znaleźć eksponaty. Wszystkie te działania były nadzorowane przez Mariusza Augustyna, specjalistę ds. zabytków z Parku Historycznego Blizna i Pawła Misiaka – sapera, który współpracuje z CKiB Gminy Ostrów w porozumieniu z Jakubem Pałys – archeologiem i pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Delegatury Rzeszów, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem prowadzonych zajęć.
W zajęciach uczestniczył również Rafał Nędza – Przewodniczący Rady Gminy Ostrów oraz Andrzej Budzik – Radny Rady Gminy w Ostrowie i sołtys Sołectwa Skrzyszów. Wspólnie z Wójtem Gminy Ostrów Grzegorzem Ożogiem, planują oni utworzenie klubu na terenie naszej gminy, które zajmowałoby się pozyskiwaniem eksponatów m.in. do Parku Historycznego w Bliźnie. Prowadzone zajęcia na terenie naszej placówki przekonały uczniów, że historia wcale nie musi być nudna, a wręcz przeciwnie bardzo pasjonująca i zaskakująca. Dziękujemy za pokazanie uczniom, że zdobywać wiedzę można na różne sposoby, a emocjonalne zaangażowanie w taki proces mobilizuje do dalszego działania.