Home » Aktualności » Sprzątanie świata łączy ludzi, 18.09.2023r.

Archiwum

Sprzątanie świata łączy ludzi, 18.09.2023r.

Dnia 18 września uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami przyłączyli się do akcji sprzątanie świata. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”, zanim uczniowie udali się na sprzątanie, wcześniej zgromadzili się na krótkim apelu, podczas którego nauczycielka Marta Ziobrowska przygotowała informacje o celu prowadzonych działań. Podkreśliła, że akcja sprzątnie świata to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie „nieśmiecenia”, edukacja na temat odpadów oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Zaangażowanie naszych uczniów pokazuje, że nie tylko z radością i aktywnie uczestniczą w tej akcji, ale także, że są odpowiedzialni za los swojego otoczenia.