Home » Aktualności » Konkursy (Page 2)

Category Archives: Konkursy

Archiwum

Ogólnopolski Konkurs pt. ,,Let’s sing and dance and…” 03.2021r.

W marcu uczniowie z klasy ,,0” pod kierunkiem wychowawczyni Barbary Budzik zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne w Ogólnopolskim Konkursie pt. ,,Let’s sing and dance and…” organizowanym przez Publiczne Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: śpiew piosenki w języku angielskim z elementami choreografii oraz w kategorii plastycznej (plakat związany z wybranym tematem np. family, toys). Celami konkursu było rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności, rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci, edukacja językowa oraz poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.

W kategorii śpiew uczennica Amelia Cieśla zaprezentowała piosenkę w języku angielskim pt. ,,Hello, hello” zajmując II miejsce w ogólnopolskim konkursie.

W drugiej kategorii plastycznej z kolei swoje umiejętności plastyczne pokazali chłopcy: Mieszko Fic, Igor Kamiński, Wiktor Jezuit, Mieszko Orzech oraz Oliwier Niedzielski tworząc plakat przedstawiający tęczę i jej barwy oraz zapisując nazwy kolorów w języku angielskim. Dzieci otrzymały nagrody i dyplomy.

Duże podziękowania dla dzieci, które wzięły udział w konkursie oraz szczególne gratulacje dla Amelii Cieśla.

Gminny Konkurs „Kartka Wielkanocna” 2021

Dnia 22 marca 2021r., został rozstrzygnięty gminny plastyczny konkurs na „Kartkę Wielkanocną”. Na konkurs zostało przesłanych 199 prac w czterech grupach wiekowych.

I grupa – przedszkola i kl. 0

II grupa – kl. I – III

III grupa – kl. IV – VI

IV grupa – kl. VII – VIII

Komisja w składzie: Grzegorz Ożóg – Wójt Gminy Ostrów, Katarzyna Borys- Instruktor plastyki w Centrum Kultury w Ropczycach oraz Jadwiga Łomnicka Dyrektor GCKiS w Kamionce, biorąc pod uwagę przede wszystkim estetykę pomysłowość oraz samodzielność wykonania kartki, wyłoniła laureatów:

I grupa:

II miejsce – Aleksandra Majka kl. 0

II grupa:

III miejsce ex aequo Milena Buniowska i Eliza Szerszeń kl. III

Wyróżnienie dla: Justyny Sito i Andrzeja Tokarz kl. III

III grupa:

II miejsce – Zuzanna Ochab kl. VI

Wyróżnienie dla Zuzanny Warunek kl. V

IV grupa:

I miejsce – Bartłomiej Bieszcz kl. VII

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy

Program „Szanuj pieniądze…”, 23.03.2021r. informacja

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że nasza szkoła zakwalifikowała się do udziału w projekcie „Szanuj pieniądze…” realizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO-MATEMATYCZNY „FIGUROWY ZAWRÓT GŁOWY” .

Z okazji Światowego Dnia Matematyki zorganizowany został w Przedszkolu nr 30 we Włocławku Ogólnopolski konkurs matematyczno- plastyczny „Figurowy zawrót głowy”.

Cele konkursu to:

– rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci;

– rozwijanie intuicji matematycznych;

– rozwijanie wyobraźni i kreatywności;

– integracja środowiska

Konkurs skierowany był dla dzieci przedszkolnych w wieku 6 lat.

Uczestnicy Filip Kurcz i Patrycja Knych pod okiem nauczycielki Barbary Budzik wykonali różnymi technikami prace plastyczne z figur geometrycznych na temat: „Figurowy zawrót głowy”. Z jednej placówki można było składać max. 2 prace plastyczne.

Przy ocenie prac komisja konkursowa będzie brała  pod uwagę:

– zgodność pracy z tematem konkursu

– poprawność odwzorowania figur geometrycznych

– samodzielność wykonania pracy

– kreatywność

– estetykę wykonania.

Dziękujemy dzieciom za aktywność, zabawę figurami i kreatywne prace plastyczne.

Konkurs Piosenki angielskiej „Winter songs”

Trio z klasy „0”: Amelia Cieśla, Mieszko Fic i Aleksandra Majka wzięło udział w Konkursie Piosenki angielskiej Online „Winter songs”. Zaśpiewali piosenkę „ Little Snowflake”. Konkurs przeznaczony był dla dzieci od 3 do 9 lat. Aby wziąć w nim udział należało zaprezentować utwór o tematyce zimowej w języku angielskim. Zmagania konkursowe odbywały się w dwóch kategoriach: duety i zespoły (max 3 osoby). Trio przygotowane przez Barbarę Budzik bardzo ładnie zaprezentowało Zespół Szkolno- Przedszkolny w Skrzyszowie i otrzymało za występ wyróżnienie I stopnia .

„Zawsze Wierni” – powiatowy konkurs recytatorski, 03.2021r.

W tym roku powiatowe eliminacje do VI Turnieju Prozy i Poezji „Zawsze Wierni” ze względu na stan pandemii, odbyły się w formie zdalnej. Naszą szkołę reprezentowała uczennica kl. VIII Natalia Kłusek, która deklamowała wiersz „Wszystko, co nasze Ojczyźnie oddamy”. Do konkursu uczennicę przygotowywała Beata Babiarz.

Konkurs stanowił hołd dla wszystkich wiernych ideom wolności, honoru, życiu zgodnym z najwyższymi wartościami umiłowania Ojczyzny. Warto podkreślić, że w tym roku przypada 70. rocznica śmierci członków IV Zarządu WiN, więc tym bardziej należy młodemu pokoleniu przypominać o tych wydarzeniach i bohaterach, którzy byli wierni wartościom, zasadom i za nie zapłacili najwyższą cenę – życie.

Ogólnopolski Konkurs ,,Każdy może śpiewać”, 02.2021

W lutym dzieci z klasy ,,O”: Emma Fryz, Mieszko Orzech, Wiktor Jezuit, Adrian Kuraś i Igor Kamiński wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie piosenki ze wspomaganiem pod hasłem ,,Każdy może śpiewać” zorganizowanym przez Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Gucio w Toruniu. Konkurs zaadresowany był do dzieci z przedszkoli i klas I – III z trudnościami w mowie i komunikacji. Celem konkursu było wzmacnianie samooceny dziecka, propagowanie alternatywnego wspomagania mowy, rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni muzycznej dziecka, rozwijanie kreatywności nauczycieli. Dzieci wraz z nauczycielem prowadzącym Barbarą Budzik zaprezentowały piosenkę pod tytułem ,,Morskie plotki” w zwolnionym tempie, wspomaganą tekstem i obrazkami. Dzieci ćwiczyły w ten sposób aparat mowy, artykulację, słuch muzyczny i pamięć bawiąc się przy okazji w piratów.

„Klikaj bezpiecznie”- ogólnopolski konkurs. Dzieci wiedzą jak bezpiecznie klikać na komputerze.

W klasie 0 zorganizowane zostały zajęcia promujące bezpieczne korzystanie z komputera i Internetu. Dzieci poznawały Internet jako narzędzie do pracy, nauki, rozrywki, ale też jako miejsce, gdzie można paść ofiarą różnych zagrożeń. Były uwrażliwiane  na zagrożenia związane z nadmiernym graniem w gry komputerowe i szukały sposobów co robić , by ochronić się przed uzależnieniem od komputera, jak efektywnie i zdrowo spędzać czas. Następnie tworzyły prace plastyczne realizujące temat ,,Klikaj bezpiecznie – Bezpieczna praca z komputerem”. Wszystkie dzieci w pracach plastycznych pokazywały zasady bezpiecznego  korzystania z Internetu. Dwie dziewczynki Emma Fryz- 5 lat i Aleksandra Majka- 6 lat wyraziły chęć udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez Przedszkole nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku p.h. „KLIKAJ BEZPIECZNIE- BEZPIECZNA PRACA Z KOMPUTEREM”. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci, stwarzanie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych, doskonalenie umiejętności tworzenia obrazów na określony temat, dowolną techniką.

Dziewczynki pod kierunkiem nauczycielki Barbary Budzik wykonały prace plastyczne przestawiające bezpieczne sposoby wykorzystania Internetu w zabawie i nauce. W konkursie wzięło udział 23 dzieci.
Jury konkursowe wyłoniło zwycięzców i przyznało naszym dziewczynkom II miejsce (ex aequo). Widać prace Emmy i Oli bardzo dobrze realizowały temat konkursowy i prezentowały wysoki poziom artystyczny. Gratulujemy i cieszymy się Emi i Olu z Wami!

I Ogólnopolski Konkurs Taneczny Online – skierowany do przedszkolaków „Świąteczny Taniec”.

Dzieci 5,6-letnie z naszego oddziału przedszkolnego wzięły udział w I Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym „Świąteczny Taniec”
organizowanym przez Przedszkole nr 8 w Mysłowicach.

Formacja taneczna z kl . „0”  liczyła cztery dziewczynki: Emma Fryz, Amelia Cieśla, Patrycja Knych, Aleksandra Majka. Małe tancerki pod kierunkiem Barbary Budzik zaprezentowały układ taneczny, zgodny z tematyką konkursu pt. : „Piękne Twoim Pięknem”. Grupa taneczna dostarczyła organizatorom konkursu  nagranie filmu video układu tanecznego. Dziewczynki otrzymały podziękowania i dyplomy. Dziękujemy Im za WIELKIE zaangażowanie pokonane tanecznym krokiem.

Konkursy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2020/2021

W I półroczu uczniowie naszej szkoły brali udział w różnorodnych konkursach online organizowanych przez szkolną bibliotekę w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wyniki przedstawiają się następująco:

  • w konkursie dla klas I-III na „Najciekawszą okładkę do książki” zwyciężyli:

z kl. I – Oliwia Świstak

z kl. II – Amelia Fryz

z kl. III – Eliza Szerszeń

  • w konkursie dla klas IV – VI „Mikołajek – kto to taki?” najlepszymi okazali się :

Buniowski Franciszek – kl. V

Niedzielski Eryk – kl. V

  • w konkursie dla klas VI – VIII „ABC wiedzy o książce ‘’ zwyciężyli :

Dąbrowska Nikola – kl. VII

Pękala Monika – kl. VIII

  • w konkursie na prezentację multimedialną „Dlaczego warto czytać książki” najciekawsze prace przygotowali:

Pękala Monika – kl. VIII

Skiba Wiktor –  kl. VIII

Wszystkim dziękujemy za udział w konkursach, a wyróżnionym gratulujemy .