Home » Aktualności » Ogłoszenia

Category Archives: Ogłoszenia

Archiwum

XIV Festyn Rodzinny 20.06.2021r.

W dniu 20 czerwca 2021r. (tj. niedziela) o godz. 15:30 przy naszej szkole organizujemy XIV Festyn Rodzinny! Serdecznie zapraszamy!!!

Wyniki rekrutacji do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że na drzwiach wejściowych do budynku szkoły są wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie na rok szkolny 2021/2022.

W dniach 21 – 27 kwietnia 2021r. rodzice zakwalifikowanych dzieci proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia, które będzie do pobrania ze strony internetowej szkoły (Oświadczenie rodzica – dot. potwierdzenia woli przyjecia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 2021-22), portalu społecznościowego Facebook Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie lub osobiście w sekretariacie szkoły.

 

 

Życzenia Wielkanocne, 2021

WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RODZICÓW – zajęcia w dniach 29.03.2021r. – 09.04.2021r.

Szkoła Podstawowa i Przedszkole na wniosek rodziców w dniach od 29.03.2021r. – 9.04.2021r. zapewnia zajęcia w placówce dla dzieci rodziców pracujących w służbach mundurowych, medycznych i innych zaangażowanych w walkę z koronawirusem, zgodnie z wykazem umieszczonym w § 2 ust. 4 rozporządzenia MEiN z 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. 2021, poz. 561). Wnioski są do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW OD 29.03.2021 Przedszkole

OŚWIADCZENIE RODZICÓW OD 29.03.2021 Szkoła

NABÓR DO SZKOŁY MUZYCZNEJ W ROPCZYCACH!!!

Zapisy do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz klasy I

Drodzy Uczniowie! Tak udekorowana szkoła czeka na Was!

IX Rowerowy Rajd Ludzi Pracy, 26 września 2020r. ZAPRASZAMY!!!

INFORMACJE DLA RODZICÓW rozpoczęcie nowego roku szkolnego – funkcjonowanie

POSIŁKI

Posiłki w szkole będą wydawane od środy (2 września), a w przedszkolu i zerówce od dzisiaj. Wpłaty na posiłki będą przyjmowane w zerówce i przedszkolu u p. Aliny Ciempa w środę od 7:00 do 8:00 i po południu po zajęciach, jak rodzice będą wybierać dzieci.

Pieniądze będą przyjmowane na dole w przewiązce przy wejściu do jadalni (pojedynczo i w maseczkach).

Koszt całkowity posiłków w przedszkolu i kl. „0” to 7 zł dziennie.

Śniadanie i podwieczorek po 1,50zł, obiad 4 zł.

 

Natomiast od uczniów intendentka będzie przyjmować wpłaty w środę od 7:30 – 9:00 i po południu od 12:30 do 13:30 na korytarzu dolnym w szkole, przy kl. VI (jeśli płatności będą dokonywać rodzice, to wchodzą do szkoły wejściem głównym). Podobnie jak w przedszkolu i kl. 0 również  w szkole opłaty na obiady w następnych miesiącach będą przyjmowane w dwa określone dni pod koniec miesiąca i w określonych godzinach, rano 7:30 – 8:30 i po południu 12:30 – 13:30.

 

Całkowity koszt obiadów we wrześniu w szkole wynosi: 21 dni x 4 zł = 84 zł.

Całkowity koszt posiłków we wrześniu w przedszkolu i kl. „0”: 22 dni x 7 zł = 154 zł.

 

W dniu 1 września 2020r. wychowawcy będą zbierać informacje od uczniów w szkole (lub bezpośrednio od rodziców kl. I, którzy będą na rozpoczęciu) nt. chętnych uczniów do korzystania z posiłków. Proszę, aby uczniowie byli zorientowani w tym temacie.  

 

DOWOZY / PRZYPROWADZANIE DZIECI DO SZKOŁY

Godziny przywozu i odwozu uczniów będą wywieszone na drzwiach wejściowych dla uczniów.

Na stronie internetowej są do pobrania oświadczenia o wyrażeniu zgody na dowozy i karty zgłoszenia na świetlicę, będą one również do pobrania w dniu 1 września 2020r. na stoliku przy wejściu do hali sportowej, przed wejściem do jadalni.

 

Rodzice, którzy przyprowadzają dzieci do przedszkola i kl. 0 czynią to w godz. 7:00 – 8:00. Na dole przy wejściu do hali będzie osoba przyjmująca.

Rodzic (jeden) wprowadza dziecko do szatani, przebiera i oddaje pracownikowi szkoły, który prowadzi dziecko do sali.

Do szatni może wejść maksymalnie dwóch rodziców na raz.

Rodzice wchodzą w maseczkach i dezynfekują ręce.

Po zajęciach, jeśli rodzi lub osoba upoważniona chce wybrać dziecko z przedszkola lub kl. „0” wchodzi do przedsionka, dzwoni na nr telefonu podany na drzwiach wejściowych i zgłasza chęć odbioru dziecka, pracownik sprowadza dziecko do szatni.

 

Natomiast w szkole rodzice dzieci z kl. I, którzy przyprowadzają je do szkoły, mogą wejść tylko do przedsionka wejściem od strony wschodniej w maseczkach.

Pozostali uczniowie wchodzą sami do szkoły do szatni tym wejściem co dotychczas, ale w określonych godzinach, tj. kl. V – VIII od 7:30 do 7:45, kl. I – IV od 7:45 do 8:00, nie dotyczy dowożonych.

Bardzo proszę trzymać się tych wytycznych.

 

Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach, dezynfekują ręce i idą do szatni, maseczki można ściągnąć po wyjściu z szatni i przejściu do swojej strefy, czyli kl. I – III na piętrze, kl. IV – VIII na parterze.

Nie wolno uczniom przechodzić do innej strefy, jeśli będzie potrzeba takiego przejścia z nauczycielem przez inną strefę to z zachowaniem dystansu i w maseczkach.

 

Rodzice, którzy będą chcieli zwolnić ucznia z lekcji lub wybrać ze świetlicy wchodzą do przedsionka w szkole i zgłaszają ten fakt pracownikowi sprzątającemu w szkole, który poinformuje nauczyciela.

 

Załatwienie spraw w sekretariacie telefonicznie lub e-mailowo, a jeśli wymaga to wizyty, to pojedynczo, w maseczkach, po dezynfekcji rąk i z zachowaniem dystansu.

 

Generalnie zasada podstawowa jest taka:

Nie posyłamy dzieci chorych do szkoły czy przedszkola.

 

Załączniki:

1 PROCEDURA COVID 2020 WRZESIEŃ 2 Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków 3 Procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole 4 Procedura organizacji zajęć lekcyjnych 5 Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach 6 Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły 7 Procedura organizacji dowozu dzieci do szkoły w warunkach panującej epidemii SARSCoV karta zgłoszenia dziecka do świetlicy Skrzyszów NOWA 2019 Zgoda na odwóz i dowóz DRUK

Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów na rok szkolny 2020/2021 + druk roszczenia

owu edu plus_obow do 1 czerwca 2020-2

roszczenie_-edu-plus7_M3_ikonki