Home » Aktualności » Ogłoszenia

Category Archives: Ogłoszenia

Archiwum

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 2023r.

XII Rowerowy Rajd Ludzi Pracy, 23.09.2023r. ZAPRASZAMY!

Serdecznie zapraszamy do zapisów!

Życzenia Wielkanocne, 2023

Wyniki rekrutacji Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie na rok szkolny 2023/2024

Informujemy, że w dniu 20.03.2023r. na drzwiach wejściowych do budynku szkoły (wejście boczne oraz wejście do hali sportowej) będą wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie na rok szkolny 2023/2024.

W dniach 21 – 28 marca 2023r. rodzice zakwalifikowanych dzieci proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia, które będzie do pobrania ze strony internetowej szkoły (Oświadczenie rodzica – dot. potwierdzenia woli przyjecia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 2023-24), portalu społecznościowego Facebook Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie lub osobiście w sekretariacie szkoły.

 

Zapisy na świetlicę na rok szkolny 2023/2024

Prosimy wszystkich rodziców, którzy będą potrzebować w przyszłym roku szkolnym, tj. 2023/2024 zapewnienia opieki świetlicowej dla swoich dzieci, o podejście do sekretariatu szkoły i pobrania KARTY ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ i zwrócenie wypełnionej do dnia 28 lutego 2023r.

karta zgłoszenia dziecka do świetlicy Skrzyszów DRUK

Życzenia Bożonarodzeniowe 2022

Serdecznie zapraszamy na XV Bal Charytatywny!!! 19 października 2022r.

Rekrutacja do Zespołu Pieśni i Tańca WRZOS 2022. SERDECZNIE ZACHĘCAMY!

Zachęcamy dzieci z klas od I do IV do udziału w zajęciach  Zespołu Pieśni i Tańca „WRZOS”, które odbywają się w czwartki w godz. 17.00-18.30 na sali wielofunkcyjnej w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Ostrów w Kamionce.

W ramach zajęć:

– ćwiczenia z rytmiki,

– naukę tańców integracyjnych, ludowych, narodowych,

– naukę piosenek ludowych oraz pieśni patriotycznych,

– przygotowanie baletowe do nauki tańców,

 

W 2023 roku planuje się wyjazdy z występami poza teren naszej Gminy oraz udział w przeglądach i konkursach tańca ludowego między innymi:

– Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Taneczne Figle” w Ropczycach.

– XV Podkarpacki Jarmark Ludowy „Roztańczony Chorzelów” w Chorzelowie.

 

Grupa, która obecnie ćwiczy, uczęszcza na zajęcia od lutego bieżącego roku. Dzieci już wystąpiły na 3 festynach na terenie naszej Gminy w Ostrowie i Ociece. W tym roku rozpoczyna się nowy program. Powtarzane są wszystkie ćwiczenia, dzieci będą się uczyć polskiego tańca narodowego Krakowiaka  oraz nowych tańców i piosenek rzeszowskich.

Zapisy prowadzone są poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia na adres e-mail: sekretariat.kamionka@ostrow.gmina.pl lub osobiście w sekretariacie CKiB.

Dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia jest udostępniona poczekalnia z dostępem do Internetu w zasięgu Wi-Fi.

Zajęcia adresowane są dla dzieci z Gminy Ostrów oraz dzieci uczęszczających do placówek oświatowych naszej Gminy.

 

Wyprawka na dyżur wakacyjny – sierpień 2022

Wyprawka dyżur wakacyjny w ZSP w Skrzyszowie, sierpień 2022

WYPRAWKA DYŻUR WAKACYJNY

DYŻUR WAKACYJNY 2022 – informacje

Informujemy, że dyżur wakacyjny dla zgłoszonych dzieci z przedszkola i kl. 0 naszej placówki będzie prowadzony w lipcu w przedszkolu w Kozodrzy, a w sierpniu w przedszkolu w Skrzyszowie.

Wnioski są do pobrania na stronie internetowej szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny 2022 SKRZYSZÓW sierpień 2022

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny 2022 KOZODRZA lipiec 2022

lub w sekretariacie szkoły w Skrzyszowie. Termin składania wniosków – do 3 czerwca 2022r.