Home » Aktualności » Ogłoszenia

Category Archives: Ogłoszenia

Archiwum

XII Rowerowy Rajd Ludzi Pracy, 23.09.2023r. ZAPRASZAMY!

Serdecznie zapraszamy do zapisów!

Życzenia Wielkanocne, 2023

Wyniki rekrutacji Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie na rok szkolny 2023/2024

Informujemy, że w dniu 20.03.2023r. na drzwiach wejściowych do budynku szkoły (wejście boczne oraz wejście do hali sportowej) będą wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie na rok szkolny 2023/2024.

W dniach 21 – 28 marca 2023r. rodzice zakwalifikowanych dzieci proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia, które będzie do pobrania ze strony internetowej szkoły (Oświadczenie rodzica – dot. potwierdzenia woli przyjecia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 2023-24), portalu społecznościowego Facebook Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie lub osobiście w sekretariacie szkoły.

 

Zapisy na świetlicę na rok szkolny 2023/2024

Prosimy wszystkich rodziców, którzy będą potrzebować w przyszłym roku szkolnym, tj. 2023/2024 zapewnienia opieki świetlicowej dla swoich dzieci, o podejście do sekretariatu szkoły i pobrania KARTY ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ i zwrócenie wypełnionej do dnia 28 lutego 2023r.

karta zgłoszenia dziecka do świetlicy Skrzyszów DRUK

Serdecznie zapraszamy na XV Bal Charytatywny!!! 19 października 2022r.

Rekrutacja do Zespołu Pieśni i Tańca WRZOS 2022. SERDECZNIE ZACHĘCAMY!

Zachęcamy dzieci z klas od I do IV do udziału w zajęciach  Zespołu Pieśni i Tańca „WRZOS”, które odbywają się w czwartki w godz. 17.00-18.30 na sali wielofunkcyjnej w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Ostrów w Kamionce.

W ramach zajęć:

– ćwiczenia z rytmiki,

– naukę tańców integracyjnych, ludowych, narodowych,

– naukę piosenek ludowych oraz pieśni patriotycznych,

– przygotowanie baletowe do nauki tańców,

 

W 2023 roku planuje się wyjazdy z występami poza teren naszej Gminy oraz udział w przeglądach i konkursach tańca ludowego między innymi:

– Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Taneczne Figle” w Ropczycach.

– XV Podkarpacki Jarmark Ludowy „Roztańczony Chorzelów” w Chorzelowie.

 

Grupa, która obecnie ćwiczy, uczęszcza na zajęcia od lutego bieżącego roku. Dzieci już wystąpiły na 3 festynach na terenie naszej Gminy w Ostrowie i Ociece. W tym roku rozpoczyna się nowy program. Powtarzane są wszystkie ćwiczenia, dzieci będą się uczyć polskiego tańca narodowego Krakowiaka  oraz nowych tańców i piosenek rzeszowskich.

Zapisy prowadzone są poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia na adres e-mail: sekretariat.kamionka@ostrow.gmina.pl lub osobiście w sekretariacie CKiB.

Dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia jest udostępniona poczekalnia z dostępem do Internetu w zasięgu Wi-Fi.

Zajęcia adresowane są dla dzieci z Gminy Ostrów oraz dzieci uczęszczających do placówek oświatowych naszej Gminy.

 

DYŻUR WAKACYJNY 2022 – informacje

Informujemy, że dyżur wakacyjny dla zgłoszonych dzieci z przedszkola i kl. 0 naszej placówki będzie prowadzony w lipcu w przedszkolu w Kozodrzy, a w sierpniu w przedszkolu w Skrzyszowie.

Wnioski są do pobrania na stronie internetowej szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny 2022 SKRZYSZÓW sierpień 2022

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny 2022 KOZODRZA lipiec 2022

lub w sekretariacie szkoły w Skrzyszowie. Termin składania wniosków – do 3 czerwca 2022r.

Wyniki rekrutacji do kl. I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że na drzwiach wejściowych do budynku szkoły (wejście boczne oraz do hali sportowej) są wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych do kl. I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie na rok szkolny 2022/2023.

W dniach 25 – 27 kwietnia 2022r. rodzice zakwalifikowanych dzieci proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia, które jest do pobrania ze strony internetowej szkoły (Oświadczenie rodzica – dot. potwierdzenia woli przyjecia dziecka do kl. I sp 2022-23), portalu społecznościowego Facebook Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Wyniki rekrutacji do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że na drzwiach wejściowych do budynku szkoły (wejście boczne oraz wejście do hali sportowej) są wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie na rok szkolny 2022/2023.

W dniach 15 – 26 kwietnia 2022r. rodzice zakwalifikowanych dzieci proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia, które będzie do pobrania ze strony internetowej szkoły (Oświadczenie rodzica – dot. potwierdzenia woli przyjecia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 2022-23), portalu społecznościowego Facebook Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie lub osobiście w sekretariacie szkoły.

 

List Ministra Zdrowia w sprawie badań bilansowych dzieci i młodzieży

List Ministra Zdrowia w sprawie badań bilansowych wykonywanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia, zwróciło się z prośbą o podjęcie działań na rzecz zwiększenia udziału dzieci i młodzieży w systematycznych badaniach bilansowych wykonywanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Należy zaznaczyć, że dzięki takim badaniom możliwe jest wczesne wykrycie nieprawidłowości rozwoju oraz podjęcie właściwych kroków, zmierzających do poprawy sytuacji zdrowotnej dziecka.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o upowszechnienie załączonego listu Ministra Zdrowia – skierowanego do rodziców i opiekunów.

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch

list-ministra-zdrowia