Home » Rekrutacja

Category Archives: Rekrutacja

Archiwum

Rekrutacja uzupełniająca do kl. I szkoły podstawowej 6-11.05.2021r.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skrzyszowie ogłasza rekrutację uzupełniającą do kl. I szkoły podstawowej. Wnioski można składać w terminie od 6.05 do 11.05.2021 r. w sekretariacie szkoły w godz. od 8:00 do 15:00.
Wnioski są do pobrania na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola i oddziału przedszkolnego 4-11.05.2021r.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skrzyszowie ogłasza rekrutację uzupełniającą do przedszkola i oddziału przedszkolnego. Wnioski można składać w terminie od 4.05 do 11.05.2021 r. w sekretariacie szkoły w godz. od 8:00 do 15:00.
Wnioski są do pobrania na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły.

WNIOSEK do PRZEDSZKOLA:

WNIOSEK REKRUTACYJNY DO PRZEDSZKOLA SKRZYSZÓW 2021-2022 uzupeł.

WNIOSEK do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO:

WNIOSEK REKRUTACYJNY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SKRZYSZÓW 2021-2022 uzupeł.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKÓW:

ZAŁ. 4 II etap-Oświadczenie rodzica – dłuższy pobyt w przedszkolu P, 0,

ZAŁ. 3 II etap-Oświadczenie rodzica – kontynuacja nauki przez rodzeństwo P, 0

ZAŁ. 2 II etap-Oświadczenie rodzica – o zatrudnieniu lub studia P, 0,

ZAŁ. 1 II etap-Oświadczenie rodzica – miejsce zamieszkania P, 0

Wyniki rekrutacji do kl. I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że na drzwiach wejściowych do budynku szkoły są wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych do kl. I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie na rok szkolny 2021/2022.

W dniach 27 – 29 kwietnia 2021r. rodzice zakwalifikowanych dzieci proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia, które będzie do pobrania ze strony internetowej szkoły (Oświadczenie rodzica – dot. potwierdzenia woli przyjecia dziecka do kl. I sp 2021-22), portalu społecznościowego Facebook Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie lub osobiście w sekretariacie szkoły.

 

Wyniki rekrutacji do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że na drzwiach wejściowych do budynku szkoły są wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie na rok szkolny 2021/2022.

W dniach 21 – 27 kwietnia 2021r. rodzice zakwalifikowanych dzieci proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia, które będzie do pobrania ze strony internetowej szkoły (Oświadczenie rodzica – dot. potwierdzenia woli przyjecia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 2021-22), portalu społecznościowego Facebook Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie lub osobiście w sekretariacie szkoły.

 

 

Zapisy do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz klasy I

Ogłoszenie – nabór do kl. I 2020/2021 – postępowanie uzupełniające

Zgodnie z regulaminem rekrutacji dzieci do kl. I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie na rok szkolny 2020/2021 z dniem dzisiejszym, tj. 6.05.2020r. rozpoczyna się termin postępowania uzupełniającego, który potrwa do 11 maja 2020r. W tym okresie zainteresowani rodzice mogą składać zgłoszenia lub wnioski rekrutacyjne

Ogłoszenie – postępowanie uzupełniające – rekrutacja do przedszkola i oddziału przedszkolnego

Zgodnie z regulaminem rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie na rok szkolny 2020/2021 z dniem dzisiejszym, tj. 4.05.2020r. rozpoczyna się termin postępowania uzupełniającego, który potrwa do 11 maja 2020r. W tym okresie zainteresowani rodzice mogą składać wnioski rekrutacyjne.

Ogłoszenie – rekrutacja klasa I 2020/2021

W dniu 30 kwietnia 2020r. zostały wywieszone listy kandydatów PRZYJĘTYCH do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie przy wejściu do budynku placówki.

Ogłoszenie – rekrutacja Przedszkole/Oddział Przedszkolny 2020/2021

W dniu 29 kwietnia 2020r. zostały wywieszone listy kandydatów PRZYJĘTYCH do Publicznego Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie przy wejściu do budynku placówki.

Oświadczenie woli zapisu dziecka do kl. I w PSP im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w ZSP w Skrzyszowie

Przypominamy, że termin składania oświadczeń: 27 – 29.04.2020r.

Oświadczenie rodzica – dot. potwierdzenia woli przyjecia dziecka do kl. I sp 2020-21