Home » Aktualności » Konkursy

Category Archives: Konkursy

Archiwum

VI edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej” ph „Otwarci na świat. Tolerancja – Demokracja. Jestem na tak” II etap 05.04.2024r.

W roku szkolnym 2023/2024 odbyła się VI edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej” ph „Otwarci na świat. Tolerancja – Demokracja. Jestem na tak”

Organizatorami konkursu byli:

– Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów przy WSIiZ w Rzeszowie,

– Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie przy PZPW,

– przy współpracy Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Celem konkursu jest inspirowanie młodzieży do poszanowania dziejów Polski na tle historii Europy, kształtowanie proeuropejskich postaw i chęci aktywnego uczestnictwa w budowaniu zjednoczonej Europy oraz rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach oraz oceny ich wiarygodności. Konkurs składał się z dwóch etapów.

W pierwszym etapie należało napisać pracę na podane tematy z zakresu Rzeczpospolitej Obojga Narodów m.in. tolerancji religijnej, wielokulturowości. Część dotycząca UE wiązała się z napisaniem wypracowania na temat dwóch dekad Polski w UE i o roli Parlamentu Europejskiego.

Drugi etap odbył się 5 kwietnia 2024r., w Rzeszowie w WSIiZ, gdzie uczniowie mieli 90 min. na rozwiązanie testu obejmującego zagadnienia Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz Unii Europejskiej. Naszą szkołę reprezentował uczeń; A. Mazur z kl. VII, który zmierzył się z 60 najlepszymi rówieśnikami z województwa podkarpackiego.

 

Ogólnopolski konkurs wokalny, II edycja „My zimę kochamy i o niej śpiewamy” .

Dziesięcioro dzieci z kl. „0”: Eliza Bieszcz, Marlena Kołodziej, Tymoteusz Ferfecki, Amelia Fryz, Zofia Kędzior, Sara Bańka, Marcel Pękala, Fabian Lipa, Weronika Raś, Amelia Strzok przygotowanych przez Barbarę Budzik wzięło udział w ogólnopolskim konkursie twórczości dziecięcej online II edycja „My zimę kochamy i o niej śpiewamy”. Konkurs organizowany był przez Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi. Dzieci wykonując aranżację ruchową pięknie zaśpiewały piosenkę „Już się cieszą dzieci”.
Celem konkursu było;
– rozwijanie ekspresji artystycznej, inteligencji emocjonalnej,
– zachęcanie do prezentowania umiejętności artystycznych dzieci w wieku przedszkolnym,
– promowanie twórczych dokonań młodych artystów oraz promowanie przedszkola.
Dziękujemy dzieciom za zaangażowanie, rozwijanie talentów i i odwagę prezentowania własnych umiejętności artystycznych.

Ogólnopolskie konkursy świąteczne w kl. „0”. 2023/2024

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Anioły i aniołeczki”.

Przedszkole nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Mysłowicach zaprosiło do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Anioły i aniołeczki”. Sara Bańka do konkursu wykonała pięknego przestrzennego aniołka, a praca manualna rozwijała wyobraźnię i twórczą aktywność oraz ekspresję plastyczną dziecka. Aniołek pięknie prezentował się w galerii prac z całej Polski. Dziękujemy Sarze.

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Anioły Bożego Narodzenia- Anioły Stróże- małe i duże”.

CELE KONKURSU:
kultywowanie Bożonarodzeniowej tradycji chrześcijańskiej,
rozwijanie aktywności twórczej oraz zdolności plastycznych dzieci,
promowanie talentów plastycznych przez umożliwienie prezentacji twórczości dzieci,
wyrażanie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia przez formy przestrzenne lub płaskie – anioły.
Wszystkie cele konkursowe zrealizowały dziewczynki z zerówki wykonując płaskie i przestrzenne prace plastyczne: Amelia Strzok,Wiktoria Rokosz,,Sara Bańka i Zuzanna Hajduk. Gratulujemy dziewczynkom wytrwałości i dziękujemy za udział.

 

Ogólnopolski konkurs muzyczny pt. „Kolędy i pastorałki”.
Miejskie przedszkole nr 23 w Katowicach zaprosiło dzieci z przedszkoli całej Polski do udziału w konkursie muzycznym pt. „Kolędy i pastorałki”.

CEL KONKURSU:
·Prezentacja umiejętności wokalnych dzieci w wieku przedszkolnym,
·Promowanie aktywności twórczej wśród dzieci,
·Promocja nowych talentów,
·Podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewania kolęd i pastorałek,
·Wprowadzenie w świąteczny nastrój,
·Poszerzenie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych,
·Popularyzacja śpiewu wśród dzieci i młodzieży jako jednej z najprzyjemniejszych form spędzania wolnego czasu.
Zofia Kędzior z kl. „0”pięknie wystąpiła w tym konkursie wykonując instrumentację i śpiewając piosenkę świąteczną „Gdy święta są”. Dziękujemy Zosi za zaangażowanie i piękne reprezentowanie naszej placówki.

Świąteczny Konkurs Wokalny Muzycznej Kurtyny 2023 „W blasku Narodzenia”.

Do konkursu należało wybrać jedną spośród dziewięciu zaproponowanych pastorałek i i wg własnej inwencji ją zinterpretować. Pięknie pod okiem wychowawczyni zrobiła to Eliza Bieszcz wykonując utwór „Sekret Mikołaja” i Zofia Kędzior – „Dzień Bożego Narodzenia”. Do konkursu wpłynęło 400 nagrań. Gratulujemy dziewczynkom pięknych nagrań. ,,Kolęda kredką malowana”
Ogólnopolski konkurs muzyczno- plastyczny w Rybniku „Kolęda kredką malowana”.

Cele konkursu:
Kultywowanie polskich tradycji związanych z Świętami Bożego Narodzenia oraz kolędowaniem,
Rozbudzanie emocji i radości związanych z oczekiwaniem
Rozwijanie uzdolnień plastycznych, inspirowanych muzyką
Pobudzanie aktywności twórczej dzieci
Rozbudzanie wrażliwości na muzykę,
Popularyzacja polskich kolęd i pastorałek
Pięknie zinterpretowali kolędy pod kierunkiem nauczycielki Barbary Budzik: Amelia Fryz, Tymoteusz Ferfecki i Eliza Bieszcz. Gratulujemy zaangażowania w kultywowanie polskich tradycji bożonarodzeniowych.

Udział w ogólnopolskim projekcie BohaterON

„BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez trzy wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc. Warto podkreślić, że już po raz piąty nasza szkoła włączyła się do tej ogólnopolskiej akcji „Kartka dla powstańców”, poznając genezę wybuchu powstania, heroiczną odwagę i zangażowanie młodych w sprawy ojczyzny. Uczniowie kl. VI – VII poznali sylwetki wybranych powstańców i pod kierunkiem Beaty Babiarz przygotowali kartkę dla nich wyrażając im w ten sposób słowa wdzięczności. Wykonana praca została zaprezentowana całej społeczności szkolnej na stronie internetowej, a życzenia Powstańcom zostały zamieszczone na stronie https://dumnizpowstancow.pl

Uczniowie, poprzez aktywne uczestnictwo w różnorodnych formach pracy, mogli nie tylko lepiej zrozumieć historię, ale również rozwinąć swoje umiejętności artystyczne i literackie. Akcja ta z pewnością zostanie zapamiętana przez uczniów jako ważne i inspirujące doświadczenie edukacyjne.

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pod hasłem „O wolności , jakżeś droga”, 08.11.2023r.

8 listopada w siedzibie Biblioteki Publicznej w Ostrowie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pod hasłem „O wolności , jakżeś droga”. Celem konkursu było upamiętnienie ważnych wydarzeń historycznych ,rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie ,doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozwijanie zainteresowania historią  Polski, poznanie bogatej poezji patriotycznej, kształtowanie postaw patriotycznych. Z naszej szkoły w tym konkursie wzięły udział trzy uczennice: Eliza Szerszeń i  Karolina Dęborowska  z kl. VI oraz Anna Mosior z kl. VII. Uczennice bardzo ładnie i profesjonalnie zaprezentowały swoje interpretacje wierszy naszego regionalnego poety Waldemara Wilka, mówiące o niepodległej i wolnej Ojczyźnie. Eliza Szerszeń osiągnęła sukces, zdobywając II miejsce w tym konkursie. Będzie ona prezentować swoją recytację wiersza pt.”Wartości wolności” 11 listopada podczas gminnych uroczystości w Kamionce, związanych ze Świętem Niepodległości. Wtedy również zostaną wręczone nagrody i dyplomy dla laureatów tego konkursu. Natomiast wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział oraz drobne nagrody rzeczowe. Gratulujemy uczennicom za to, że tak pięknie reprezentowały naszą szkołę i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.

Obchody 20 rocznicy nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkole Podstawowej w Ociece, 10.10.2023r.

10 października, społeczność szkolna w Ociece świętowała 20 rocznicę nadania imienia szkoły. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele pw św. Katarzyny Aleksandryjskiej którą celebrował ks. proboszcz Józef Pajor. W tym wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół z gminy Ostrów oraz poczty sztandarowe. Naszą szkołę reprezentowali: dyrektor Andrzej Ziajor, uczniowie kl. VIII z pocztem sztandarowym z Beatą Babiarz. Uczniowie, zaproszeni goście przypomnieli zasługi tego wielkiego Polaka dla narodu polskiego w trudnych czasach komunizmu. Na koniec został rozstrzygnięty gminny konkurs plastyczny ph „Mój Patron”. Miło nam poinformować, że Eliza Bieszcz zajęła II miejsce, a Zofia Kędzior III miejsce, natomiast Weronika Raś i Tymoteusz Ferfecki otrzymali wyróżnienie. Gratulujemy.

Międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży „Niedźwiedź Wojtek – żołnierz gen. Andersa”, III edycja.

Konkurs został zorganizowany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie w formie zdalnej.

Celem konkursu „Niedźwiedź Wojtek – żołnierz gen. Andersa” było zainteresowanie uczniów losami żołnierzy II Korpusu Polskiego wykorzystując niezwykłą historię misia – żołnierza. Utrwalenie w pamięci postaw i czynów Polaków walczących w II wojnie światowej w ramach II Korpusu. Kształtowanie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych poprzez plastyczne środki artystycznego wyrazu. W tym także stworzenie płaszczyzny do przyszłej współpracy nauczycieli i młodzieży z polskich środowisk w Szkocji i na Podkarpaciu.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu projektu pocztówki lub komiksu przedstawiających epizod rozgrywający się na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych, w którym bierze udział Niedźwiedź Wojtek.

Patronami honorowymi konkursu byli: Pani Aileen Orr – autorka książki Niedźwiedź Wojtek. Niezwykły żołnierz Armii Andersa i Podkarpacki Kurator Oświaty. Natomiast współorganizatorami konkursu: Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu, Szkoła Bez Granic im. Niedźwiedzia Wojtka w Edynburgu, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Ambasada Rzeczpospolitej w Rzymie, Zrzeszenie nauczycieli polskich w Ameryce i Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4. Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie.

Prace na konkurs przygotowali uczniowie na kole historycznym i uczniowie z kl. VIII. W tym roku na konkurs wpłynęło ponad 250 prac, m.in. z Niemiec, Irlandii, Włoch i Egiptu. Miło nam przekazać, że uczennica Paulina Gotkowska otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy.

 

Ogólnopolski konkurs plastyczny Św. Wojciech i bł. ks. Jerzy Popiełuszko – męczennicy końca tysiącleci

Obaj służyli Chrystusowi i gorliwie głosili Jego naukę. Z odwagą dawali świadectwo prawdzie. Nie lękali się upominać rządzących, głosząc prawdę o godności człowieka. Wspomagali cierpiących i więzionych. Mężowie Boży. Nieustraszeni głosiciele Prawdy, za którą oddali życie.
Celem konkursu było upamiętnienie postaci św. Wojciecha i bł. ks. Jerzego Popiełuszki, którzy stali się symbolami walki o Prawdę oraz wolność i godność człowieka. Konkurs miał również na celu rozwijanie zainteresowań artystycznych wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Został zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Goślinowie im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej oraz Szkolne Ognisko Misyjne im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy Szkole Podstawowej w Goślinowie im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej. Prace na konkurs przygotowali uczniowie na kole historycznym i uczennice z kl. VIII. Miło nam przekazać, że uczeń Wiktor Przetacznik został laureatem. Gratulujemy.

Mistrzostwa Polski Mażoretek, Leżajsk, 17.06.2023r.

Osiągnięcia naszego zespołu mażoretkowego Anturja:

1 miejsce formacja pom pom juniorki
1 miejsce miniformacja pom pom seniorki
2 miejsce solo pom pom juniorki K. Kurgan
2 miejsce solo buława new seniorki Z. Paruch
2 miejsce duo/trio pom pom juniorki L. Dwojak, A. Dwojak, K. Kurgan

3 miejsce solo pom pom seniorki Z. Warunek
3 miejsce duo/trio pom pom seniorki N. Kłusek, W. Kłusek

Dodatkowo nasze juniorki otrzymały puchar za oryginalną choreografię!

Wszystkie powyższe miejsca dostały nominacje na Mistrzostwa Świata IAM – Opatija 2023.

Serdecznie gratulujemy!!!

Mieszko – 1 miejsce wśród klas drugich w województwie!

Mieszko Fic, uczeń klasy II, wziął udział w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MATEMATIX, należącej do programu Łowimy Talenty, prowadzonego przez firmę JERSZ. Mieszko wykazał się dużą wiedzą i umiejętnościami matematycznymi. Zdobył pierwsze miejsce w województwie podkarpackim oraz 31 w kraju na 367 uczestników spośród uczniów klas drugich. Serdecznie gratulujemy sukcesu!