Home » Aktualności » Konkursy

Category Archives: Konkursy

Archiwum

Konkurs „Bezpiecznie na wsi mamy”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XI Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy: od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. Konkurs adresowany był dla dwóch grup wiekowych: I grupa: kl. 0- III, II grupa: kl. IV – VIII.

Uczniowie za udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Kl. I

Zuzanna Wiącek

Kacper Ożóg

Igor Szpara

Oliwia Świstak

Kacper Strzok

Magdalena Kłusek

Faustyna Orzech

Kl. II

Mikołaj Cierniak

Kl. III

Julia Jędrysek

Kamila Walczyk

Jakub Rokosz

Kl. VI

Szymon Walczyk

Wszystkim gratulujemy.

Gminny konkurs plastyczny pt. ,,Moje marzenia na Dzień Dziecka”. 06.2021r.

Z okazji czerwcowego Święta Dzieci, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kamionce zorganizowało konkurs plastyczny pt. ,,Moje marzenia na Dzień Dziecka”.

Dzieci wykonały pracę plastyczną w formacie A4 kredkami, pastelami i farbami.

Z Przedszkola i Zerówki udział w konkursie wzięli: Miłosława Fic, Artur Rokosz, Tymoteusz Ferfecki, Oliwia Dygdoń, Emma Fryz, Amelia Cieśla, Julia Tokarz, Igor Kamiński, Mieszko Fic, Filip Kędzior oraz Aleksandra Majka. Z klas starszych udział w konkursie wzięli: Eliza Szerszeń, Magdalena Strzałka, Jakub Pękala, Łukasz Cholewa, Eryk Niedzielski, Martyna Golonka, Paulina Gotkowska, Wiktor Przetacznik, Anna Mosior, Kamila Zymróz, Oliwia Świstak, Andrzej Tokarz, Mikołaj Cierniak, Szymon Przetacznik.

W kat. wiekowej kl. I – III uczennica Eliza Szerszeń z kl. III zajęła I miejsce, natomiast w kat. wiekowej kl. IV – VI uczennica Magdalena Strzałka zajęła III miejsce.

Wyróżnienie w konkursie otrzymali: Miłosława Fic z przedszkola – kat. wiekowa przedszkola i kl. 0 oraz Jakub Pękala z kl. I – kat. wiekowa kl. I – III. Wszystkim uczestnikom gratulujemy pięknych prac.

Konkurs „Mój bohater literacki w ilustracji”, podsumowanie, 9.06.2021r.

Rozstrzygnięto konkurs „Mój bohater literacki w ilustracji” zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ostrowie. Z naszej szkoły 3. miejsce zdobyła Eliza Szerszeń z klasy III. Gratulujemy!

Gala Finału Powiatowego Konkursu Plastycznego „Po Bogu najbardziej kocham Polskę”, Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży, 9.06.2021r.

9 czerwca w Ogrodach Kapucyńskich w Sędziszowie Młp. odbyła się uroczysta Gala Finału Powiatowego Konkursu Plastycznego „Po Bogu najbardziej kocham Polskę”, Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży. Z naszej szkoły wyróżnienie zdobył uczeń klasy III Andrzej Tokarz.

Serdecznie gratulujemy!

„PIĘKNY PIENIĄDZ Z MOICH STRON”, rozstrzygnięcie konkursu, 31.05.2021r.

Konkurs „Piękny pieniądz z moich stron” został rozstrzygnięty 31 maja 2021 r., w PCKE w Ropczycach. Konkurs organizowany był w ramach projektu „Szanuj pieniądze…” z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Celem konkursu było utrwalenie wiedzy zdobytej podczas zajęć „Szanuj pieniądze…”, rozbudzenie zainteresowania techniką tworzenia i walorami artystycznymi pieniędzy, kształtowanie postawy szacunku do pieniądza jako wartości i dzieła sztuki, pogłębianie zainteresowań lokalnym dziedzictwem historycznym, kulturowym, przyrodniczym, a także promowanie uzdolnień mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Do projektu zakwalifikowały się następujące szkoły: Szkoła Podstawowa w Szkodnej, Szkoła Podstawowa w Będziemyślu, Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie, Szkoła Podstawowa w Olchowej, Szkoła Podstawowa w Łączkach Kucharskich.

Uczestnicy projektu w formie pracy plastycznej wykonali banknot, którego elementy graficzne miały nawiązywać do lokalnej historii, kultury, tradycji, obrzędowości, architektury lub krajobrazu.

Uroczyste zakończenie 31 maja, świętowali przedstawiciele szkół podstawowych biorących udział w projekcie (Będziemyśla, Olchowej, Skrzyszowa, Szkodnej, Łączek Kucharskich): wykonawcy wyróżnionych prac oraz ich opiekunowie i nauczyciele, a także Pan Grzegorz Laska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Łączkach Kucharskich i Pan Andrzej Ziajor – dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie. Gość – Pani Monika Mularz – Dobrowolska reprezentująca Pana Jerzego Guniewskiego dyrektora Oddziału Okręgowego w Rzeszowie Narodowego Banku Polskiego oraz Pani Dominika Oleś reprezentująca Komendę Powiatową Policji w Ropczycach.

Otwarcia wystawy pokonkursowej dokonała uczennica kl. IV Anna Mosior ze Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie, która to zajęła I miejsce. Szkolnym koordynatorem konkursu była Ewa Feret. Prace plastyczne uczniowie kl. IV i V wykonywali pod opieką Małgorzaty Pruchnik – Cabaj. Wszystkim laureatom i biorącym udział gratulujemy.

Laureatami konkursu zostali:

1. Anna Mosior – SP w Skrzyszowie

2. Magdalena Strzałka – SP w Skrzyszowie

3. Szymon Jezior – SP w Łączkach Kucharskich

Wyróżnienia:

Eryk Niedzielski – SP w Skrzyszowie

Wiktor Przetacznik – SP w Skrzyszowie

Julia Bielak – SP w Olchowej

Nagrody PCEK:

Marta Broda – SP w Szkodnej

Kamila Salamon – SP w Olchowej

Magdalena Bachórz – SP w Skrzyszowie

Szymon Chmura – SP w Będziemyślu

Międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży „Niedźwiedź Wojtek – żołnierz gen. Andersa”

Konkurs został zorganizowany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie w formie zdalnej.

Celem konkursu „Niedźwiedź Wojtek – żołnierz gen. Andersa” było zainteresowanie uczniów losami żołnierzy II Korpusu Polskiego wykorzystując niezwykłą historię misia – żołnierza, utrwalenie w pamięci postaw i czynów Polaków walczących w II wojnie światowej w ramach II Korpusu, kształtowanie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych poprzez plastyczne środki artystycznego wyrazu, w tym także stworzenie płaszczyzny do przyszłej współpracy nauczycieli i młodzieży z polskich środowisk w Szkocji i na Podkarpaciu.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu projektu pocztówki lub komiksu przedstawiających epizod rozgrywający się na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych, w którym bierze udział Niedźwiedź Wojtek.

Patronami honorowymi konkursu byli: Pani Aileen Orr – autorka książki Niedźwiedź Wojtek. Niezwykły żołnierz Armii Andersa i Podkarpacki Kurator Oświaty. Natomiast współorganizatorami konkursu byli: Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu, Szkoła Bez Granic im. Niedźwiedzia Wojtka w Edynburgu, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli i Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Udział w konkursie wzięła uczennica kl. VI – Zuzanna Ochab, wykonując pocztówkę ph „Na zawsze w naszych sercach”, przedstawiającą współpracę misia Wojtka z żołnierzami.

KONKURS – stworzenie plakatu promującego mediację i Międzynarodowy Dzień Mediacji – organizator: Ministerstwo Sprawiedliwości

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji

Wojewódzki Konkurs Historyczny „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej” pod hasłem Zjednoczona w różnorodności – Wszyscy ludzie są braćmi”

W roku szkolnym 2020/2021 odbyła się V edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej” pod hasłem Zjednoczona w różnorodności – Wszyscy ludzie są braćmi”

Organizatorami konkursu byli:

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów przy WSIiZ w Rzeszowie,

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie przy PZPW,

przy współpracy Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Konkurs składał się z dwóch etapów i odbywał się w formie zdalnej.

Celem konkursu jest inspirowanie młodzieży do poszanowania dziejów Polski na tle historii Europy, kształtowanie proeuropejskich postaw i chęci aktywnego uczestnictwa w budowaniu zjednoczonej Europy oraz rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach oraz oceny ich wiarygodności.

W pierwszym etapie należało napisać pracę na podane tematy z zakresu Rzeczpospolitej Obojga Nardów m.in. tolerancji religijnej, wielokulturowości oraz odnieść się do sytuacji Polaków podczas okupacji. Część dotycząca UE wiązała się z napisaniem wypracowania odnosząc się m.in. do zmian klimatu, Europejskiego Zielonego Ładu, a także należało wykazać się znajomością historii, religii, położenia państw krajów śródziemnomorskich oraz Bliskiego Wschodu.

W drugim etapie należało również napisać dwie prace tym razem zagadnienia dotyczyły grup etnicznych Tatarów, Ormian i wydarzeń związanych z II wojną światową i działalnością Cichociemnych. Ponadto należało wykazać się znajomością zagadnień historycznych związanych z dziejami Polski i świata od XVI do XVIII w., oraz odpowiedzią na szczegółowe pytania dotyczące wybranych miast m.in. Saloniki, Kordoba, Damaszek i Jerozolima.

W konkursie brały udział uczennice kl. VIII – Natalia Kłusek i Monika Pękala – przygotowywane przez Beatę Babiarz. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów oraz finalistów. I zarówno Natalia jak i Monika zostały finalistkami V edycji konkursu. Obie przeszły przez obydwa etapy i znalazły się wśród wyróżnionych na szczeblu wojewódzkim.

Gratulujemy dziewczętom determinacji i życzymy dalszych sukcesów, gratulujemy również nauczycielce historii Beacie Babiarz.

Akcja WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI

Drodzy uczniowie i rodzice !!!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.


Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma   bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty

sprzęt na rzecz wybranej szkoły.

,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

Termin Akcji: 20.04.2021r. – 15.05.2021r.

Miejsce Akcji: Przy kotłowni od strony południowej

PARTNERZY  AKCJI :

                        

Operatorem Akcji jest Green Office Ecologic Spółka z o.o.

Siedziba Spółki – Warszawa 00-074, ul. Trębacka 4

Kontakt telefoniczny: 502-171-293 ;  83 341 75 94 wew. 23;  w godz. 8:00 – 16:00

e-mail:eko.szkoly@greenoffice.co / www.dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl

ZBIERAMY: KOMPUTERY, DRUKARKI, MONITORY, TELEFONY, SPRZĘT RTV I AGD, BATERIE, AKUMULATORY, KABLE, TUSZE ATRAMENTOWE, ITP

NIE ODBIERAMY TONERÓW  I ŚWIETLÓWEK

KONKURS PLASTYCZNY dla uczestników projektu „Szanuj pieniądze…” PIĘKNY PIENIĄDZ Z MOICH STRON

Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów biorących udział w projekcie „Szanuj pieniądze…”.

Regulamin oraz karta zgłoszenia do pobrania.

Na prace czekamy do 14 maja 2021 r. Nagrody są już kompletowane.

Konkurs jest częścią projektu „Szanuj pieniądze…” realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Karta zgłoszenia pracy na konkurs

Regulamin konkursu