Home » Aktualności » Konkursy

Category Archives: Konkursy

Archiwum

Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy „Zawsze Wierni”, 11.03.2019r.

Uczennice Zuzanna Bachórz z kl. VIII i Justyna Jezuit z kl. VII reprezentowały naszą szkołę w Wojewódzkim Turnieju Poezji i Prozy „Zawsze Wierni” w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach – 11 marca 2019r., gdzie odbyły się eliminacje powiatowe. Uczennice do konkursu przygotowywała Beata Babiarz. Justyna Jezuit recytowała wiersz „Oskarżeni o wierność” A. Kołakowskiego, a Zuzanna Bachórz wiersz „Marszałek” J. Jeżowskiego. Organizatorem konkursu był: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Sędziszwoie Młp. oraz Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach. Patronat honorowy objął Podkarpacki Kurator Oświaty i NSZZ „Solidarność” regionu rzeszowskiego, natomiast medialny TVP3 Rzeszów i Polskie Radio Rzeszów.

Konkurs stanowił hołd dla wszystkich wiernych ideom wolności, honoru, życiu zgodnym z najwyższymi wartościami umiłowania Ojczyzny i był związany z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i obchodami pamięci o żołnierzach niezłomnych. Młodemu pokoleniu została przybliżona sylwetka bohatera z naszego regionu – Karola Chmiela ….”polskiej idei i Armii Podziemnej kwiat, co pracą na polskiej ziemi piękniejszym uczynić pragnęli świat…”. Konkurs realizowany był w ramach obchodów stulecia niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości – „NIEPODLEGŁA”.

Finał Podkarpackiego Konkursu „Poeci i Pisarze Dzieciom”, 5.12.2018r.

5 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbył się finał Podkarpackiego Konkursu „ Poeci i Pisarze Dzieciom” pod hasłem „ Niezwykłe Opowieści”. Z naszej szkoły zakwalifikowała się Anna Mosior z kl. II z piosenką „Stolice Polski”. Po ogłoszeniu werdyktu jury dziecięcego zajęła I miejsce a w ocenie jury konkursu składającego się z dorosłych osób reprezentujących teatr, muzykę zajęła III miejsce. Otrzymała zaproszenie na Uroczystą Galę Laureatów Podkarpackiego Konkursu Literatura i Dzieci, która odbyła się: 14 grudnia 2018 r. o godz. 10.00

Serdecznie gratulujemy naszej uczennicy i życzymy kolejnych sukcesów.

Gminny konkurs na najpiękniejszy „Stroik świąteczny”, 13.12.2018r.

Dnia 13 grudnia 2018r. został rozstrzygnięty gminny konkursu „Stroik świąteczny” w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce. Do konkursu zostało dostarczonych 139 stroików w czterech grupach wiekowych: I gr. wiekowa: przedszkola, klasy „O” , II gr. wiekowa: klasy I – III , III gr. wiekowa: klasy IV-VII i IV gr. wiekowa: klasa VIII i  gimnazja.

Komisja w składzie

 1. Katarzyna Borys- instruktor plastyki w Centrum Kultury w Ropczycach
 2. Ewa Świętoń- Zima, plastyk z DPS w Rudzie
 3. Jadwiga Łomnicka- dyrektor GCKiS w Kamionce

po ocenie prac, biorąc pod uwagę przede wszystkim estetykę, pomysłowość oraz

samodzielność wykonania stroika wyłoniła laureatów wśród, których znaleźli się uczniowie naszego Zespołu:

I gr. wiekowa: przedszkola:

II. m. Magdalena Kłusek – Przedszkole

II. m. Julia Ferfecka – Przedszkole

III. m. Kamila Szerszeń – Przedszkole 

Wyróżnienie:

Bartosz Jezuit – Przedszkole 

II gr. wiekowa: klasy I – III

III. m. Karolina Dęborowska – kl. I

Wyróżnienie:

1. Remigiusz Czaja – kl. III

III gr. wiekowa: klasy IV-VII

Wyróżnienie:

Natalia Jezuit – kl. V

IV gr.wiekowa: klasa VIII i gimnazjum

I. m. Zuzanna Bachórz – kl.  VIII

Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym.

PODKARPACKI KONKURS LITERATURA i DZIECI „Niezwykłe opowieści”- eliminacje rejonowe, 21.11.2018 r.

Źródłem pomysłów  tegorocznych prezentacji były  PODANIA  i LEGENDY –  opowieści o miejscach, wydarzeniach
i ludziach, związanych z faktami historycznymi  ale niepozbawione elementów fantastyki.
Celem konkursu jest:
– upowszechnianie i zachęcenie do czytania książek
– popularyzacja literatury dziecięcej
– przekazywanie poprzez literaturę ponadczasowych wartości
– inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej
– rozwijanie wyobraźni i spontaniczności
– promocja dokonań artystycznych dzieci
– konfrontacja warsztatu instruktora – pedagoga.
Uczestnicy prezentowali 1 utwór wybranego autora w formie
– recytacji
– inscenizacji
– piosenki
– prac plastycznych.
Jury konkursu oceniało uczestników w 3-ch kategoriach
wiekowych:
– 0 – II klasy szkoły podstawowej
– III – V klasy szkoły podstawowej
– VI – VIII klasy szkoły podstawowej
Z naszej szkoły w I kategorii wiekowej wiersz „ O wawelskim smoku
“ Ewy Stadtmüller prezentowała Gabriela Fryz i Szymon Przetacznik z kl. 0 przygotowani przez Barbarę Budzik
a piosenkę „Stolice Polski“  śpiewała Anna Mosior z akompaniamentem klarnetu (brat Krzysztof Mosior) przygotowani przez Annę Bochenek. W II kategorii wiekowej utwór „O Katarzynie co nie chciała Tatarzyna“ recytowała Paulina Gotkowska z kl. IV przygotowana przez Sylwię Betlej i wiersz „ O Janie Matejce i Panie Kajetanie“ Martyna Bieszcz z kl. V przygotowana przez Lidię Szymanek. Wszyscy uczestnicy w swych wykonaniach pięknie  przekazali ponadczasowe wartości historyczne. W czasie szeregu treningów rozwijali swoje artystyczne zdolności, a podczas konkursu godnie reprezentowali naszą szkołę.
Dzieci z kl. „0“ Gabriela Fryz i Szymon Przetacznik w rejonowym etapie konkursu wojewódzkiego Niezwykłe opowieści”- otrzymali wyróżnienie, Anna Mosior z akompaniamentem klarnetu (brat Krzysztof) wywalczyła II miejsce
i została nominowana do etapu wojewódzkiego.
Serdecznie gratulujemy.
Prace plastyczne do tego konkursu wykonali:
Kl. 0 pod kierunkiem Barbary Budzik:
Kamila Szerszeń
Nadia Wrona
Filip Andreasik
Bartłomiej Dęborowski
Kl. I pod kierunkiem Anny Książek – Pięta:
Eliza Szerszeń
Julia Baran
Kl. II pod kierunkiem Anny Bochenek:
Oliwia Różańska
Anna Mosior
Kl. III pod kierunkiem Aliny Zawisza:
Zuzanna Warunek
Magdalena Bachórz
Kamila Jędrysek
Eryk Niedzielski
Remigiusz Czaja
Kamil Ożóg
Kl. IV pod kierunkiem Małgorzaty Pruchnik – Cabaj:
Magdalena Szafraniec
Oliwia Juchno
Maksymilian Ciempa
Hubert Powrózek
Kamil Marć
Filip Dęborowski

XVIII Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej „Chcę Panu śpiewać”, 20.11.2018r.

20 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiercanach odbył się XVIII Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej pod nazwą „Chcę Panu śpiewać”. Uczestniczyły w nim grupy przedszkolne, uczniowie z okolicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Ich występy oceniane były przez jury w składzie: brat Wiesław Marzec, redaktor radia VIA – pan Tomasz Wołoszyn i pan Krzysztof Prucnal.

Prezentowane były utwory znane i mniej znane, stare i nowe. Wszystkie tchnęły wartościowym tekstem i piękną muzyką.

W przeglądzie wzięło udział 120 młodych ludzi z przedszkoli i szkół: grupy, zespoły i soliści. Tego roku naszą szkołę reprezentowały:

-kl .0 w piosence „Ojcze Tatusiu”- przygotowana przez Barbarę Budzik

-kl. I Eliza Szerszeń- „Każdy może być święty” – przygotowana przez Annę Książek- Pięta

-kl. II Anna Mosior i Oliwia Różańska – „ Czemu się nie śmiejesz”- przygotowana przez Annę Bochenek

-kl. III Magdalena Bachórz- w piosence „Siedem” – przygotowana przez Alinę Zawisza zdobyła wyróżnienie

-zespół z kl. V Martyna Bieszcz, Nikola Przetacznik, Weronika Fortkowska, Kamila Borowiec w piosence „ Góry do góry” – przygotowana przez Annę Książek- Pięta

-kl. VI. Maria Cieśla – w piosence „Jestem tu by wielbić” – przygotowana przez Annę Książek- Pięta

-kl VIII Aleksandra Kuraś w piosence „Sługa Niepokalanej” przygotowana przez Annę Książek- Pięta – zdobyła II miejsce

-kl. VIII Zuzanna Bachórz w piosence „Wieża modlitwy”- przygotowana przez Annę Książek-Pięta – zdobyła III miejsce

Publiczność gorąco oklaskiwała każdy występ.

W niedzielę 25 listopada laureaci XVIII Powiatowego Przeglądu Pieśni i Piosenki Religijnej wystąpili podczas koncertu w kościele w Bystrzycy i otrzymali dyplomy oraz nagrody.

Serdecznie gratulujemy.

Gminny Konkurs Wierszy i Pieśni Patriotycznych, 26.10.2018r.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kozodrzy 26 października odbył się gminny konkurs wierszy i pieśni patriotycznych z okazji 100- rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Ostrów.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów kl. IV – VIII, a jego celem było uczczenie 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, poszerzenie znajomości twórczości patriotycznej polskich poetów, rozwijanie recytatorskich, wokalnych i aktorskich uzdolnień młodzieży, promocja talentów.

Naszą szkołę w Kozodrzy reprezentowały Justyna Jezuit z kl. VII recytowała wiersz Mieczysława Romanowskiego „Do….. Prośba o orła” i Natalia Kłusek z klasy VI deklamowała wiersz Cypriana Norwida pt. Moja piosnka (II). Obie uczennice przygotowała p. Lidia Szymanek. W kategorii śpiew wystąpiły Martyna Bieszcz z kl. V z piosenką „Dziś idę walczyć mamo”- Józefa Szczepańskiego i Maria Cieśla z kl. VI „Modlitwa Armii Krajowej” Adama Kowalskiego, obie uczennice przygotowała Anna Książek- Pięta.

Komisja w składzie p. J. Wesołowski, p. B. Kołodziej i p. B. Babiarz brała pod uwagę następujące kryteria:

– dobór repertuaru i jego pamięciowe opanowanie,

– kulturę i wyrazistość słowa, dykcja,

– interpretacja tekstu,

– ogólny wyraz artystyczny

Po przesłuchaniu 13 uczestników jury konkursu wyłoniło zwycięzców: 1, 2., 3 miejsce w kategorii recytacja i śpiew.
Recytacja:

I miejcce – Karolina Brandys – SP – Kozodrza

II miejsce – Maria Czapka – SP – Ocieka

III miejsce Oliwia Ferfecka – SP- Wola Ociecka

Wyróżnienie:

Justyna Jezuit – SP – Skrzyszów

Śpiew:

I miejsce –Maria Cieśla – SP – Skrzyszów

II miejsce – Gabriela Wójcik – SP – Wola Ociecka

III miejsce ex aequo Aleksandra Chmura – SP- Wola Ociecka i Nikodem Rusin – SP -Kozodrza.

 

Konkurs miał charakter uroczysty. Występy uczestników odbywały się wobec publiczności czyli uczniów i opiekunów z innych szkół.

 

POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY – „100 – LECIE NIEPODLEGŁOŚCI”.

Uczniowie naszej szkoły brali udział w POWIATOWYM KONKURSIE HISTORYCZNYM – „100 – LECIE NIEPODLEGŁOŚCI”. Konkurs był organizowany przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach w dwóch kategoriach wiekowych:

 • kl. IV- VI – prace plastyczne – plakat o tematyce związanej z odzyskaniem niepodległości,
 • kl. VII – VIII – konkurs wiedzy.

Prace plastyczne wykonali uczniowie kl V: Kamila Borowiec, Nikola Przetacznik i Daniel Jędrysek

Do szkolnego etapu testu wiedzy przystąpiły uczennice kl. VIII: Zuzanna Bachórz, Aleksandra Kuraś i Gabriela Marć.

Powiatowy dwuetapowy konkurs recytatorski poezji patriotycznej na 100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, 18.10.2018r.

18 października 2018 r. troje uczniów z naszej szkoły wzięło udział w Powiatowym dwuetapowym konkursie recytatorskim poezji patriotycznej na 100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów kl. IV – VI, a jego celem było  uczczenie 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, kształtowanie poczucia własnej tożsamości, promowanie wśród dzieci i młodzieży poezji patriotycznych, rozwijanie zdolności recytatorskich, a także zachęcanie do występów na scenie, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Naszą szkołę na eliminacjach gminnych w Czytelni w GBP w Ostrowie reprezentował uczeń kl. IV – Krzysztof Mosior, który recytował wiersz Jerzego Żuławskiego pt. Do moich synów. Testament. – przygotowany przez Sylwię Betlej. Uczennica klasy V – Martyna Bieszcz przedstawiła utwór Władysława Bełzy pt. Ziemia rodzinna, a Natalia Kłusek z klasy VI deklamowała wiersz Cypriana Norwida pt. Moja piosnka (II). Obie uczennice przygotowała Lidia Szymanek.

Komisja w skład której weszły L. Wolak, A. Bal i S. Pelc brała pod uwagę następujące kryteria:

 • dobór repertuaru i jego pamięciowe opanowanie,

 • kulturę i wyrazistość słowa, dykcja,

 • interpretacja tekstu,

 • ogólny wyraz artystyczny

Naszym uczniom nie udało się zdobyć miejsca na podium, jednakże wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa w konkursie oraz piękne pozycje książkowe. Konkurs odbywał się w miłej i przyjaznej atmosferze. Miał charakter bardzo uroczysty.

Zespół Anturja na Mistrzostwach Polski w Leżajsku, 16.06.2018r.

http://anturja.skrzyszow.szkola.pl/zespol-anturja-na-mistrzostwach-polski-w-lezajsku-16-06-2018r/

XX Konkurs Wokalny „O Złotą Nutkę” z cyklu „Szukamy Talentów”, 03.06.2018r.

Cele imprezy:

 • rozwój zainteresowań muzycznych
 • prezentacja dorobku artystycznego
 • popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży
 • wymiana pomysłów i doświadczeń
 • wyszukiwanie utalentowanych dzieci
 • dobra zabawa dla wszystkich

Konkurs organizowany był w trzech kategoriach wiekowych:

 • dzieci z klas 0 – III szkoły podstawowej
 • dzieci z klas IV – VI szkoły podstawowej
 • młodzież z klas gimnazjalnych i kl. VII – VIII

Dzieci z I i II kat. wiekowej przygotowały dwa dowolne utwory z repertuaru polskich wykonawców,

młodzież z klas gimnazjalnych i kl. VII – VIII

– pierwszy utwór – piosenka dowolna

– drugi utwór – to piosenka ogólnie związana z miastem, ulicą, historią kraju, miejscem zamieszkania,

Z naszej szkoły do konkursu zostały przygotowane dzieci:

– Eliza Szerszeń z kl. „0”- przygotowana przez Barbarę Budzik

 • Anna Mosior z kl. I – przygotowana przez Annę Bochenek
 • Magdalena Bachórz z kl. II- przygotowana przez Annę Książek-Pięta
 • Martyna Bieszcz z kl. IV- przygotowana przez Annę Książek-Pięta
 • Maria Cieśla z kl.V- przygotowana przez Annę Książek-Pięta
 • Zuzanna Bachórz i Aleksandra Kuraś z kl. VII -przygotowane przez Annę Książek-Pięta

Wszystkie uczestniczki I etapu konkursu pięknie zaprezentowały się, ale do drugiego etapu zakwalifikowała się tylko Martyna Bieszcz, która 3 czerwca zaśpiewała na koncercie finałowym XX Konkursu Wokalnego „O Złotą Nutkę” z cyklu „Szukamy Talentów”.