Home » Aktualności » Konkursy

Category Archives: Konkursy

Archiwum

Finał XXI Powiatowego Konkursu Wokalnego „O Złotą Nutkę”, 19.05.2019r.

19 maja 2019r. odbył się finał XXI Powiatowego Konkursu Wokalnego „O Złotą Nutkę” – szukamy talentów w Centrum Kultury w Ropczycach, którego celem jest dać szansę rozwoju utalentowanym wokalnie dzieciom.

Naszą szkołę reprezentowali:

I kategoria wiekowa – kl. 0-III

 • Szymon Przetacznik
 • Gabriela Fryz
 • Filip Andreasik
 • Bartłomiej Dęborowski
 • Eliza Szerszeń
 • Anna Mosior
 • Magdalena Bachórz

II kategoria wiekowa – kl. IV- VI

 • Martyna Bieszcz
 • Maria Cieśla

III kategoria wiekowa –kl. VII – VIII i klasy gimnazjalne

 • Zuzanna Bachórz
 • Aleksandra Kuraś

Do finału zostali zakwalifikowani: i udział wzięli: E. Szerszeń, A.Mosior, M. Bachórz, M. Bieszcz, M. Cieśla i A. Kuraś. Wśród finalistek III miejsce wywalczyła Anna Mosior – uczennica kl. II.

Uczniów do konkursu przygotowały nauczycielki: B. Budzik, A. Bochenek, A. Książek – Pięta,
A. Zawisza, którym dziękujemy, a naszym uczniom serdecznie gratulujemy.

Podsumowanie konkursów: „Wiedza o bł. ks. Jerzym Popiełuszce”, „Piękna nasza ziemia”, „Z ekologią za pan brat”, 17.05.2019r.

17 maja 2019r. podczas apelu poświęconego naszemu patronowi bł ks. Jerzemu, którego hasłem przewodnim było „Błogosławione owoce męczeństwa”,zostały podsumowane konkursy
i wręczone nagrody:

Konkurs wiedzy o bł. ks. Jerzym Popiełuszce dla kl. IV – VIII:

I m. Gabriela Marć – kl. VIII

II m. ex aequo Maria Cieśla – kl. VI i Szymon Lepak – kl. VIII

III m. Aleksandra Kuraś – kl. VIII

Konkurs plastyczny dla kl. 0 – III „Piękna nasza ziemia”, w którym to zostali wyróżnieni:

Ferfecka Julia z kl. 0

Szerszeń Eliza z kl. I

Bachórz Magdalena z kl. III

Konkurs wiedzy ekologicznej dla klas IV – VIII „Z ekologią za pan brat”

I m. – Aleksandra Kuraś kl. VIII

II m. – Magdalena Drzał kl. VI

III m. – Justyna Jezuit kl. VII

Konkursy były przygotowane i przeprowadzane przez: Beatę Babiarz i Ewę Feret. Wszystkim uczestnikom tych konkursów gratulujemy.

Konkurs plastyczny „Moja wymarzona Złota Rybka”, 17.05.2019r.

KONKURS  PLASTYCZNY ,,MOJA WYMARZONA ZŁOTA RYBKA”.

Każdy uczestnik konkursu wykonywał jedną pracę pt. „Moja wymarzona złota rybka”  w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych

oraz komputerowych  i przestrzennych) w formacie A4.

 

Honorowy Patronat konkursu objął: WÓJT GMINY DYDNIA PANI ALICJA POCAŁUŃ.

Organizatorzy: MUZEUM ZŁOTEJ RYBKI oraz SZKOŁA PODSTAWOWA w Dydni.

Konkurs adresowany był do dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych.

Cele konkursu: – zainteresowanie dzieci tematyką środowiska wodnego, ryb, ich anatomią, wędkarstwem, ekosystemem Sanu na bazie powstałego w Krzemiennej Muzeum Złotej Rybki,

– rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności i wrażliwości estetycznej,

– promowanie dzieci plastycznie uzdolnionych,

– prezentacja twórczości dziecięcej.

Każdy uczestnik konkursu za wykonaną pracę otrzymał DYPLOM oraz bezpłatny BILET WSTĘPU do Muzeum  Złotej Rybki w Dydni, a byli to z kl. „0”:

-Eliza Kołodziej

-Kamila Szerszeń

-Faustyna Orzech

-Amelia Fryz

-Gabriela Fryz

-Kornelia Zymróz

Bardzo dziękujemy dzieciom za podnoszenie swych umiejętności plastycznych i udział w tymże konkursie, a wychowawczyni Barbarze Budzik za aktywne zaangażowanie się w przygotowanie dzieci do konkursu.

Drugi etap wojewódzkiego konkursu historycznego „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej”, 26.04.2019r. Uroczyste podsumowanie 9.05.2019r.

Dnia 26 kwietnia 2019r. w Rzeszowie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbył się drugi etap wojewódzkiego konkursu historycznego „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej” – pod hasłem „Polska znowu wolna 1918- 1922”.

Organizatorami konkursu byli:

 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie,

 • Europe Direct w Rzeszowie,

 • Gminny Zespół Obsługi Szkół w Kuryłówce,

 • Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

  Konkurs składał się z dwóch etapów:

  W pierwszym należało napisać pracę na podane tematy oraz rozwiązać krzyżówkę dotyczącą Unii Europejskiej i części historycznej z zakresu „Polska znowu wolna 1918- 1922”

  Prace napisali Szymon Lepak z kl. VIII, Gabriela Marć z kl VIII, Zuzanna Bachórz z kl. VIII, Justyna Jezuit z kl. VII, Oliwia Juchno z kl. VII, Monika Pękala z kl. VI, Natalia Kłusek z kl. VI. Do drugiego etapu zostali zakwalifikowani: Justyna Jezuit, Oliwia Juchno i Szymon Lepak, uczniów przygotowywała nauczycielka historii Beata Babiarz.

  26 kwietnia uczniowie zmierzyli się z 16 zadaniami z w/w dziedzin, a także rywalizowali z trzydziestoma innymi uczestnikami z województwa podkarpackiego.

  Szymon Lepak został laureatem III edycji konkursu wojewódzkiego „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej- Polska znowu wolna 1918-1922” – zajmując II miejsce i dnia 9 maja wraz z innymi laureatami uczestniczył w Podkarpackich obchodach Dnia Europy w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej.

  Składamy serdeczne gratulacje Szymonowi i cieszymy się z tak wysokiego miejsca i wielkiego sukcesu naszego wychowanka a p. Beacie Babiarz dziękujemy za ogromna pracę włożoną w przygotowanie ucznia do tego konkursu.

Konkurs wiedzy dla uczniów klas IV-VIII pod hasłem „Umysł na 5”, 30.04.2019r.

30 kwietnia 2019r. odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu wiedzy uczniów kl. IV – VIII pod hasłem „Umysł na 5”. Wybrani przedstawiciele z poszczególnych klas rywalizowali ze sobą odpowiadając na pytania z poszczególnych dziedzin na zasadach teleturnieju „jeden z dziesięciu”.

Najlepszą wiedzą wykazały się uczennice z kl. VI- Magdalena Drzał zajmując I miejsce i Natalia Kłusek II miejsce, natomiast III miejsce zdobyła Aleksandra Kuraś z kl. VIII. Gratulujemy.

Rozstrzygnięcie gminnego konkursu ekologicznego pod hasłem: ,,DOBRZE WIEMY, JAK ENERGIĘ ODNAWIALNĄ POZYSKUJEMY”, 30.04.2019r.

Publiczne Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy zorganizowało Gminny Konkurs Ekologiczny pod hasłem: ,,Dobrze wiemy, jak energię odnawialną pozyskujemy”. Honorowym patronem konkursu był;Wójt Gminy Ostrów i Rada Rodziców przy Publicznym Przedszkolu im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy. Celem konkursu było propagowanie wiedzy przyrodniczej dotyczącej odnawialnych źródeł energii oraz kształtowanie wśród dzieci trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego.
W konkursie wzięły udział dzieci z przedszkoli:
1. Oddział Przedszkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skrzyszowie
2. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kamionce
3. Publiczne Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy

Dzieci z naszego oddziału przedszkolnego poznały odnawialne źródła energii, sposoby jej wykorzystania i poszanowania źródeł zasobów naturalnych, propagowały lansowanie ekologicznego stylu życia. Do konkursu wykonaliśmy 5 prac ilustrujących odnawialne źródła energii wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania, oczyszczania ścieków i rozkładu składowanych szczątek roślinnych oraz zwierzęcych.

Skrzyszowscy laureaci konkursu: Kamila Szerszeń, Milena Żurek, Kornelia Zymróz, Szymon Przetacznik, Mikołaj Cierniak wzięli udział w uroczystym rozdaniu nagród.

Uroczystego rozdania nagród dla dzieci i przedszkoli dokonał Wójt Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg i dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozodrzy Jerzy Stachnik .Była to uroczystość  połączona ze Świętem Flagi i odbyła się 30 kwietnia 2019r (wtorek) o godz.10.00 w budynku Publicznego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy.

„Młodzież Zapobiega Pożarom” – Turniej Wiedzy Pożarniczej, etap gminny, 24.04.2019r.

24 kwietnia w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”. W tym konkursie uczniowie musieli wykazać się znajomością przepisów przeciwpożarowych oraz historią i tradycją straży pożarnej. Naszą szkołę reprezentowali:

Justyna Jezuit – kl. VII

Aleksandra Kuraś – kl. VIII

Aleksandra Ozga – kl. VIII

Szymon Lepak – kl. VIII

Gminny KONKURS ,,KARTKA WIELKANOCNA”. Kwiecień 2019

Gminny KONKURS ,,KARTKA WIELKANOCNA” zorganizowany przez Publiczne Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy rozstrzygnięty.
Komisja konkursowa w składzie:
1. Przewodniczący: Grażyna Krużel
2. Członek: ks. Rafał Głowacki
2. Członek: Antonina Chmura
3. Członek: Katarzyna Draus

po dokonaniu oceny 80 prac, które wpłynęły na Konkurs z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych działających na terenie gminy Ostrów, nagrodziła następujące prace z Oddziału Przedszkolnego w Skrzyszowie, które uplasowały się na wysokich lokatach.
I miejsce
1. Amelia Fryz – Odział Przedszkolny w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie, opiekun: Barbara Budzik.

II miejsce
1. Gabriela Fryz – Odział Przedszkolny w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie, opiekun: Barbara Budzik.

WSZYSTKIM BIORĄCYM UDZIAŁ W KONKURSIE ,,KARTKA WIELKANOCNA”, czyli:

z przedszkola: Igor Szpara, Kaja Kolbusz, Kalina Kolbusz, Patrycja Knych

z kl. „0”: Grzegorz Strzałka, Nadia Wrona, Kornelia Zymróz, Milena Żurek, Oliwia Fryz, Gabriela Fryz, Kacper Ożóg, Eliza Kołodziej, Kamila Szerszeń, Amelia Fryz, Faustyna Orzech

BARDZO DZIĘKUJEMY, A ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY !!

 

Konkurs na „Stroik świąteczny”

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 9 kwietnia 2019r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce. Do konkursu zostało dostarczonych 119 stroików w trzech grupach wiekowych:

I gr. przedszkola i klasy „0”

II gr. klasy I- III

III gr. IV – VIII

Komisja w składzie:

Katarzyna Borys – instruktor plastyk w Centrum Kultury w Ropczycach

Ewa Świętoń – Zima – plastyk z DPS w Rudzie

Jadwiga Łomnicka – dyrektor GCKiS w Kamionce

Po ocenie prac, biorąc pod uwagę przede wszystkim estetykę, pomysłowość oraz samodzielność wykonania stroika komisja wyłoniła laureatów:

I grupa wiekowa:

I m. Julia Ferfecka – klasa „0” z SP Skrzyszów

II m. Kamila Szerszeń – klasa „0” z SP Skrzyszów

III m. Kornelia Zymróz – klasa „0” z SP Skrzyszów

Wyróżnienie:

Bartosz Jezuit – klasa „0” z SP Skrzyszów

Amelia Fryz – klasa „0” z SP Skrzyszów

Wiktor Jezuit – Przedszkole Skrzyszów

II grupa wiekowa:

III m. Eliza Szerszeń – Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie

III grupa wiekowa:

Wyróżnienie:

Natalia Jezuit – Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie

Maja Fryz – Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy.

Podsumowanie ogólnopolskiego konkursu logopedyczno-plastycznego pt: „Wiosna tuż, tuż…”, 22.03.2019r.

Przedszkole Publiczne nr 1 w Górkach Małych zaprosiło dzieci w wieku przedszkolnym do udziału w konkursie plastycznym inspirowanym wierszem H. Ożogowskiej pt. „Czy już?” .

„Skarżyła się młoda trawka:

 • Śnieg mnie gniecie i nic nie wiem,

może wiosna już na świecie?

Skarżyła się leśna struga:

 • Lód mnie gniecie i nic nie wiem,

może wiosna już na świecie?

Wstało rankiem złote słonko, zaświeciło.

Lód na strudze, śnieg na łące rozpuściło.”

Do konkursu można było przesłać trzy prace plastyczne interpretujące tekst utworu H. Ożogowskiej. Podjęliśmy się tego wyzwania i po wnikliwej analizie wiersza wykonaliśmy kilka jego interpretacji stosując różnorodne techniki plastyczne. Na konkurs wysłaliśmy trzy prace:

-Kamili Szerszeń

-Oliwii Świstak

-Gabrieli Fryz

Odczytując wyniki Ogólnopolskiego konkursu logopedyczno-plastycznego „Wiosna tuż tuż” przeczytaliśmy:

KATEGORIA 5-, 6- LATKI:

I MIEJSCE Gabriela Fryz –Oddział Przedszkolny w Skrzyszowie, opiekun: Barbara Budzik.

Gratulujemy zwyciężczyni, cieszymy się z sukcesu i dziękujemy pozostałym uczestniczkom.