Home » Aktualności » Konkursy

Category Archives: Konkursy

Archiwum

Konkurs „Mój bohater literacki w ilustracji”, podsumowanie, 9.06.2021r.

Rozstrzygnięto konkurs „Mój bohater literacki w ilustracji” zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ostrowie. Z naszej szkoły 3. miejsce zdobyła Eliza Szerszeń z klasy III. Gratulujemy!

Gala Finału Powiatowego Konkursu Plastycznego „Po Bogu najbardziej kocham Polskę”, Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży, 9.06.2021r.

9 czerwca w Ogrodach Kapucyńskich w Sędziszowie Młp. odbyła się uroczysta Gala Finału Powiatowego Konkursu Plastycznego „Po Bogu najbardziej kocham Polskę”, Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży. Z naszej szkoły wyróżnienie zdobył uczeń klasy III Andrzej Tokarz.

Serdecznie gratulujemy!

„PIĘKNY PIENIĄDZ Z MOICH STRON”, rozstrzygnięcie konkursu, 31.05.2021r.

Konkurs „Piękny pieniądz z moich stron” został rozstrzygnięty 31 maja 2021 r., w PCKE w Ropczycach. Konkurs organizowany był w ramach projektu „Szanuj pieniądze…” z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Celem konkursu było utrwalenie wiedzy zdobytej podczas zajęć „Szanuj pieniądze…”, rozbudzenie zainteresowania techniką tworzenia i walorami artystycznymi pieniędzy, kształtowanie postawy szacunku do pieniądza jako wartości i dzieła sztuki, pogłębianie zainteresowań lokalnym dziedzictwem historycznym, kulturowym, przyrodniczym, a także promowanie uzdolnień mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Do projektu zakwalifikowały się następujące szkoły: Szkoła Podstawowa w Szkodnej, Szkoła Podstawowa w Będziemyślu, Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie, Szkoła Podstawowa w Olchowej, Szkoła Podstawowa w Łączkach Kucharskich.

Uczestnicy projektu w formie pracy plastycznej wykonali banknot, którego elementy graficzne miały nawiązywać do lokalnej historii, kultury, tradycji, obrzędowości, architektury lub krajobrazu.

Uroczyste zakończenie 31 maja, świętowali przedstawiciele szkół podstawowych biorących udział w projekcie (Będziemyśla, Olchowej, Skrzyszowa, Szkodnej, Łączek Kucharskich): wykonawcy wyróżnionych prac oraz ich opiekunowie i nauczyciele, a także Pan Grzegorz Laska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Łączkach Kucharskich i Pan Andrzej Ziajor – dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie. Gość – Pani Monika Mularz – Dobrowolska reprezentująca Pana Jerzego Guniewskiego dyrektora Oddziału Okręgowego w Rzeszowie Narodowego Banku Polskiego oraz Pani Dominika Oleś reprezentująca Komendę Powiatową Policji w Ropczycach.

Otwarcia wystawy pokonkursowej dokonała uczennica kl. IV Anna Mosior ze Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie, która to zajęła I miejsce. Szkolnym koordynatorem konkursu była Ewa Feret. Prace plastyczne uczniowie kl. IV i V wykonywali pod opieką Małgorzaty Pruchnik – Cabaj. Wszystkim laureatom i biorącym udział gratulujemy.

Laureatami konkursu zostali:

1. Anna Mosior – SP w Skrzyszowie

2. Magdalena Strzałka – SP w Skrzyszowie

3. Szymon Jezior – SP w Łączkach Kucharskich

Wyróżnienia:

Eryk Niedzielski – SP w Skrzyszowie

Wiktor Przetacznik – SP w Skrzyszowie

Julia Bielak – SP w Olchowej

Nagrody PCEK:

Marta Broda – SP w Szkodnej

Kamila Salamon – SP w Olchowej

Magdalena Bachórz – SP w Skrzyszowie

Szymon Chmura – SP w Będziemyślu

Międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży „Niedźwiedź Wojtek – żołnierz gen. Andersa”

Konkurs został zorganizowany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie w formie zdalnej.

Celem konkursu „Niedźwiedź Wojtek – żołnierz gen. Andersa” było zainteresowanie uczniów losami żołnierzy II Korpusu Polskiego wykorzystując niezwykłą historię misia – żołnierza, utrwalenie w pamięci postaw i czynów Polaków walczących w II wojnie światowej w ramach II Korpusu, kształtowanie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych poprzez plastyczne środki artystycznego wyrazu, w tym także stworzenie płaszczyzny do przyszłej współpracy nauczycieli i młodzieży z polskich środowisk w Szkocji i na Podkarpaciu.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu projektu pocztówki lub komiksu przedstawiających epizod rozgrywający się na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych, w którym bierze udział Niedźwiedź Wojtek.

Patronami honorowymi konkursu byli: Pani Aileen Orr – autorka książki Niedźwiedź Wojtek. Niezwykły żołnierz Armii Andersa i Podkarpacki Kurator Oświaty. Natomiast współorganizatorami konkursu byli: Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu, Szkoła Bez Granic im. Niedźwiedzia Wojtka w Edynburgu, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli i Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Udział w konkursie wzięła uczennica kl. VI – Zuzanna Ochab, wykonując pocztówkę ph „Na zawsze w naszych sercach”, przedstawiającą współpracę misia Wojtka z żołnierzami.

KONKURS – stworzenie plakatu promującego mediację i Międzynarodowy Dzień Mediacji – organizator: Ministerstwo Sprawiedliwości

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji

Wojewódzki Konkurs Historyczny „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej” pod hasłem Zjednoczona w różnorodności – Wszyscy ludzie są braćmi”

W roku szkolnym 2020/2021 odbyła się V edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej” pod hasłem Zjednoczona w różnorodności – Wszyscy ludzie są braćmi”

Organizatorami konkursu byli:

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów przy WSIiZ w Rzeszowie,

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie przy PZPW,

przy współpracy Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Konkurs składał się z dwóch etapów i odbywał się w formie zdalnej.

Celem konkursu jest inspirowanie młodzieży do poszanowania dziejów Polski na tle historii Europy, kształtowanie proeuropejskich postaw i chęci aktywnego uczestnictwa w budowaniu zjednoczonej Europy oraz rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach oraz oceny ich wiarygodności.

W pierwszym etapie należało napisać pracę na podane tematy z zakresu Rzeczpospolitej Obojga Nardów m.in. tolerancji religijnej, wielokulturowości oraz odnieść się do sytuacji Polaków podczas okupacji. Część dotycząca UE wiązała się z napisaniem wypracowania odnosząc się m.in. do zmian klimatu, Europejskiego Zielonego Ładu, a także należało wykazać się znajomością historii, religii, położenia państw krajów śródziemnomorskich oraz Bliskiego Wschodu.

W drugim etapie należało również napisać dwie prace tym razem zagadnienia dotyczyły grup etnicznych Tatarów, Ormian i wydarzeń związanych z II wojną światową i działalnością Cichociemnych. Ponadto należało wykazać się znajomością zagadnień historycznych związanych z dziejami Polski i świata od XVI do XVIII w., oraz odpowiedzią na szczegółowe pytania dotyczące wybranych miast m.in. Saloniki, Kordoba, Damaszek i Jerozolima.

W konkursie brały udział uczennice kl. VIII – Natalia Kłusek i Monika Pękala – przygotowywane przez Beatę Babiarz. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów oraz finalistów. I zarówno Natalia jak i Monika zostały finalistkami V edycji konkursu. Obie przeszły przez obydwa etapy i znalazły się wśród wyróżnionych na szczeblu wojewódzkim.

Gratulujemy dziewczętom determinacji i życzymy dalszych sukcesów, gratulujemy również nauczycielce historii Beacie Babiarz.

Akcja WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI

Drodzy uczniowie i rodzice !!!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.


Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma   bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty

sprzęt na rzecz wybranej szkoły.

,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

Termin Akcji: 20.04.2021r. – 15.05.2021r.

Miejsce Akcji: Przy kotłowni od strony południowej

PARTNERZY  AKCJI :

                        

Operatorem Akcji jest Green Office Ecologic Spółka z o.o.

Siedziba Spółki – Warszawa 00-074, ul. Trębacka 4

Kontakt telefoniczny: 502-171-293 ;  83 341 75 94 wew. 23;  w godz. 8:00 – 16:00

e-mail:eko.szkoly@greenoffice.co / www.dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl

ZBIERAMY: KOMPUTERY, DRUKARKI, MONITORY, TELEFONY, SPRZĘT RTV I AGD, BATERIE, AKUMULATORY, KABLE, TUSZE ATRAMENTOWE, ITP

NIE ODBIERAMY TONERÓW  I ŚWIETLÓWEK

KONKURS PLASTYCZNY dla uczestników projektu „Szanuj pieniądze…” PIĘKNY PIENIĄDZ Z MOICH STRON

Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów biorących udział w projekcie „Szanuj pieniądze…”.

Regulamin oraz karta zgłoszenia do pobrania.

Na prace czekamy do 14 maja 2021 r. Nagrody są już kompletowane.

Konkurs jest częścią projektu „Szanuj pieniądze…” realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Karta zgłoszenia pracy na konkurs

Regulamin konkursu

Ogólnopolski Konkurs pt. ,,Let’s sing and dance and…” 03.2021r.

W marcu uczniowie z klasy ,,0” pod kierunkiem wychowawczyni Barbary Budzik zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne w Ogólnopolskim Konkursie pt. ,,Let’s sing and dance and…” organizowanym przez Publiczne Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: śpiew piosenki w języku angielskim z elementami choreografii oraz w kategorii plastycznej (plakat związany z wybranym tematem np. family, toys). Celami konkursu było rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności, rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci, edukacja językowa oraz poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.

W kategorii śpiew uczennica Amelia Cieśla zaprezentowała piosenkę w języku angielskim pt. ,,Hello, hello” zajmując II miejsce w ogólnopolskim konkursie.

W drugiej kategorii plastycznej z kolei swoje umiejętności plastyczne pokazali chłopcy: Mieszko Fic, Igor Kamiński, Wiktor Jezuit, Mieszko Orzech oraz Oliwier Niedzielski tworząc plakat przedstawiający tęczę i jej barwy oraz zapisując nazwy kolorów w języku angielskim. Dzieci otrzymały nagrody i dyplomy.

Duże podziękowania dla dzieci, które wzięły udział w konkursie oraz szczególne gratulacje dla Amelii Cieśla.

Gminny Konkurs „Kartka Wielkanocna” 2021

Dnia 22 marca 2021r., został rozstrzygnięty gminny plastyczny konkurs na „Kartkę Wielkanocną”. Na konkurs zostało przesłanych 199 prac w czterech grupach wiekowych.

I grupa – przedszkola i kl. 0

II grupa – kl. I – III

III grupa – kl. IV – VI

IV grupa – kl. VII – VIII

Komisja w składzie: Grzegorz Ożóg – Wójt Gminy Ostrów, Katarzyna Borys- Instruktor plastyki w Centrum Kultury w Ropczycach oraz Jadwiga Łomnicka Dyrektor GCKiS w Kamionce, biorąc pod uwagę przede wszystkim estetykę pomysłowość oraz samodzielność wykonania kartki, wyłoniła laureatów:

I grupa:

II miejsce – Aleksandra Majka kl. 0

II grupa:

III miejsce ex aequo Milena Buniowska i Eliza Szerszeń kl. III

Wyróżnienie dla: Justyny Sito i Andrzeja Tokarz kl. III

III grupa:

II miejsce – Zuzanna Ochab kl. VI

Wyróżnienie dla Zuzanny Warunek kl. V

IV grupa:

I miejsce – Bartłomiej Bieszcz kl. VII

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy