Home » Zolowski

Category Archives: Zolowski

Archiwum

Spotkanie poświęcone poecie Edwardowi Zolowskiemu – afisz

PROTOKÓŁ z posiedzenia jury w sprawie rozstrzygnięcia Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Edward Zolowski – Człowiek kultury, poeta, społecznik” 5.06.2014r.

W dniu 5 czerwca 2014r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks.Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie Jury w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Łagowski
Członkowie: 
Lidia Szymanek
Ryszard Gaber
Miłosława Porada
Urszula Łącała
Anna Nogaj-Kogut
Anna Kocan

po wysłuchaniu 26 uczniów szkół i gimnazjów  z:

(więcej…)

PROTOKÓŁ z posiedzenia jury w sprawie rozstrzygnięcia Gminnego Konkursu Plastycznego „Edward Zolowski – Człowiek kultury, poeta, społecznik” 30.05.2014r.

W dniu 30 maja 2014r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie Jury w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Łagowski
Członkowie: 
Małgorzata Pruchnik – Cabaj
Andrzej Budzik
Elżbieta Chorąży
Kazimierz Popielarz
Katarzyna Gotkowska
Ks. Janusz Skrzypek

dokonało oceny prac zgłoszonych do konkursu plastycznego.

(więcej…)