Home » Aktualności » Uroczystości

Category Archives: Uroczystości

Archiwum

13 XII 1981r.

13 XII 1981r.

PAMIĘTAMY!

103 rocznica odzyskania niepodległości, akademia, 10.11.2021r.

Cofamy się dziś myślą do roku 1918 gdy po latach niewoli Polska odrodziła się jako niepodległe państwo.

Z tej okazji 10 listopada uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli B. Zimierowicz i A. Zawiszy, w którym przedstawili burzliwą drogę Polaków do tak upragnionej wolności, niepodległości. Dzieci z kl. 0 wraz z wychowawcą odświętnie ubrane włączając się we wspólne świętowanie zaśpiewały pieśni patriotyczne.

Miłość Ojczyzny to najpierw pamięć, pamięć o tych wszystkich, którym tak wiele zawdzięczamy. Wiele pokoleń pracowało, poświęcało się, tworzyło kulturę narodową, tworzyło ojczyste dzieje, abyśmy mogli podjąć to całe dziedzictwo i budować jeszcze lepszą przyszłość. Święto Niepodległości uświadamia nam wielką ofiarę i daninę krwi wylaną przez pokolenia Polaków dla odzyskania wolnej i suwerennej Ojczyzny. Miłość Ojczyzny to nie tylko wdzięczna pamięć i szacunek dla ołtarzy przeszłości. Miłość Ojczyzny to także odpowiedzialność za jej obecny i przyszły kształt. Wszak jak pisał Cyprian Norwid: „Ojczyzna – to wielki, zbiorowy obowiązek”. Nie możemy się czuć zwolnieni od tej odpowiedzialności. Każdy na swoim miejscu, zgodnie ze swoim powołaniem i możliwościami winien troszczyć się o dobro, o siłę, szczególnie moralną, o sprawiedliwość w naszym ojczystym domu. Trzeba tę wolność, którą odzyskaliśmy, mądrze i odpowiedzialnie zagospodarować. Trzeba jej właściwie używać z myślą o dobru wspólnym. Dlatego zdajemy sobie sprawę, że wolna Ojczyzna jest dla nas wielkim darem, ale jest ona także wielkim zadaniem.

O godzinie 11:11 cala społeczność szkolna odśpiewała 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”, angażując się w ten sposób po raz kolejny w akcję MEiN, „Szkoła do hymnu”.

Z kolei 11 listopada delegacja naszych uczniów z pocztem sztandarowym, Beatą Babiarz, dyrektorem szkoły brała udział w gminnych obchodach 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Kamionce. Uroczystości rozpoczęły się w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego mszą św. celebrowaną przez ks. Piotra Stefańskiego. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Romana Sitki w Kamionce zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, w którym przedstawili dzieje naszego narodu od rozbiorów aż do czasów odzyskania wolności i suwerenności. Następnie zaproszeni goście, poczty sztandarowe, mieszkańcy udali się w uroczystym przemarszu niosąc flagę pod pomnik Grunwald, gdzie odśpiewali hymn i rotę. Na koniec został odczytany apel poległych i poszczególne delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki.

Pasowanie na przedszkolaka, 29.10.2021r.

29 października, odbyła się w naszym przedszkolu ważna uroczystość dla dzieci, które po raz pierwszy w tym roku szkolnym zawitały do naszej placówki. Podczas uroczystości pasowania dzieci swoim zachowaniem potwierdziły, że dobrze czują się w przedszkolu. Odświętny strój,
a także wystrój sali podkreślił doniosłość wydarzenia. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem przybyłych gości przez wychowawców grupy. Następnie z wielkim zaangażowaniem dzieci z klasy „0” oraz przedszkola przedstawiły wspaniały program artystyczny. Po przedstawieniu dzieci obiecały: „zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pań, pomagać kolegom oraz być dzielnym przedszkolakiem”. Po złożonym ślubowaniu, dyrektor Andrzej Ziajor dokonał uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Uroczystość ta była wielkim przeżyciem dla wszystkich dzieci, a w szczególności dla maluchów, które w tym roku dołączyły do grona przedszkolaków, a także dla rodziców ogromny powód do dumy i zadowolenia ze swoich pociech.

„Ślubowania nadszedł czas. Uczniem będzie każdy z nas.” Pasowanie uczniów kl. I. 28.10.2021r.

28 października, miała miejsce w naszej szkole wyjątkowa uroczystość – pasowanie na ucznia. To bardzo ważny dzień w życiu pierwszoklasistów, w którym towarzyszyli im rodzice, nauczyciele i starsi koledzy. Dyrektor Andrzej Ziajor serdecznie powitał dzieci z klasy pierwszej, życząc im wielu sukcesów w nauce oraz aby czas spędzony w szkolnej rodzinie był dla nich miły i radosny. Następnie pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności recytując wiersze i śpiewając piosenki.

„Panie dyrektorze, drodzy zebrani

Oni są świetnie przygotowani.

Prosimy przyjąć ich

W szeregi uczniów naszej szkoły”

Po tych słowach przewodniczącej samorządu szkolnego rozpoczęła się ceremonia ślubowania. Dzieci z klasy pierwszej złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, że będą dobrymi uczniami i kolegami, będą kochać ojczyznę i dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Po czym dyrektor dużym ołówkiem pasował każdego pierwszaka na ucznia Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie.  Świeżo upieczeni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Ten dzień na pewno pozostanie na zawsze w ich pamięci.

XI rocznica nadania imienia szkole, 19.10.2021r.

„W duchu miłości, a nie przemocy, człowiek gotów jest przyjąć nawet najtrudniejszą, najbardziej wymagającą prawdę”. Ks. Jerzy wychowany w duchu wartości chrześcijańskich, zawsze podkreślał, że komu nie udało się zwyciężyć sercem lub rozumem, usiłuje zwyciężyć przemocą. Każdy przejaw przemocy dowodzi moralnej niższości. Młody kapłan, który przeciwstawiał się złu, dyktaturze robił to z odwagą. Wiedział że służy dobrej sprawie, w Jego sumieniu panował pokój, ale niejednokrotnie jak każdy człowiek wątpił czy sprosta pokładanym w nim nadziejom. Dla reżimowych władz ks. Popiełuszko był jak tkwiący w ciele kolec. Uważano jego kazania za nieznośnie prowokacyjne. Mimo zadawanych mu cierpień, mimo upokorzeń, nie miał w sobie nienawiści, mówił: „chwała tym, którzy cierpią dla Ojczyzny, którzy nie załamują się pod naciskiem ubeckich metod”. Siła i energia jego oddziaływania oraz heroizm pochodziły z tej nadprzyrodzonej zdolności powstrzymywania nienawiści i opierania się przemocy.

Świętując XI rocznicę nadania szkole imienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: Beaty Babiarz, Lidii Szymanek i Niny Myszkowskiej. W którym to przywołali postać młodego kapłan sprzeciwiającego się złu, totalitaryzmowi, a broniącego prawdy i ludzi cierpiących.

19 października 2021r., cała społeczność szkolna rozpoczęła świętowanie XI rocznicy nadania szkole im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Wszystkich zgromadzonych przywitał dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skrzyszowie – Andrzej Ziajor.
W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Ostrów – Grzegorz Ożóg, dyrektor GCKiS w Ostrowie z/s w Kamionce – Waldemar Więch, radny Rady Gminy w Ostrowie i sołtys wsi Skrzyszów – Andrzej Budzik. Rodzice, uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz mieszkańcy tej miejscowości włączyli się we wspólne świętowanie kolejnej rocznicy.

Uroczystą Mszę św. koncelebrowali ks. proboszcz Jacek Naleźny z Wadowic Dolnych oraz ks. Stanisław Kurcap proboszcz ze Skrzyszowa. W homilii szczególne słowa ks. Jacek skierował do uczniów wskazując, jak przyszły ksiądz jako mały chłopiec codziennie pokonywał pieszo kilka kilometrów idąc do szkoły. Ile trudu i wysiłku wkładał, aby każdego dnia móc zdobywać wiedzę. Zwrócił także uwagę jak ważną rolę odgrywa rodzina oraz szkoła w wychowaniu, przekazywaniu wartości i kształtowaniu młodego pokolenia.

Dyrektor Andrzej Ziajor przemawiając nawiązał do dnia 17 października 2010r., kiedy to bł. ks. Jerzy stał się patronem szkoły. Przypomniał dlaczego jedenaście lat temu wybraliśmy na patrona właśnie tego błogosławionego.

Z okazji kolejnej rocznicy nadania imienia naszej szkole został zorganizowany dla uczniów kl. „0” – III szkolny konkurs plastyczny ph. „Ks. Jerzy niosący pomoc potrzebującym”, dla klas IV – V ph „Ks. Jerzy broniący prawdy i sprzeciwiający się złu” oraz szkolny konkurs wiedzy o życiu i działalności ks. Jerzego dla kl. VI – VIII. Prace plastyczne uczniowie przygotowywali z opiekunami: B. Budzik, A. Bochenek, A. Zawisza i A. Książek – Pięta, M. Pruchnik – Cabaj. Konkursy zorganizowała i przeprowadziła B. Babiarz.

Laureatami szkolnego konkursu plastycznego zostali:

I grupa:

I miejsce: Orzech Faustyna – kl. II

II miejsce: Przetacznik Szymon – kl. III

III miejsce: Fic Miłosława – kl. 0

Wyróżnienia:

Kurcz Filip – kl. 0

Fic Mieszko – kl. I

Szerszeń Kamila – kl. III

Kłusek Magdalena – kl. II

 

II grupa:

I miejsce: Szerszeń Eliza – kl. IV

II miejsce: Sito Justyna – kl. IV

III miejsce: Przetacznik Wiktor – kl. V

Wyróżnienia:

Dęborowska Karolina – kl. V

Mosior Anna – kl. V

Rokosz Jakub – kl. IV

Jędrysek Julia – kl. IV

 

Laureatami szkolnego konkursu wiedzy:

I miejsce: Golonka Patrycja z kl. VII

II miejsce: Kłusek Wiktoria z kl. VII

III miejsce: Buniowski Franciszek – kl. VI

 

Patrząc na postać błogosławionego ks. Jerzego możemy śmiało powiedzieć, że święci to tacy swoiści różdżkarze. Potrafią ujawnić w każdym człowieku ukryte talenty, znaleźć skarb przechowywany w glinianym naczyniu. Ich obecność stymuluje, rozgrzewa, roznieca ogień, oświetla. Przy nich wszystko przechodzi na wyższy poziom, ludzie mają chęć bycia lepszymi. Taki był ks. Jerzy w całej swojej prostocie, nawet w banalności, bo był naprawdę zwyczajnym człowiekiem. Wzbudzał zaufanie, trafiał do serc. Z jego stylu bycia przebijało się coś z Bożego piękna i czułości. Miał szczególny charyzmat wobec ludzi niejako zagubionych, przygnębionych, obezwładnionych rozpaczą, którym mówił o wielkiej mocy Pana Boga. Bądźmy wdzięczni, za to, że naszej szkole patronuje bł. ks. Popiełuszko,
a także czerpmy jak najwięcej z Jego nauki.

 

Na koniec uroczystości wszyscy zgromadzeni udali się przed pamiątkową tablicę patrona, gdzie delegacja samorządowców oraz delegacja uczniów złożyła wiązanki kwiatów,  a ks. Jacek Naleźny poprowadził krótką modlitwę.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 13.10.2021r.

Wszystko co wielkie, jest wielkie przez serce”, to właśnie hasło było myślą przewodnią obchodzonego w naszej szkole 13 października 2021r. Dnia Edukacji Narodowej. W montażu słowno – muzycznym przygotowanym pod kierunkiem nauczycieli: B. Bobulskiej -Przysieckiej, B. Zimierowicz oraz A. Książek – Pięta, uczniowie podziękowali za trud i życzliwe serce.

Społeczność uczniowska składając najlepsze życzenia nauczycielom, życzyła wszystkim satysfakcji z podjętego trudu w kształtowaniu młodego pokolenia oraz wyrazów wdzięczności od młodzieży.

Gdybyśmy mogli przeszukać świat

i zobaczyć jak ten dzień powstaje

i wyłania się z otchłani wieków,

zrozumielibyśmy wtedy wartość

jednego dnia podarowanego człowiekowi”.

W uroczystej akademii udział wzięli: dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Andrzej Ziajor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Pan dyrektor życzył wszystkim nauczycielom dużo zdrowia, wiele radości, cierpliwości, serca do pracy i satysfakcji z jej efektów.

82 rocznica napaści hitlerowskiej i radzieckiej na Polskę

16 września 2021r., w uroczystym apelu uczciliśmy poległych, którzy walczyli z okupantem niemieckim i sowieckim w czasie II wojny światowej. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli:. B. Babiarz, B. Bobulskiej – Przysieckiej i N. Myszkowskiej przygotowali montaż słowno – muzyczny, upamiętniający wydarzenia września 82 lata temu. Przypomnieli, że w wyniku działań wojennych oraz okupacji zajętych terenów masowo ginęli ludzie, niszczono kulturę i dziedzictwo narodowe, kościoły zamieniano na magazyny, księży wysyłano do obozów koncentracyjnych. Wojna uruchomiła procesy destrukcji, nienawiści, pogardy dla drugiego człowieka oraz nieliczenia się z jego godnością. Sprawcą i inicjatorem wojny było państwo niemieckie, III Rzesza, państwo którym kierowali wyznawcy ideologii narodowego socjalizmu. Dostrzegając heroiczną postawę polskich żołnierzy we wrześniu 1939 roku i podczas kolejnych lat okupacji, trzeba z całą mocą podkreślić, że nie był to jedynie bój o suwerenność naszego kraju, ale zmagania o świat wartości, na których zbudowana jest Europa Jakże wymownie brzmią słowa wypowiedziane przez przywódcę III Rzeszy: „Stworzę propagandowy powód rozpoczęcia wojny; nieważne, czy będzie on wiarygodny”. „Zwycięzcy nikt nie będzie się pytał, czy mówił prawdę”. A wtórował mu w tym lider sowieckiego imperium zła mówiąc: „Dobre jest to, co służy nam, Rosjanom. Mówię otwarcie, powinniśmy posługiwać się przemocą i fałszem”.

W miejsc miłości wprowadzić – prawo siły.
W miejsce sprawiedliwości – prawo przemocy.
W miejsce prawdy – kłamstwo ideologii.

W miejsce Europy, idącej od wieków za Krzyżem Chrystusa – narzucić wizję pogańskiego świata.

Jesteśmy dziedzicami tej wolności: wymodlonej, wycierpianej i tak długo oczekiwanej. Uczymy się tej wolności. Bywa, że jej nie szanujemy. Bywa, że ją marnotrawimy. Bywa, że ją pomniejszamy. Idźmy ku przyszłości z odwagą. Ze świadomością tego, skąd przychodzimy i co niesiemy. Ze świadomością bogatego wiana. Z pamięcią dziedzictwa II wojny światowej.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022, 01.09.2021r.

Jeszcze troszeczkę lata
i już – troszeczkę jesieni.
Jeszcze zielenią się liście,
lecz kilka już się czerwieni.
Pożegnaliśmy bociany
i w lesie jest coraz ciszej.
Tylko leszczyna szeleści,
bo do niej rudy gość przyszedł.
Dojrzały sady, a pola
w skibkach zoranej ziemi.
Jeszcze troszeczkę lata
na powitanie szkoły.
(Ryszard Przymus)

1 września 2021 roku uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego rozpoczęli kolejny rok szkolny. Spotkanie ze szkołą poprzedziła o godzinie 8:00 uroczysta Msza święta, którą celebrował ks. proboszcz Stanisław Kurcap. W uroczystej Mszy św. uczestniczyli nauczyciele, uczniowie oraz rodzice przedszkolaków i pierwszaków.

W homilii skierowanej do uczniów ks. Stanisław odwołał się do słów papieża Franciszka, skierowanych do młodzieży, w których to papież przestrzegał młodych przed paraliżem naszych czasów, a mianowicie „myleniem kanapy ze szczęściem”. Kanapa to symbol wygody, a zarazem typowego wegetowania. Sprawia, że stajemy się leniwi, ospali, bez chęci do życia. Przeciwieństwem „kanapy” są „buty”, które powinniśmy założyć u progu nowego roku szkolnego i odważnie podejmować wyzwania. Rozwijać nasze zainteresowania, talenty i pomimo pojawiających się trudności odważnie odkrywać, poznawać to co nowe.

Z kolei dyrektor zespołu – Andrzej Ziajor witając wszystkich po wakacyjnym wypoczynku wyraził nadzieję, że będziemy mogli wszyscy stacjonarnie pracować i uczyć się. Zwracając się do uczniów – dyrektor podkreślił, że każdy z Was u progu nowego roku szkolnego robi sobie zapewne postanowienia, ma swoje plany, marzenia, które chciałby w tym roku zrealizować. W realizacji tych planów, w rozwoju talentów będą Wam pomagać nauczyciele. Wspólnie z nimi popłyniecie nurtami rzeki, jaką jest wiedza i rozwijanie umiejętności. Rzeka ta poprowadzi Was do morza dorosłości. Kapitanami Waszych statków będą wasi wychowawcy. To oni pokierują Wami i wraz z innymi nauczycielami wesprą w każdym dniu nauki szkolnej. Ale niezbędna jest też do tego pomoc rodziców – współtwórców placówki, blisko z nią współpracujących. Szkoła to nie tylko lekcje, ale także różne inne formy działań, dzięki którym uczniowie mogą uczyć się współpracy, zaangażowania, aktywności, wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Bardzo istotnym elementem pracy z dziećmi, zarówno w domu rodzinnym, jak też w przedszkolu i w szkole, jest kształtowanie postaw dzieci oraz wychowanie do wartości. Chcemy i dokładamy wszelkich starań, aby nasza placówka wychowywała do wartości.

1 września to również dzień kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. 82 lata temu rozpoczęta wojna przez Hitlera pochłonęła miliony ludzkich istnień. Zginęło wielu naszych rodaków, którzy walczyli w obronie Ojczyzny. Nigdy nie wolno nam zapominać o tej dacie i o tych strasznych wydarzeniach. Minutą ciszy została uczczona ich pamięć.

Na koniec dyrektor życzył wszystkim, dużo zdrowia i wytrwałości w tym nowym roku szkolnym.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 i pożegnanie uczniów kl. VIII, 25.06.2021r.

25 czerwca 2021r. to dzień na który czekali wszyscy uczniowie – koniec roku szkolnego. Ostatni dzień roku szkolnego uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego rozpoczęli od uroczystej mszy św. celebrowanej przez ks. Stanisława Kurcapa. Następnie wszystkich przywitał dyrektor Andrzej Ziajor, który to podsumował rok szkolny 2020/2021, wręczył wyróżnienia, dyplomy, nagrody, złożył gratulacje. Podkreślił, że ten rok jest wyjątkowy ze względu na fakt, że większość czasu lekcje odbywały się w formie zdalnej. Wszyscy przez tak długi czas musieliśmy zdobywać nowe wiadomości i nabywać umiejętności na odległość, co nie było łatwe.

Dzień wcześniej 24 czerwca uroczyście pożegnani zostali uczniowie kl. VIII. Zwracając się do absolwentów dyrektor Andrzej Ziajor mówił: że „teraz zamyka się w Waszym życiu pewien etap. Przed Wami nowe wyzwania, jednakże nie zapominajcie, że to w tej szkole zdobywaliście wiedzę i to tu kształtowaliście swoją osobowość, swój charakter. Szukając wzorów do naśladowania nie zapominajcie o patronie szkoły bł. ks. Jerzym Popiełuszce z nim na pewno będzie Wam łatwiej realizować wszystkie plany, podejmować wyzwania oraz stawiać czoła trudnościom”. Ks. Jerzy mówił: „Jesteśmy spadkobiercami tych, którzy ust swoich nie zamknęli gdy chodziło o ważne sprawy narodu. Dlatego i my zamykać ust nie możemy, gdy idzie o wychowanie młodego pokolenia, które w niedalekiej przyszłości na swoich barkach poniesie losy domu ojczystego”. To od Was młodzi będzie zależało w przyszłości jaką ta nasza ojczyzna będzie.

Następnie słów kilka do swoich wychowanków skierowała Lidia Szymanek. „Na zakończenie ósmoklasiści wybraliście słowa Jana Pawła II; „Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”, jako hasło przewodnie. Nawiązując do tych słów Jana Pawła II trzeba stwierdzić że ciekawość świata, którą mają w sobie uczniowie odpowiednio pokierowana i odpowiednio pokazana jest wystarczającą zachętą do tego, żeby się uczyć”. Wielki człowiek, człowiek wolności Kardynał Stefan Wyszyński powiedział kiedyś tak:”Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok ,ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło”.W swoim życiu kierujcie się tym przesłaniem.

Na koniec uczniowie kl. VII wraz w wychowawcą Marzeną Sokoławską – Andreasik
w sposób humorystyczny pożegnali swoich starszych kolegów. Zaprezentowali im zawody, w których w przyszłości mogą pracować i realizować swoje pasje.

Życząc wszystkim przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku dyrektor Andrzej Ziajor na koniec jeszcze raz odniósł się do nauczania ks. Jerzego. Mówił musimy pamiętać, że: „Tylko wspólna i zgodna współpraca rodziców, wychowawców, Kościoła i całej młodzieży może przeciwstawić się wszystkiemu, co ogranicza wielkość człowieka i niszczy wartości wyrosłe z ofiary pokoleń Polaków, którzy płacili wysoką cenę za przetrwanie ducha narodu.”

Wszystkim uczniom życzymy słonecznych, beztroskich, niezapomnianych chwil podczas tych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu.

X rocznica nadania imienia Szkole Podstawowej w Skrzyszowie, 07.06.2021r.

7 czerwca 2021r. społeczność szkolna przeżywała jubileuszową uroczystość X rocznicy nadania imienia Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki naszej szkole podstawowej. Do tej uroczystości byliśmy przygotowani na dzień 19 października 2020r.  Jednakże ze względu na pandemię i obostrzenia z nią związane dosłownie w przed dzień jubileuszu musieliśmy go odwołać i odsunąć w czasie. Obecnie po powrocie uczniów do szkoły i poprawie sytuacji pandemicznej, mogliśmy myśleć o realizacji naszego jubileuszu. Zapewne to nie jest przypadek, że dzień po XI rocznicy beatyfikacji naszego Patrona, skrzyszowska szkoła mogła przeżywać i świętować swój jubileusz.

„Człowiek głębokiej wiary i niezłomnej nadziei” – te słowa krótko, a zarazem niezwykle wymownie charakteryzują sylwetką błogosławionego. Szkoła skrzyszowska imię tego Męczennika przyjęła 17 października 2010r. i od tamtego dnia rozpoczęła się nasza wędrówka z ks. Jerzym. Wybierając na Patrona tego Kapłana, mieliśmy nadzieję, że z Nim zawsze znajdziemy właściwą ścieżkę w naszym codziennym życiu, a trudności które będą się pojawiać łatwiej będziemy pokonywać. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, będąc człowiekiem niezłomnej nadziei, której wyrazem jest tajemnica krzyża, wskazywał w swoim kaznodziejstwie na jej wymiar społeczny. W swoich homiliach zachęcał do bycia silnym miłością, męstwem i nadzieją. Podkreślał, że ścisły związek Boga, modlitwy i pracy pomaga człowiekowi dostrzec sens jego życia i trudu. Człowiek pracy bez odniesienia do Boga, bez modlitwy i bez ideałów, jest podobny do ptaka z jednym skrzydłem, depczącego po ziemi i niepotrafiącego się wznieść wysoko, by zobaczyć swoje możliwości i sens swojego doczesnego życia. Człowiek bez odniesienia do Boga jest jak okaleczony ptak, krążący wokół własnego dzioba. Zaprezentowany przez uczniów montaż słowno – muzyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: Beaty Babiarz, Lidii Szymanek i Niny Myszkowskiej, ukazywał ks. Jerzego jako człowieka niezłomnych zasad, gotowego do wielkich poświęceń, a zarazem wielkiego serca, który to nie odmawiał nikomu swojej pomocy.

Wszystkich zgromadzonych na tej uroczystości przywitał dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skrzyszowie – Andrzej Ziajor. Razem z uczniami, nauczycielami i rodzicami byli obecni: wójt Gminy Ostrów – Grzegorz Ożóg, starosta powiatu ropczycko – sędziszowskiego – Witold Darłak, dyrektor ZOJO w Ostrowie – Bogusław Wójcik, dyrektor GCKiS w Ostrowie z/s w Kamionce – Jadwiga Łomnicka, prezesa GZUK w Ostrowie – Marek Gubernat, radny Rady Gminy w Ostrowie i sołtys wsi Skrzyszów – Andrzej Budzik, dyrektor SP w Ostrowie – Maria Wielgus, prezes Akcji Katolickiej – Marzena Sokołowska – Andreasik, prezes Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet – Urszula Niedzielska, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie – Dominik Kamiński, przewodnicząca Rady Rodziców – Iwona Knych oraz świecki promotor kultu bł. ks. Jerzego, a zarazem opiekun wystawy o bł. ks. Jerzym – Marek Kędziorek z Warszawy, a także poczty sztandarowe: ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie Górnej wraz z opiekunem Ireną Klich, ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowie wraz z opiekunem Haliną Hajduk i Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie.

Mszy św. przewodniczył ks. dziekan Roman Woźny z Pustkowa Osiedla, a razem z nim koncelebrowali: ks. Jacek Naleźny z Wadowic Górnych, ks. Grzegorz Dąbrowski z Rzeszowa, a także ks. Stanisław Kurcap ze Skrzyszowa. Kierując swoje słowa do zgromadzonych podczas homilii ks. Grzegorz zwrócił uwagę na to co w życiu najważniejsze. Niewątpliwie do tych wszystkich rzeczy, które możemy wymieniać i stawiać na pierwszym miejscu, to wychowanie jest tym, co wynosimy z domu. Przywołując dom rodziny Popiełuszków, to właśnie w nim jako dziecko widział czym dla Jego rodziców była wiara, modlitwa i praca. Obrazując to na przykładzie wszystkim dzieciom znanego jajka kinder niespodzianki, podkreślił, że nie można kupić jajka oddzielając niespodziankę od czekolady. I tak właśnie jest w życiu, że dom rodzinny i to co z niego wynosimy jest naszym fundamentem w dalszym życiu, nie da się wybiórczo traktować ani modlitwy, ani wiary, to wszystko przynosi widoczne efekty tylko wtedy kiedy jest spójne.

Następnie kilka słów do zgromadzonych skierował opiekun wystawy poświęconej ks. Jerzemu, a zarazem świecki promotor kultu błogosławionego – Marek Kędziorek. Odnosząc się do lat dziecięcych, rodzinnego domu, a później nauki w seminarium i służby w wojsku zaznaczył, że ks. Jerzy był wierny swoim zasadom, cierpliwie i z pokorą znosił wszystkie trudne sytuacje. Kiedy pełnił swoją posługę w kościele pw. św. Stanisław Kostki odprawiał msze za ojczyznę, gromadził tłumy wówczas mówił o roli prawdy i zachęcał, aby w życiu kierować się prawdą. Odniósł się także do fundamentów na których budował swoje życie to: dom rodzinny przepełniony duchowością i patriotyzmem, wiara której bronił, praca i modlitwa, z której czerpał siły. Przesłanie ks. Jerzego wciąż żyje i wcale nie straciło na aktualności, szczególnie w tej obecnej sytuacji która dzieje się na całym świecie. Ks. Jerzy uczy nas jak pięknie żyć, być duchowo wolnym mimo wszelkich nakazów i zakazów, bo wolność jest w nas.

Na koniec dyrektor Andrzej Ziajor podsumował te dziesięć lat od kiedy skrzyszowskiej szkole patronuje bł. ks. Popiełuszko. Przypomniał najważniejsze wydarzenia z życia szkoły m.in. sprowadzenie relikwii ks. Jerzego do skrzyszowskiej parafii, konkursy w których uczniowie brali udział oraz comiesięczne spotkania z ks. Jerzym przy tablicy. Z okazji tego jubileuszu przygotowane zostały okolicznościowe foldery, a także medale ufundowane przez Mariusza Jodłowskiego z Akademii Rozwoju i Bezpieczeństwa PRESTIGE. Cała jubileuszowa uroczystość zakończyła się przy pamiątkowej tablicy patrona, gdzie poszczególne delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki.

Z okazji X rocznicy zorganizowany został gminny konkurs plastyczny
w różnych kategoriach wiekowych oraz szkolny konkurs wiedzy.

Laureaci gminnego konkursu plastycznego:

I kategoria

I miejsce: Radosław Kośniowski (SP Wola Ociecka)

II miejsce: Kamila Walczyk (SP Skrzyszów)

III miejsce: Faustyna Orzech (SP Skrzyszów)

Wyróżnienia:

– Antoni Burek (SP Ocieka)

II kategoria

I miejsce: Tomasz Nędza (SP Wola Ociecka)

II miejsce: Wiktoria Błądek (SP Kozodrza)

III miejsce: Nikola Plezia (SP Ostrów)

Wyróżnienia:

– Dawid Knych (SP Skrzyszów)

III kategoria

I miejsce: Magdalena Drzał (SP Skrzyszów)

II miejsce: Alan Betlej (SP Kozodrza)

III miejsce: Nadia Betlej (SP Kozodrza)

Wyróżnienia:

– Natalia Jezuit (SP Skrzyszów)

 

Laureaci szkolnego konkursu wiedzy:

I miejsce: Zuzanna Ochab z kl. VI

II miejsce: Kacper Dąbrowski z kl. V

III miejsce: Patrycja Golonka z kl. VI

cz. 1 https://youtu.be/0BFMzu22_yI

cz. 2 https://youtu.be/A_yAcSTmX1U

cz. 3 https://youtu.be/qphZIbwUA7o

cz. 4 https://youtu.be/zraEZQfjJhc