Home » Aktualności » Uroczystości

Category Archives: Uroczystości

Archiwum

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 i pożegnanie uczniów kl. VIII, 25.06.2021r.

25 czerwca 2021r. to dzień na który czekali wszyscy uczniowie – koniec roku szkolnego. Ostatni dzień roku szkolnego uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego rozpoczęli od uroczystej mszy św. celebrowanej przez ks. Stanisława Kurcapa. Następnie wszystkich przywitał dyrektor Andrzej Ziajor, który to podsumował rok szkolny 2020/2021, wręczył wyróżnienia, dyplomy, nagrody, złożył gratulacje. Podkreślił, że ten rok jest wyjątkowy ze względu na fakt, że większość czasu lekcje odbywały się w formie zdalnej. Wszyscy przez tak długi czas musieliśmy zdobywać nowe wiadomości i nabywać umiejętności na odległość, co nie było łatwe.

Dzień wcześniej 24 czerwca uroczyście pożegnani zostali uczniowie kl. VIII. Zwracając się do absolwentów dyrektor Andrzej Ziajor mówił: że „teraz zamyka się w Waszym życiu pewien etap. Przed Wami nowe wyzwania, jednakże nie zapominajcie, że to w tej szkole zdobywaliście wiedzę i to tu kształtowaliście swoją osobowość, swój charakter. Szukając wzorów do naśladowania nie zapominajcie o patronie szkoły bł. ks. Jerzym Popiełuszce z nim na pewno będzie Wam łatwiej realizować wszystkie plany, podejmować wyzwania oraz stawiać czoła trudnościom”. Ks. Jerzy mówił: „Jesteśmy spadkobiercami tych, którzy ust swoich nie zamknęli gdy chodziło o ważne sprawy narodu. Dlatego i my zamykać ust nie możemy, gdy idzie o wychowanie młodego pokolenia, które w niedalekiej przyszłości na swoich barkach poniesie losy domu ojczystego”. To od Was młodzi będzie zależało w przyszłości jaką ta nasza ojczyzna będzie.

Następnie słów kilka do swoich wychowanków skierowała Lidia Szymanek. „Na zakończenie ósmoklasiści wybraliście słowa Jana Pawła II; „Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”, jako hasło przewodnie. Nawiązując do tych słów Jana Pawła II trzeba stwierdzić że ciekawość świata, którą mają w sobie uczniowie odpowiednio pokierowana i odpowiednio pokazana jest wystarczającą zachętą do tego, żeby się uczyć”. Wielki człowiek, człowiek wolności Kardynał Stefan Wyszyński powiedział kiedyś tak:”Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok ,ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło”.W swoim życiu kierujcie się tym przesłaniem.

Na koniec uczniowie kl. VII wraz w wychowawcą Marzeną Sokoławską – Andreasik
w sposób humorystyczny pożegnali swoich starszych kolegów. Zaprezentowali im zawody, w których w przyszłości mogą pracować i realizować swoje pasje.

Życząc wszystkim przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku dyrektor Andrzej Ziajor na koniec jeszcze raz odniósł się do nauczania ks. Jerzego. Mówił musimy pamiętać, że: „Tylko wspólna i zgodna współpraca rodziców, wychowawców, Kościoła i całej młodzieży może przeciwstawić się wszystkiemu, co ogranicza wielkość człowieka i niszczy wartości wyrosłe z ofiary pokoleń Polaków, którzy płacili wysoką cenę za przetrwanie ducha narodu.”

Wszystkim uczniom życzymy słonecznych, beztroskich, niezapomnianych chwil podczas tych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu.

X rocznica nadania imienia Szkole Podstawowej w Skrzyszowie, 07.06.2021r.

7 czerwca 2021r. społeczność szkolna przeżywała jubileuszową uroczystość X rocznicy nadania imienia Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki naszej szkole podstawowej. Do tej uroczystości byliśmy przygotowani na dzień 19 października 2020r.  Jednakże ze względu na pandemię i obostrzenia z nią związane dosłownie w przed dzień jubileuszu musieliśmy go odwołać i odsunąć w czasie. Obecnie po powrocie uczniów do szkoły i poprawie sytuacji pandemicznej, mogliśmy myśleć o realizacji naszego jubileuszu. Zapewne to nie jest przypadek, że dzień po XI rocznicy beatyfikacji naszego Patrona, skrzyszowska szkoła mogła przeżywać i świętować swój jubileusz.

„Człowiek głębokiej wiary i niezłomnej nadziei” – te słowa krótko, a zarazem niezwykle wymownie charakteryzują sylwetką błogosławionego. Szkoła skrzyszowska imię tego Męczennika przyjęła 17 października 2010r. i od tamtego dnia rozpoczęła się nasza wędrówka z ks. Jerzym. Wybierając na Patrona tego Kapłana, mieliśmy nadzieję, że z Nim zawsze znajdziemy właściwą ścieżkę w naszym codziennym życiu, a trudności które będą się pojawiać łatwiej będziemy pokonywać. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, będąc człowiekiem niezłomnej nadziei, której wyrazem jest tajemnica krzyża, wskazywał w swoim kaznodziejstwie na jej wymiar społeczny. W swoich homiliach zachęcał do bycia silnym miłością, męstwem i nadzieją. Podkreślał, że ścisły związek Boga, modlitwy i pracy pomaga człowiekowi dostrzec sens jego życia i trudu. Człowiek pracy bez odniesienia do Boga, bez modlitwy i bez ideałów, jest podobny do ptaka z jednym skrzydłem, depczącego po ziemi i niepotrafiącego się wznieść wysoko, by zobaczyć swoje możliwości i sens swojego doczesnego życia. Człowiek bez odniesienia do Boga jest jak okaleczony ptak, krążący wokół własnego dzioba. Zaprezentowany przez uczniów montaż słowno – muzyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: Beaty Babiarz, Lidii Szymanek i Niny Myszkowskiej, ukazywał ks. Jerzego jako człowieka niezłomnych zasad, gotowego do wielkich poświęceń, a zarazem wielkiego serca, który to nie odmawiał nikomu swojej pomocy.

Wszystkich zgromadzonych na tej uroczystości przywitał dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skrzyszowie – Andrzej Ziajor. Razem z uczniami, nauczycielami i rodzicami byli obecni: wójt Gminy Ostrów – Grzegorz Ożóg, starosta powiatu ropczycko – sędziszowskiego – Witold Darłak, dyrektor ZOJO w Ostrowie – Bogusław Wójcik, dyrektor GCKiS w Ostrowie z/s w Kamionce – Jadwiga Łomnicka, prezesa GZUK w Ostrowie – Marek Gubernat, radny Rady Gminy w Ostrowie i sołtys wsi Skrzyszów – Andrzej Budzik, dyrektor SP w Ostrowie – Maria Wielgus, prezes Akcji Katolickiej – Marzena Sokołowska – Andreasik, prezes Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet – Urszula Niedzielska, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie – Dominik Kamiński, przewodnicząca Rady Rodziców – Iwona Knych oraz świecki promotor kultu bł. ks. Jerzego, a zarazem opiekun wystawy o bł. ks. Jerzym – Marek Kędziorek z Warszawy, a także poczty sztandarowe: ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie Górnej wraz z opiekunem Ireną Klich, ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowie wraz z opiekunem Haliną Hajduk i Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie.

Mszy św. przewodniczył ks. dziekan Roman Woźny z Pustkowa Osiedla, a razem z nim koncelebrowali: ks. Jacek Naleźny z Wadowic Górnych, ks. Grzegorz Dąbrowski z Rzeszowa, a także ks. Stanisław Kurcap ze Skrzyszowa. Kierując swoje słowa do zgromadzonych podczas homilii ks. Grzegorz zwrócił uwagę na to co w życiu najważniejsze. Niewątpliwie do tych wszystkich rzeczy, które możemy wymieniać i stawiać na pierwszym miejscu, to wychowanie jest tym, co wynosimy z domu. Przywołując dom rodziny Popiełuszków, to właśnie w nim jako dziecko widział czym dla Jego rodziców była wiara, modlitwa i praca. Obrazując to na przykładzie wszystkim dzieciom znanego jajka kinder niespodzianki, podkreślił, że nie można kupić jajka oddzielając niespodziankę od czekolady. I tak właśnie jest w życiu, że dom rodzinny i to co z niego wynosimy jest naszym fundamentem w dalszym życiu, nie da się wybiórczo traktować ani modlitwy, ani wiary, to wszystko przynosi widoczne efekty tylko wtedy kiedy jest spójne.

Następnie kilka słów do zgromadzonych skierował opiekun wystawy poświęconej ks. Jerzemu, a zarazem świecki promotor kultu błogosławionego – Marek Kędziorek. Odnosząc się do lat dziecięcych, rodzinnego domu, a później nauki w seminarium i służby w wojsku zaznaczył, że ks. Jerzy był wierny swoim zasadom, cierpliwie i z pokorą znosił wszystkie trudne sytuacje. Kiedy pełnił swoją posługę w kościele pw. św. Stanisław Kostki odprawiał msze za ojczyznę, gromadził tłumy wówczas mówił o roli prawdy i zachęcał, aby w życiu kierować się prawdą. Odniósł się także do fundamentów na których budował swoje życie to: dom rodzinny przepełniony duchowością i patriotyzmem, wiara której bronił, praca i modlitwa, z której czerpał siły. Przesłanie ks. Jerzego wciąż żyje i wcale nie straciło na aktualności, szczególnie w tej obecnej sytuacji która dzieje się na całym świecie. Ks. Jerzy uczy nas jak pięknie żyć, być duchowo wolnym mimo wszelkich nakazów i zakazów, bo wolność jest w nas.

Na koniec dyrektor Andrzej Ziajor podsumował te dziesięć lat od kiedy skrzyszowskiej szkole patronuje bł. ks. Popiełuszko. Przypomniał najważniejsze wydarzenia z życia szkoły m.in. sprowadzenie relikwii ks. Jerzego do skrzyszowskiej parafii, konkursy w których uczniowie brali udział oraz comiesięczne spotkania z ks. Jerzym przy tablicy. Z okazji tego jubileuszu przygotowane zostały okolicznościowe foldery, a także medale ufundowane przez Mariusza Jodłowskiego z Akademii Rozwoju i Bezpieczeństwa PRESTIGE. Cała jubileuszowa uroczystość zakończyła się przy pamiątkowej tablicy patrona, gdzie poszczególne delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki.

Z okazji X rocznicy zorganizowany został gminny konkurs plastyczny
w różnych kategoriach wiekowych oraz szkolny konkurs wiedzy.

Laureaci gminnego konkursu plastycznego:

I kategoria

I miejsce: Radosław Kośniowski (SP Wola Ociecka)

II miejsce: Kamila Walczyk (SP Skrzyszów)

III miejsce: Faustyna Orzech (SP Skrzyszów)

Wyróżnienia:

– Antoni Burek (SP Ocieka)

II kategoria

I miejsce: Tomasz Nędza (SP Wola Ociecka)

II miejsce: Wiktoria Błądek (SP Kozodrza)

III miejsce: Nikola Plezia (SP Ostrów)

Wyróżnienia:

– Dawid Knych (SP Skrzyszów)

III kategoria

I miejsce: Magdalena Drzał (SP Skrzyszów)

II miejsce: Alan Betlej (SP Kozodrza)

III miejsce: Nadia Betlej (SP Kozodrza)

Wyróżnienia:

– Natalia Jezuit (SP Skrzyszów)

 

Laureaci szkolnego konkursu wiedzy:

I miejsce: Zuzanna Ochab z kl. VI

II miejsce: Kacper Dąbrowski z kl. V

III miejsce: Patrycja Golonka z kl. VI

cz. 1 https://youtu.be/0BFMzu22_yI

cz. 2 https://youtu.be/A_yAcSTmX1U

cz. 3 https://youtu.be/qphZIbwUA7o

cz. 4 https://youtu.be/zraEZQfjJhc

Dzień Mamy i Taty w zerówce i przedszkolu, 01.06.2021r.

Synonimem miłości i dobra są słowa: Mama i Tata. To pierwsze słowa każdego dziecka. Dla małego dziecka Rodzice to najważniejsze osoby w jego życiu. Dlatego też co roku w naszej placówce pomagamy dzieciom wyrazić ich miłość do Rodziców organizując Dzień Mamy i Taty. Z tej właśnie okazji 1 czerwca 2021 roku odbyła się uroczysta akademia na hali widowiskowo- sportowej. Dzieci w pięknych strojach zaprezentowały bogaty program artystyczny. Swój występ rozpoczęły przywitaniem gości. Następnie były wiersze, piosenki, inscenizacja „Ufoludki odwiedzają rodzinę“ i taniec tango w wykonaniu klasy „0“. Najmłodsza grupa pokazała humorystyczne przedstawienie „Jak się tata z mamą zapoznali i się w sobie zakochali“oraz taniec „Wymarzona mama“. Nie zabrakło też życzeń dla kochanych  Rodziców. Podczas wręczania własnoręcznie wykonanych upominków całusom i uściskom nie było końca. Wierszykami, piosenkami, tańcami i życzeniami z serca płynącymi dzieci podziękowały Rodzicom za ich miłość, która zostaje i ogrzewa przez całe życie. Dziękujemy Rodzicom za przybycie na uroczystość i dołączamy się do życzeń.

 

Karol Wojtyła – 101 rocznica urodzin

Dnia 19 maja 2021 r., uczniowie pod kierunkiem nauczycieli M. Wolak i A. Zawiszy przygotowali apel poświęcony pamięci Jana Pawła II. 18 maja 1920 r., w Wadowicach urodziła się Karol Wojtyła. W tym roku przypada 101 rocznica urodzin Wojtyły i 40 rocznica zamachu na jego życie. Podczas audiencji generalnej 13 maja 1981 r., na Placu Świętego Piotra w Rzymie został poważnie postrzelony przez tureckiego zamachowcę Alego Agcę .

Czasy w których dorastał nie były łatwe: śmierć rodziców, wojna, wprowadzenie komunizmu i trudne lata posługi biskupiej w kraju rządzonym przez komunistów. Jego słowa „Wczoraj do Ciebie nie należy, jutro jest niepewne… tylko dziś jest Twoje”, były myślą przewodnią po kolejach życia Lolka, młodzieńca, kleryka, kapłana, biskupa, kardynała, a na końcu papieża. Ukochana przez Niego pieśń oazowa „Barka”, została radośnie odśpiewana przez wszystkich.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37 po długiej chorobie. Jego pogrzeb odbył się 6 dni później. 1 maja 2011 r., podczas uroczystej mszy świętej na placu św. Piotra, jego następca, papież Benedykt XVI dokonał Jego beatyfikacji.
A trzy lata później, 27 kwietnia 2014 błogosławieni Jan Paweł II i Jan XXIII zostali ogłoszeni świętymi i włączeni w poczet świętych Kościoła katolickiego. Wtedy też Papież Franciszek ogłosił św. Jana Pawła II patronem rodzin. Dziedzictwo Papieża Polaka pozostało z wiernymi i wciąż jest żywe.

Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I, 12.05.2021r.

12 maja w Bibliotece Szkolnej uczniowie klasy pierwszej zostali pasowani na czytelników.

Na wstępie opiekunka biblioteki przekazała informację o zasadach zachowania się w bibliotece. Uczniowie też brali udział w krótkiej części artystycznej i quizie na temat książek. Na zakończenie każdy otrzymał pamiątkowe książki z ciekawymi opowiadaniami i okolicznościowe dyplomy.

3 maja 2021r. rocznica uchwalenia Konstytucji

„Naród to my Polacy żyjący teraz

Naród – to nasi przodkowie, walczący o wolną Polskę

Naród – to twórcy Konstytucji 3 maja….”

Przed nami długi weekend majowy czas na wypoczynek, jednakże nie zapominajmy, że 2 maja obchodzimy Święto Flagi, a 3 maja 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji.

Konstytucja reformująca ustrój I Rzeczypospolitej, uchwalona w 1791 r. przez Sejm Czteroletni, była pierwszym takim aktem w Europie i drugim na świecie po konstytucji amerykańskiej. Była postępowa jak na ówczesne polskie realia, chociaż nie wprowadziła faktycznego zrównania wszystkich stanów, likwidowała za to niszczące państwo liberum veto. Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. W 1792 roku rozpoczęła się bowiem wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja. Ostatecznie doszło do okupacji Polski, obalenia Konstytucji i drugiego rozbioru państwa. Święto 3 Maja zostało przywrócone w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL. Od 1990 roku 3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.

W dniu 4 maja 2021r. uczniowie kl. I – III pod kierunkiem nauczycielki Anny Książek – Pięta, wychowawcy, nauczyciele oraz pracownicy szkoły wezmą udział w okolicznościowej akademii.

 

19.04.2021r. Miesięcznica

19 kwietnia to dzień kiedy nasza społeczność szkolna wspomina Patrona. Kwiecień dla nas Polaków jest miesiącem ważnych rocznic i wydarzeń historycznych. Doskonale wiemy jak ks. Jerzy kochał Ojczyznę i ile w swoim krótkim życiu dla niej zrobił. Pamiętamy Jego słowa „zło dobrem zwyciężaj”, „przemoc nie zwycięża, choć może na krótko triumfować”. Pięknie mówił o wolności: „Prawdziwa wolność jest pierwszą cechą człowieczeństwa. Ona została ofiarowana nam przez Boga. Ofiarowana nie tylko nam, ale i naszym braciom. Stąd obowiązek upominania się o nią tam, gdzie jest ona niesłusznie ograniczana. Ale wolność to nie tylko dar Boga dla nas, ale to również i zadanie dla nas na całe życie”.

Współczesny człowiek potrzebuje drogowskazów, autorytetów, żeby w tym czasie chaosu, zamętu móc się odnaleźć, bronić prawdy i wolności.

Janusz Aptacy, Ks. Jerzy Popiełuszko – męczennik 19 października 1984r., w swoim wierszu tak pisze o błogosławionym.

Znałem go zaledwie przez chwilę,

między jednym a drugim spojrzeniem

historii, która wciąż nie może

uspokoić się, uciszyć w sobie.

Patrzyłem jak wydobyty z krajobrazów

dzieciństwa, jednym tajemnym gestem,

nabiera sił, nie waha się wstąpić

na wzgórze, bez osłony, bez widoków

na ocalenie.

Prowadziłeś, Boże, tą drogą wielu:

Jerzy okazał się najwierniejszy.

Biegliśmy razem, ale to on ujrzał

chustę Twojego cierpienia i chwały,

nie zwątpił w sens daru, potrzebnego

i koniecznego, jakim został sam,

zabity na dnie rzeki, z której

– mniemano w ukryciu – nie można

już zmartwychwstać.

Tymczasem rosło wielkie życie

naszej Ojczyzny, które nie poddaje się

żadnej – oprócz miłości – sile,

i nie zastyga w żalu.

Jerzy, bądź z nami,

aż przyjdzie Najłaskawszy Ogień.

Beata Babiarz

Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej, 2021

Matko Katyńska –
w las ten przyjdź
i przytul wszystkich swoich synów
nad miastem roznieś mgły i łzy
i przebaczenie wyproś –Kainom.

(Joanna Rogowska-Fiałkowska, Smutna polana, frag.)

Kwiecień to miesiąc ważnych wydarzeń historycznych, o których my Polacy musimy pamiętać i bronić prawdy historycznej.

5 marca 1940 roku. – minęła 81 rocznica, pierwszego etapu tego tragicznego wydarzenia, wpisanego głęboko, w dzieje, świadomość, pamięć Narodu. Tego dnia Stalin i przywódcy Związku Sowieckiego w porozumieniu z szefem NKWD Berią – podpisali tajny wyrok, skazujący na śmierć przez rozstrzelanie, bez jakiegokolwiek sądu, ponad 25.000 Polaków uwięzionych w Związku Sowieckim. Podstawa wyroku: notatka sporządzona przez Berię – wymieniała kategorie skazańców: oficerów, policjantów, funkcjonariuszy służby więziennej, osadników, urzędników – także jak to formułowano leninowskim językiem: „obszarników”, „fabrykantów”, członków kontrrewolucyjnych organizacji. Pośród skazanych było 14.700 więźniów Kozielska, Ostaszkowa, Starobielska – jeńców niewypowiedzianej wojny, rozpoczętej 17 września 1939 r., oficerów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej i 11.000 polskich obywateli więzionych na terenach okupacji sowieckiej. W kwietniu 1943 r. obiegła świat wiadomość o odkryciu przez Niemców pod Smoleńskiem, w Katyniu mogił polskich oficerów. Wiemy dobrze, jakie były tego następstwa: zerwanie przez Związek Sowiecki stosunków dyplomatycznych z Rządem RP, oskarżanie go o rzekomą współpracę z Niemcami.Wreszcie przyszedł taki czas, że po pół wieku milczenia i kłamstw ujawnione zostały w 1992r., przez władze Rosji dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej i jej sprawców. Wreszcie tam, na miejscach zbrodni, powstały polskie cmentarze wojenne.

Sprawa katyńska nie została bynajmniej zamknięta wraz z końcem II wojny światowej. W jej rocznicę w 2010r., do Katynia wybrała się delegacja państwowa, której śmierć w Smoleńsku pomnożyła w jakimś sensie ofiary Katynia. Śmierć członków tej delegacji nabiera jeszcze większej wymowy ze względu na to, że słowa, które miały tam zostać powiedziane przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, były wezwaniem do ostatecznego wyjaśnienia mordu katyńskiego oraz do zgody między Polakami i Rosjanami: „Katyń stał się bolesną raną polskiej historii, ale także na długie dziesięciolecia zatruł relacje między Polakami i Rosjanami. Sprawmy, by katyńska rana mogła się wreszcie w pełni zagoić i zabliźnić. Jesteśmy już na tej drodze. My, Polacy, doceniamy działania Rosjan z ostatnich lat. Tą drogą, która zbliża nasze narody, powinniśmy iść dalej, nie zatrzymując się na niej ani nie cofając”.

Nie można budować pokojowej przyszłości bez pamięci o przeszłości.Trzeba krzewić kulturę odpowiedzialności, pamięci i bliskości oraz ustanowienie przymierza przeciwko obojętności. Papież Franciszek w 2016 r., podczas pobytu w Polsce odniósł się w jednej z wypowiedzi do przeszłości naszego narodu oraz do tego jak ważne jest byśmy pamiętali, mówił: „Niestrudzenie będę powtarzał, że obojętność jest wirusem, który groźnie infekuje nasze czasy, czasy, w których jesteśmy coraz bardziej połączeni z innymi, ale coraz mniej wrażliwi na innych. Jednak zglobalizowany kontekst powinien pomóc nam zrozumieć, że nikt z nas nie jest wyspą i nikt nie będzie miał pokojowej przyszłości bez godnej przeszłości dla wszystkich. W obliczu wirusa obojętności konieczne jest kultywowanie żywej pamięci, pamięci całym sobą, całej przeszłości, a nie tylko tego, co się nam podoba.

Pamięć jest kluczem do uzyskania dostępu do przyszłości, a naszym obowiązkiem jest godne przekazanie jej młodym pokoleniom”.

Beata Babiarz

 

10.04.2021r. – XI rocznica Katastrofy Smoleńskiej. Pamiętamy!

Szesnasta rocznica śmierci św. Jana Pawła II, 02.04.2021r.

Stolica Apostolska wydała komunikat dokładnie o 21.37 Ojciec Święty powrócił do domu Ojca. Dziś 2 kwietnia przypada 16. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Cały świat 2 kwietnia 2005r., pogrążył się we wszechogarniającym poczuciu osierocenia. Otwarto mimo późnej nocy kościoły, które gromadziły tłumy, tłumy. Jan Paweł II kierował Kościołem blisko 27 lat, po tym, jak 16 października 1978 r. konklawe wybrało na papieża, pochodzącego zza żelaznej kurtyny, kardynała Karola Wojtyłę. Tego dnia o godzinie 18.17 zgromadzeni na placu św. Piotra w Rzymie ujrzeli smugę białego dymu z kaplicy Sykstyńskiej. Jego przesłanie odzwierciedlały słowa wypowiedziane na początku misji: „Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy”.
Jan Paweł II wywarł szczególny wpływ na losy Kościoła katolickiego i całego świata, między innymi przyczynił się do upadku komunizmu.
Podczas swoich licznych pielgrzymek niestrudzenie docierał do obszarów nędzy materialnej i głodu, a także tam, gdzie było łamane prawo do wolności i godnego życia. Przez cały pontyfikat papież apelował i z determinacją upominał się o prawa człowieka i pokój na świecie, wzywał narody, by podjęły „ryzyko solidarności, a tym samym ryzyko pokoju”. W przededniu Świąt Zmartwychwstania Pańskiego znajdźmy chwilę na modlitwę, wspomnienie o naszym papieżu, o Jego nauce i posłudze.

Beata Babiarz

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wykletych

„Trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa, pozostających na usługach systemu przyniesionego ze wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią, ażeby nie zamazywać prawdy o naszej przeszłości w tym decydującym momencie dziejów”. Jan Paweł II

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Najbardziej przemilczanych i nierozumianych bohaterów naszej historii. 1 marca 2021r., delegacja uczniów wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w powiatowych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystą Mszą św. koncelebrowaną przez ks.dziekana Krzysztofa Gaca w kościele pw Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp. rozpoczęło się oddawanie czci i  pamięci tym, którzy …”Ojczyźnie oddali wszystko”. Ks. Henryk Paśko w w wygłoszonej homilii przywołał bohaterów tych mrocznych czasów podkreślając, że oni tak jak i my mieli swoje plany, rodziny, a jednak wybrali Ojczyznę i zapłacili najwyższą cenę. Zwracając się do młodzieży mówił, aby pamiętali o tych bohaterach i rozważnie, z troską, a jednocześnie z nadzieją patrzyli w przyszłość. W obchodach wzięli udział: Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, przedstawiciele samorządów, delegacje, poczty sztandarowe szkół powiatu – ropczycko sędziszowskiego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. W kościele została przygotowana wystawa poświęcona Ppor. Stanisławowi Dydo „Steinert”, żołnierzowi AK i WiN pochodzącemu  z Brzezówki. Na koniec wszyscy uczestnicy przemaszerowali przed Memoriał Sybiraków ŻołnierzyArmii Krajowej Podobwodu Sędziszów Młp., gdzie poszczególne delegacje (również przedstawiciele naszej placówki) złożyły wiązanki i został odśpiewany „Mazurek Dąbrowskiego”.

Zdjęcia zapożyczone ze strony powiatu i TV Sędziszów Młp.

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych