Home » Aktualności » Uroczystości

Category Archives: Uroczystości

Archiwum

Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole, 25.01.2024

25 stycznia przybyli do naszej szkoły Babcie i Dziadkowie, aby wspólnie ze swoimi wnukami obchodzić swoje wyjątkowe święto. Dzieci z przedszkola, klasy „O” oraz klas I-III przygotowały wraz ze swoimi paniami wspaniałe występy dla swoich kochanych Babć i Dziadziów. Były recytacje, śpiewy, tańce, przedstawienia oraz moc życzeń od wnucząt oraz dyrektora zespołu – Andrzeja Ziajora. Na koniec dzielnicowy L. Gomuła z KPP w Ropczycach przypomniał seniorom o bezpieczeństwie i czujności, aby nie dać się oszukać złodziejom wyłudzającym pieniądze różnymi metodami.

„Odnajdźmy nadzieję i przebaczenie, odkryjmy w sercach Boże Narodzenie”. Wigilie klasowe i jasełka w szkole, 22.12.2023r.

„Odnajdźmy nadzieję i przebaczenie, odkryjmy w sercach Boże Narodzenie”, 22.12.2023r.

„Idzie kolęda Polska kolęda drogą bezdrożem. Szuka kolęda Wielkiego święta znaleźć nie może. Pozamykane okna i serca. W nich zimne ognie tak, że kolędzie tam gdzie przybędzie niezbyt wygodnie, Ci co by chcieli z nią się weselić nie mają domu, Czyżby kolęda już niepotrzebna była nikomu. Trzeba nam trzeba bardziej niż chleba Dobrej Nowiny Gwiazdy przewodniej w czas niepogodny nie z naszej winy…”

W ostatni dzień nauki przed świętami tradycyjnie uczniowie wraz z wychowawcami i rodzicami spotkali się na łamaniu opłatkiem i wspólnej klasowej wigilii. Już w świątecznym nastroju wszyscy udali się, aby przeżyć raz jeszcze historię narodzin Jezusa. W tym roku Jasełka zostały przygotowane pod kierunkiem nauczycieli: N. Myszkowskiej, M. Sokołowskiej – Andreasik, K. Solorz – Perlik, I. Szybały i P. Dzierlęgi oraz B. Budzik, D. Wrony, M. Marchut i M. Darłak. „Odnajdźmy nadzieję i przebaczenie, odkryjmy w sercach Boże Narodzenie” te słowa były myślą przewodnią tegorocznych Jasełek, chwile przemyśleń i wzruszeń oraz refleksji dostarczyła młodzież widzom. Na koniec dyrektor Andrzej Ziajor dziękując za przygotowanie tego przedsięwzięcia złożył wszystkim świąteczne życzenia.

„Głodniśmy wiary w Boga w człowieka i w siebie samych. Idzie kolęda polska kolęda, drogą bezdrożem szuka kolęda wielkiego święta, znaleźć nie może. Idzie kolęda polska kolęda, drogą bezdrożem. Szuka kolęda wielkiego święta, znaleźć nie może…”

Jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skrzyszowie, 22.12.2023r.

Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia Jasełek w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skrzyszowie, 22.12.2023r.

https://drive.google.com/file/d/1dzBzSZ05Z5Ox0V1qv2FNrQLkcJX58Xhd/view?usp=sharing

105. rocznica odzyskania niepodległości, akademia w szkole 09.11.2023r.

„Historię swą piszcie sami,

Bo inaczej napiszą ją za was inni – i źle”

Józef Piłsudski

Dzień 11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobytą i niepodległość raz osiągnięta nie dane są na zawsze, lecz należy wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować gdyż łatwo je stracić.

Z tej okazji 9 listopada uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: K. Śliwy, M. Ziobrowskiej i N. Myszkowskiej w którym przedstawili drogę Polaków do tak upragnionej wolności, niepodległości. Podczas tej uroczystości uczniowie klas starszych przypomnieli historię niewoli naszej Ojczyzny, począwszy od dnia kiedy Polska przestała istnieć na mapie Europy jako niepodległe państwo, przez dzieje tragicznej walki naszego narodu o wyzwolenie, aż po dzień, w którym odzyskaliśmy naszą upragnioną niepodległość. Przekazywane treści przeplatane były patriotycznymi pieśniami, recytacjami wierszy wspaniałych polskich poetów oraz tańcami naszych najmłodszych dzieci, co pozwoliło widzom głębiej przeżyć tamte chwile i wprowadzić w czas zadumy nad naszą przyszłością, która jest w naszych rękach.

Natomiast 10 listopada o godzinie 11:11 cala społeczność szkolna odśpiewała 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”, angażując się w ten sposób po raz kolejny w akcję MEiN, „Szkoła do hymnu”.

Z kolei 11 listopada delegacja naszych uczniów z pocztem sztandarowym, Beatą Babiarz, dyrektorem szkoły brała udział w gminnych obchodach 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Kamionce. Uroczystości rozpoczęły się w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego mszą św. celebrowaną przez ks. Piotra Stefańskiego i ks. Józefa Pajora. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kamionce zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, w którym przedstawili dzieje naszego narodu od rozbiorów aż do czasów odzyskania wolności i suwerenności. Następnie zaproszeni goście, poczty sztandarowe, mieszkańcy udali się w uroczystym przemarszu niosąc flagę pod pomnik Grunwald, gdzie odśpiewali hymn i rotę. Został odczytany apel poległych i poszczególne delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki.

XIII rocznica nadania imienia szkoły, 19.10.2023r.

19 października, cała społeczność szkolna rozpoczęła świętowanie XIII rocznicy nadania szkole im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Wszystkich zgromadzonych przywitał dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skrzyszowie – Andrzej Ziajor.
W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Ostrów – Grzegorz Ożóg, za-c dyrektora CKiB w Ostrowie z/s w Kamionce – Anna Wdowik, radny Rady Gminy w Ostrowie i sołtys wsi Skrzyszów – Andrzej Budzik, radny Rady Gminy – Grzegorz Guzek, rodzice, uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy naszej miejscowości.

Mszy św. przewodniczył ks. dziekan Roman Woźny z Pustkowa Osiedla, a razem z nim koncelebrowali: ks. Jacek Naleźny emerytowany proboszcz z Wadowic Górnych i ks. Stanisław Kurcap z parafii Skrzyszów. Kierując swoje słowa do zgromadzonych podczas homilii ks. dziekan nawiązał do opowieści o dwóch rybkach. Rybki pływając w wodzie zobaczyły haczyk, młodsza mówi patrz mięso, na co starsza przestrzega ją, że to może być pułapka, która została zastawiona na nie. Używając tej przenośni „haczyk”, ks. Roman próbował uświadomić dzieciom, młodzieży, że w życiu także spotykamy takie „haczyki” i to czy ulegniemy, to zależy tylko od nas. To, co łatwe, proste nie zawsze jest wartościowe. Ks. Jerzy jest przykładem, tego który nie uległ, tylko do końca wytrwał w swoich postanowieniach, płacąc za to najwyższą cenę.

„Wiary w to, co robimy, nadziei, że to się uda i wzajemnej miłości”. Podczas obchodów XIII rocznicy nadania imienia naszej szkole, to właśnie te słowa ks. Popiełuszki skierowane do Polaków, stały się swoistym drogowskazem tej rocznicy. Uczniowie prezentując montaż słowno – muzyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: Beaty Babiarz, Lidii Szymanek i Niny Myszkowskiej, podjęli próbę pokazania różnych dróg, którymi zmierza człowiek przez swoje życie. Różne są drogi, różne łaski, różne dary i powołania. Jednakże wzorem są dla nas ludzie, którzy odpowiedzieli na wezwanie Jezusa ,,pójdź za mną”. To ludzie napełnieni Duchem Świętym, którzy nadają bieg historii i przemieniają ludzkie serca. Niewątpliwie takim człowiekiem był ks. Jerzy, który swoje powołanie zawierzył Bogu i do końca był wierny jego słowu. Serdecznie dziękujemy Beacie Babiarz, która począwszy od nadania imienia aż do dzisiaj czyli po raz 13-ty przygotowała piękny patriotyczny scenariusz okolicznościowego montażu słowno – muzycznego.

Dyrektor Andrzej Ziajor przemawiając nawiązał do dnia 17 października 2010r., kiedy to bł. ks. Jerzy stał się patronem szkoły. Te przesłania i wartości, którymi w życiu kierował się ks. Jerzy wpajamy naszym wychowankom i prowadzimy wszelakie działania, które je przybliżają w naszej codziennej pracy.

Z okazji kolejnej rocznicy nadania imienia naszej szkole został zorganizowany dla uczniów kl. „0” – IV szkolny konkurs plastyczny ph „Jak wyglądałby Twój dzień z ks. Jerzym” i szkolny konkurs wiedzy o życiu i działalności ks. Jerzego.

Prace plastyczne uczniowie przygotowywali z opiekunami: p. B. Budzik, A. Bochenek, A. Książek – Piętą, A. Zawisza i B. Pawełek. Konkursy, jak co roku przygotowała, zorganizowała i przeprowadziła
B. Babiarz, za co serdecznie dziękujemy

Laureatami szkolnego konkursu plastycznego zostali

I miejsce: Sebastian Zymróz kl. „0”

II miejsce: Amelia Fryz – kl. „0”

III miejsce: Błażej Powrózek – kl. I

Wyróżnienia:

Karolina Dąbrowska – kl. „0”

Julia Tokarz – kl. III

Maksymilian Różański – kl. IV

Faustyna Orzech – kl. IV

Milena Buniowska – kl. V

Laureatami szkolnego konkursu wiedzy:

I miejsce: Szymon Przetacznik z kl. V

II miejsce: Maja Wacura z kl. VIII

III miejsce: Mikołaj Cierniak- kl. V

Nagroda specjalna: Mieszko Fic – kl. III

Nasz Patron to wyjątkowy Polak, patriota czasów komunizmu, wzór do naśladowania dla dzieci i młodzieży, również dziś w trudnych czasach konformizmu. Wysiłek, praca, wymagają wewnętrznego ładu, zdrowych zasad moralnych, aby dobrze służyły człowiekowi. Praca podjęta nad ukształtowaniem charakteru młodego człowieka patrioty, z czasem ukaże głębię tych działań.

Na koniec uroczystości wszyscy zgromadzeni udali się przed tablicę pamiątkową patrona, gdzie delegacje uczniów oraz samorządowców na czele z wójtem gminy złożyły wiązanki kwiatów.

Fot. Arkadiusz Kotowski

Dzień Edukacji Narodowej, akademia 13.10.2023r.

„Chylimy głowy w podzięce za Wasz trud i serce”, to właśnie hasło było myślą przewodnią obchodzonego w naszej szkole 13 października 2023r., Dnia Edukacji Narodowej. W montażu słowno – muzycznym przygotowanym pod kierunkiem nauczycieli: A. Książek – Pięty, P. Dzierlęgi i I. Tyksińskiej, uczniowie w ten sposób podziękowali za trud i życzliwe serce. W tej akademii podkreślono, że 250 lat temu powstała Komisja Edukacji Narodowej, pierwsze ministerstwo oświaty w Polsce. W ten sposób wprowadzono jednolitą organizację szkolnictwa, nauka od tej pory w szkołach odbywała się w języku polskim. Każdego roku w rocznicę powstania KEN obchodzimy Dzień Nauczyciela. Przeddzień tego święta uczniowie złożyli podziękowania i życzenia swoim pedagogom za: trud, za uśmiech, otwarte serce, dobre słowo, życzliwość, cierpliwość.

W uroczystej akademii udział wzięli: dyrektor Andrzej Ziajor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Pan dyrektor podziękował uczniom za piękny występ i życzył wszystkim nauczycielom dużo zdrowia, wiele radości, cierpliwości i wdzięczności uczniów za serce wkładane w kształtowanie charakterów młodego pokolenia.

Pasowanie na ucznia klasy I, 12.10.2023r.

12 października odbyła się uroczystość Pasowania dzieci z klasy I na uczniów. W sali zgromadzili się rodzice uczniów klasy I, uczniowie klas II, III i 0 wraz ze swoimi opiekunami i odświętnie ubrane dzieci z klasy pierwszej. Podniosła uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie dyrektor Andrzej Ziajor, powitał zebranych i skierował miłe słowa do Pierwszoklasistów. Po przemówieniu dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki przygotowane z wychowawczynią. Uczennice z klasy IV Gabriela Fryz i Kamila Szerszeń „śpiewająco”przyjęły je do społeczności szkolnej, a pani wychowawczyni poprosiła dyrektora o dokonanie aktu Pasowania. Już jako uczniowie klasy I, złożyli uroczyste ślubowanie i odśpiewali hymn szkoły. Uczniowie klasy I obdarowani dyplomami Pasowania i prezentami od rodziców przeszli do swojej sali, aby wspólnie z dyrektorem, rodzicami i nauczycielami poczęstować się smakołykami, które przygotowali rodzice. Uroczystość ta pozostanie w myślach na wiele lat.

Obchody 20 rocznicy nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkole Podstawowej w Ociece, 10.10.2023r.

10 października, społeczność szkolna w Ociece świętowała 20 rocznicę nadania imienia szkoły. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele pw św. Katarzyny Aleksandryjskiej którą celebrował ks. proboszcz Józef Pajor. W tym wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół z gminy Ostrów oraz poczty sztandarowe. Naszą szkołę reprezentowali: dyrektor Andrzej Ziajor, uczniowie kl. VIII z pocztem sztandarowym z Beatą Babiarz. Uczniowie, zaproszeni goście przypomnieli zasługi tego wielkiego Polaka dla narodu polskiego w trudnych czasach komunizmu. Na koniec został rozstrzygnięty gminny konkurs plastyczny ph „Mój Patron”. Miło nam poinformować, że Eliza Bieszcz zajęła II miejsce, a Zofia Kędzior III miejsce, natomiast Weronika Raś i Tymoteusz Ferfecki otrzymali wyróżnienie. Gratulujemy.

84 rocznica napaści hitlerowskiej i radzieckiej na Polskę, apel 19.09.2023r.

19 września, na Górze Śmierci cała społeczność szkolna wzięła udział w uroczystym apelu, aby oddać hołd poległym w czasie II wojny światowej. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli:. B. Babiarz i B. Bobulskiej – Przysieckiej przygotowali montaż słowno – muzyczny, upamiętniający wydarzenia sprzed 84 lat. Przypomnieli, że miesiąc wrzesień szczególnie nastraja do wspomnień o bliskich i nieznanych, którzy odeszli nagle i cicho lub zdradziecko w wyniku wojen, ataków terrorystycznych i katastrof. W historii konfliktów na przestrzeni wieków niewiele się zmieniło. Zawsze chodzi o czyjeś interesy, nigdy o ludzkie życie. Wybuch drugiej wojny światowej, zdradziecki atak Rosji Sowieckiej na wschodnie rubieże Rzeczpospolitej, ataki terrorystyczne nękające życie mieszkańców Europy, stały się wydarzeniami o znaczeniu symbolicznym. Zmuszają nas do refleksji nad światem, przypominają, ostrzegają. Uczniowie również przypomnieli o tym miejscu i Polakach którzy znaleźli się w tym obozie pracy i ich losie. Bolesław Prus pisał o Polakach w „Kronice Tygodniowej”: „Gdyby zebrać w jedno miejsce krew wylaną przez Polaków za wolność, może powstałoby drugie Gopło; gdyby zgromadzić kości tych, co polegli w bojach, na szubienicach, w katorgach, na osiedleniach i wszelkiego rodzaju tułactwach, może usypałoby się drugi Wawel”.

Następnie ks. Stanisław Kurcap poprowadził modlitwę za poległych podczas II wojny, a także o pokój na świecie i w Polsce. Odnosząc się do wydarzeń sprzed 84 lat dyrektor Andrzej Ziajor podkreślił, że musimy pielęgnować pamięć poległych za naszą wolność, ich ofiara nie może być zmarnowana. Na koniec delegacja uczniów złożyła pod pomnikiem wiązankę kwiatów.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024, 04.09.2023r.

Dzień dobry, szkoło!

Jesteśmy, choć

wiatr po liściach szeleści,

choć lato jeszcze nie zgasło

i słońce ogromne hasło.

Nie żal nam lipca i słońca

wakacyjnego gorąca,

leniwego nieba nad głową

i wiatru, co polem powiał.

 

4 września 2023 roku uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego rozpoczęli kolejny rok szkolny. Spotkanie ze szkołą poprzedziła o godzinie 8:00 uroczysta Msza święta, którą celebrował ks. proboszcz Stanisław Kurcap. W uroczystej Mszy św. uczestniczyli nauczyciele, uczniowie i rodzice m.in. przedszkolaków i pierwszaków.

W homilii skierowanej do uczniów ks. Stanisław podkreślił, aby rok szkolny zacząć z Jezusem. Zwrócił uwagę na słowa z dzisiejszej ewangelii: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. I zaznaczył jak ważne jest, aby wzajemnie sobie pomagać, szanować się i wspierać w różnych działaniach. Taka współpraca, wzajemna pomoc, zaangażowanie kształtują charakter młodego człowieka.
Z kolei dyrektor zespołu – Andrzej Ziajor witając wszystkich po wakacyjnym wypoczynku na początku przytoczył słowa Harva Ekera, kanadyjskiego biznesmena i mówcy motywacyjnego: „Sukcesu można się nauczyć. Możesz się nauczyć, jak odnieść sukces w każdej dziedzinie. Jeśli chcesz zostać świetnym golfistą, możesz się nauczyć, jak tego dokonać. Jeśli chcesz zostać wspaniałym pianistą, możesz się nauczyć, jak to osiągnąć. Jeśli chcesz być naprawdę szczęśliwy, możesz się nauczyć, jak to sprawić. Jeśli chcesz być bogaty, możesz się nauczyć, co trzeba zrobić. Nie ma znaczenia, w którym miejscu teraz jesteś. Nie ma znaczenia, z jakiego miejsca zaczynasz. Ważne jest, żebyś był gotów się uczyć”. Tak więc nowy rok szkolny to czas pełen obietnic i nadziei, ale także wyzwań, z jakimi musimy się zmierzyć. Jako społeczność szkolna, jesteśmy oczywiście gotowi stawić czoła tym wyzwaniom i kontynuować naszą misję kształcenia i wychowania młodych umysłów. Musimy pamiętać, że edukacja to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale również rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, empatii i kreatywności. Naszym zadaniem jest przygotowanie Was, drodzy uczniowie, na świat, który ciągle się zmienia i który wymaga od nas adaptacji oraz rozwiązywania złożonych problemów. Chcemy wspierać Was w rozwijaniu indywidualnych pasji i talentów. Wspólna praca rodziców i nauczycieli jako partnerów edukacji, komunikacja między domem, a szkołą są niewątpliwie kluczowe dla sukcesu każdego ucznia. Zachęcam wszystkich rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, spotkań i wydarzeń, które umożliwią nam zrozumienie Waszych oczekiwań, dzięki czemu będziemy mogli dostosować nasze podejście do indywidualnych potrzeb uczniów.

Na koniec dyrektor życzył wszystkim owocnej, pełnej pasji i zaangażowania nauki w tym nowym roku szkolnym.