Home » Aktualności » Profilaktyka

Category Archives: Profilaktyka

Archiwum

Spotkanie z policjantem „Bezpieczne ferie”, 06.02.2019r.

Dnia 06.02.2019r. odbyło się spotkanie z dzielnicowym, mł. asp. Lesławem Gomułą z KPP  w Ropczycach na temat bezpieczeństwa uczniów podczas ferii zimowych oraz bezpieczeństwa w sieci. Przybliżył uczniom najważniejsze zasady, jakimi powinni kierować się podczas ferii, zarówno w kontaktach  z osobami obcymi, jak również podczas zimowych zabaw, a także podczas korzystania  z sieci. W prelekcji brały udział przedszkolaki, zerówkowicze oraz uczniowie kl. I – VIII.

Ponadto mł. asp. Lesław Gomuła dla uczniów kl. VII – VIII przeprowadził szkolenie na temat „Postępowanie w sprawach nieletnich”.  Wyjaśnił jakie konsekwencje ponoszą dzieci w wieku 14 – 15 lat, kiedy łamią prawo, przypomniał, że nieletni łamiąc prawo ponoszą odpowiedzialność za swoje czyny i niewłaściwe postępowanie. Uczniowie dowiedzieli się jakie mają prawa i obowiązki, a także co należy zrobić , jakie podjąć działania kiedy znajdą się w niebezpieczeństwie.

Wyjazd na spektakl teatralny pt: „Balladyna”, 03.01.2018r.

03.01.2019 r. uczniowie klas VI, VII, VIII naszej szkoły wyjechali do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp. Na spektakl pt. Balladyna.

Przedstawienie to wystawiali aktorzy Teatru Współczesnego w Krakowie. W inscenizacji klasycznej dramatu Juliusza Słowackiego mogliśmy oglądać grę następujących aktorów: Agnieszka Zieleziecka, Anna Kończal, Noemi Berenstein, Paweł Brandys, Tomasz Kalinowski, Adrian Gawlik, Maciej Kukiałka. Spektakl reżyserował Bartosz Jarzymowski. Sztuka dziewiętnastowiecznego mistrza pióra opowiada o Balladynie i Alinie – dwóch pięknych siostrach, w których zakochał się książę Kirkor. Dziewczyny idą w las, aby nazbierać malin i która prędzej uzbiera dzban pełen świeżych owoców, ta zostanie żoną księcia. Tylko jedna spełnia swe marzenia. Nadchodzi dzień decydującego wyzwania. Poddane niecodziennej presji dziewczęta ujawniają swą prawdziwą naturą. Cel swój osiąga ta bardziej pozbawiona skrupułów. Małżeństwo z Kirkorem stanie się dla Balladyny trampoliną do oszałamiającej kariery. By sięgnąć po pełnię władzy nie zawaha się przed żadną podłością. W końcu sama ginie od grzmotu pioruna.

Mogliśmy oglądać dramat, który łączy w sobie barwność ludowej przypowieści
z dosadnością opisu mechanizmów bezwzględnej walki o władzę.

Inscenizacja wzbogacona była o poruszające emocje autorskie songi, wspaniałą scenografię, kostiumy, rekwizyty oraz efekty świetlne.

Pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.

Prelekcja z komendantem Straży Pożarnej na temat bezpieczeństwa w czasie ogrzewania w okresie zimowym, 13.12.2018r.

Dnia 13 grudnia 2018r. prelekcje na temat bezpieczeństwa w czasie ogrzewania naszych mieszkań w okresie zimowym i o tym jak niebezpieczny może być tlenek węgla, przeprowadził z-ca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Ropczycach bryg. mgr. inż. Janusz Piczak. Szczególną uwagę zwrócił, na co należy robić aby uniknąć takich sytuacji, a także jak się zachować w chwili kiedy znajdziemy się w miejscu, gdzie doszło do pożaru, zatrucia, jak wtedy postępować. Zachęcał również, żeby w domach dla swojego i naszych bliskich bezpieczeństwa zamontować „czujkę dymu” , która niewiele kosztuje, a może uratować życie. Przypomniał także o konkursach organizowanych przez straż pożarną, tych indywidualnych, grupowych oraz internetowych, zachęcał aby uczniowie brali w nich udział bo przez to nie tylko poszerzają swoją wiedzę, ale również uczą się właściwego zachowania i postępowania.

Warsztaty – Cyberprzemoc, 13.11.2018r.

Dnia 13 listopada odbyły się w naszej szkole warsztaty z cyberprzemocy dla uczniów kl. VI- VIII, prowadzone przez edukatorów z Teatru Kurtyna w Krakowie. Podczas tych zajęć uczniowie dowiedzieli się czym jest cyberprzemoc i przemoc rówieśnicza, jakie są jej charakterystyczne cechy i formy, gdzie ją najczęściej spotykamy, kim są ofiary cyberprzemocy oraz w jaki sposób przed nią się bronić, a także jeśli zaistnieje taka sytuacja to gdzie należy szukać pomocy. Zajęcia przeprowadzone w tej formie były dla naszych uczniów nie tylko kolejną dawką wiedzy z tej dziedziny, ale także przestrogą przed tego typu działaniami oraz konsekwencjami karnymi jakie grożą tym osobom.

„Drogi niepodległości”- spotkanie z panem dr Jackiem Magdoniem, 30.10.2018r.

Drogi niepodległości”– pan dr Jacek Magdoń pracownik IPN w Rzeszowie przybliżył naszym najmłodszym uczniom kl. I, II, III i IV sylwetki Polaków, którzy w szczególny sposób przyczynili się do odzyskania niepodległości, m.in. J. Piłsudski, R. Dmowski i I. J. Paderewski. W atrakcyjnej formie przedstawił wiele szczegółów z życia tych Polaków. Miłym zaskoczeniem dla uczniów była możliwość zobaczenia oraz przymierzenia czapki maciejówki, którą nosili żołnierze z I Brygady Legionów. Jakże ważne jest to, żeby pamiętać o działaniach tych ludzi, bo dzięki ich wysiłkowi, poświęceniu w tym roku możemy przeżywać, świętować 100 – rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej, 10.10.2018r.

Nasi uczniowie dnia 10 października 2018r. brali udział w warsztatach z pierwszej pomocy przedmedycznej, które prowadził p. Mariusz Jodłowski z Akademii Rozwoju i Bezpieczeństwa M&M Prestige. Uczniowie dowiedzieli się jak należy udzielać pierwszej pomocy np. podczas omdleń, jak prawidło przeprowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową, jak odpowiednio sprawdzić czynności życiowe. Co robić w przypadku: krwawienia z nosa, skaleczeń czy złamań, jak postępować podczas zawiadamiania odpowiednich służb. Prowadzący podkreślił, że pomimo lęku, strachu, który zazwyczaj towarzyszy w takich chwilach, ważna jest rzetelna wiedza, która przekłada się na pewność siebie i szybkość reakcji. Jeśli ktoś wie, jak pomóc, będzie mógł od razu zabrać się do działania, nie straci cennych sekund na zastanawianie się, co robić. Każdy powinien wiedzieć, jak udzielać pierwszej pomocy, bo od tej wiedzy może zależeć czyjeś życie, a czasami naszych bliskich.

Warsztaty odbyły się dzięki środkom pozyskanym z projektu „Podnoszenie kompetencji mieszkańców Gminy Ostrów i LGD Lasovia”.

Sprzątanie Świata 2018, 21.09.2018r.

Dnia 21 września, uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”  organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem  „Akcja-Segregacja! 2 x Więcej, 2 x Czyściej”. Tego dnia wszyscy uczniowie najpierw uczestniczyli w apelu przygotowanym przez sekcję LOP, na którym zapoznali się z historią i celem akcji, a następnie wraz z opiekunami udali się w wyznaczony rejon do porządkowania. Dzięki słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo sprawnie. Była to nie tylko świetna okazja do spędzenia miło czasu na świeżym powietrzu, zrobienia dobrego uczynku dla siebie i otoczenia, ale i fajna zabawa.

Udział uczniów naszej szkoły w akcji „Sprzątanie Świata” z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie.

Bezpieczne wakacje – spotkanie z policjantem, 21.06.2018r.

Przed wakacjami do naszej szkoły dnia 21 czerwca zaprosiliśmy przedstawiciela policji mł. aspiranta Lesława Gomułę, który przypomniał uczniom zasady bezpiecznego zachowania podczas letniego wypoczynku. Pan policjant z Komisariatu Policji w Ropczycach wygłosił prelekcje na temat bezpiecznych zachowań dzieci w różnych sytuacjach w okresie wakacji. Dzieci wspólnie z funkcjonariuszem przypomniały, jak bezpiecznie poruszać się po drodze, w supermarketach  oraz spędzać czas wolny na placu zabaw, przy akwenach wodnych i innych miejscach na świeżym powietrzu. Przedstawiono zasady bezpiecznego poruszania się na drodze, właściwego przechodzenia przez jezdnię, rozważnego korzystania z kąpielisk oraz zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych osób. Przestrzegł przed zabawami z obcymi zwierzętami, a także prezentował dzieciom postawę, jaką należy przyjąć kiedy zwierzę atakuje. Przypomniał, że nie należy zostawać w rozgrzanym samochodzie. Na zakończenie spotkania uczniowie podziękowali za poświęcony czas i dobre rady.

Próbna ewakuacja przeciwpożarowa. 14.06.2018r.

Dnia 14 czerwca w naszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Zakres i przebieg działań został uzgodniony z organem prowadzącym szkołę, inspektorem d.s. bezpieczeństwa M. Jodłowskim, komendantem PSP w Ropczycach, komendantem gminnym OSP w i jednostką OSP w Skrzyszowie. Po usłyszeniu umówionego sygnału zostawiwszy wszystko w klasach przedszkolaki, uczniowie  ze swoimi nauczycielami, pracownicy ruszyli na szkolne boisko. Po zebraniu się na placu zbiórki dyrektorowi zostały zgłoszone stany liczbowe poszczególnych klas, po czym dyrektor zgłosił meldunek komendantowi informując o jednej osobie obcej znajdującej się w budynku szkoły. Wszystkie pomieszczenia budynku zostały sprawdzone przez strażaków. Osobie „poszkodowanej” udzielono pierwszej pomocy. Cała akcja przebiegała sprawnie i w spokoju, a co za tym idzie bez zbędnej paniki. Celem akcji było nabywanie umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia przez osoby przebywające w budynku. Próbna ewakuacja miała na celu przypomnienie pracownikom i uczniom praktycznego zastosowania procedur dotyczących zachowania w przypadku wybuchu pożaru lub innego zagrożenia życia czy zdrowia.

 

Szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów. 6.06.2018r.

Widzimy dużo przykładów ratowania życia przez dzieci i młodzież. Często właśnie dzieci są jedynymi osobami które mogą wezwać pomoc. Już maluchy powinny mieć odruch sięgnięcia po telefon i zadzwonienia po pogotowie czy powiadomienia jakiejś osoby dorosłej. Dnia 6 czerwca w naszym Zespole Szkolno – Przedszkolnym odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów. Przeprowadził je instruktor Mariusz Jodłowski opowiadając o tym, jak rozpoznać zagrożenie, jak pomóc drugiej osobie przy zasłabnięciu i jak postępować z osobą nieprzytomną. Pokazał podstawową tzw. „bezpieczną pozycję”, zabiegi resuscytacyjne oraz jak udzielić pomocy poszkodowanemu przy złamaniach, omdleniach czy oparzeniach. Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. W części praktycznej dzieci mogły przeprowadzić resuscytację na fantomie. Dzieci zapoznały się z numerami alarmowymi i jak postępować podczas rozmowy telefonicznej z dyżurnym ratownikiem. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Po szkoleniu otrzymały dyplomiki ukończenia kursu. Mamy nadzieję, że nabyta wiedza teoretyczna i praktyczna uświadomi uczniom, że może być wypadek, że może ktoś zasłabnąć, że trzeba będzie mu pomóc i nie zawahają się przed tym.

Więcej zdjęć:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013910894013