Home » Aktualności » VI edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej” ph „Otwarci na świat. Tolerancja – Demokracja. Jestem na tak” II etap 05.04.2024r.

Archiwum

VI edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej” ph „Otwarci na świat. Tolerancja – Demokracja. Jestem na tak” II etap 05.04.2024r.

W roku szkolnym 2023/2024 odbyła się VI edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej” ph „Otwarci na świat. Tolerancja – Demokracja. Jestem na tak”

Organizatorami konkursu byli:

– Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów przy WSIiZ w Rzeszowie,

– Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie przy PZPW,

– przy współpracy Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Celem konkursu jest inspirowanie młodzieży do poszanowania dziejów Polski na tle historii Europy, kształtowanie proeuropejskich postaw i chęci aktywnego uczestnictwa w budowaniu zjednoczonej Europy oraz rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach oraz oceny ich wiarygodności. Konkurs składał się z dwóch etapów.

W pierwszym etapie należało napisać pracę na podane tematy z zakresu Rzeczpospolitej Obojga Narodów m.in. tolerancji religijnej, wielokulturowości. Część dotycząca UE wiązała się z napisaniem wypracowania na temat dwóch dekad Polski w UE i o roli Parlamentu Europejskiego.

Drugi etap odbył się 5 kwietnia 2024r., w Rzeszowie w WSIiZ, gdzie uczniowie mieli 90 min. na rozwiązanie testu obejmującego zagadnienia Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz Unii Europejskiej. Naszą szkołę reprezentował uczeń; A. Mazur z kl. VII, który zmierzył się z 60 najlepszymi rówieśnikami z województwa podkarpackiego.