Home » Articles posted by Administrator Szkoły

Author Archives: Administrator Szkoły

Archiwum

Pasowanie na czytelnika, 22.03.2023r.

Dnia 22 marca w naszej szkole odbyła się uroczystość „Pasowania na czytelnika” uczniów klasy pierwszej. Podczas spotkania obejrzeli oni inscenizację przygotowaną przez uczniów z klasy IV i V pt. „Zaczarowany świat bajek”. Postacie z bajek przeniosły pierwszoklasistów w świat bajkowy, zachęcając do częstego korzystania z biblioteki szkolnej oraz poszanowania książki. Zanim nowi czytelnicy złożyli przyrzeczenie, dowiedzieli się, jak należy dbać o książki oraz odgadywali bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przyrzeczenia przez pierwszoklasistów i sam fakt pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej. Na koniec otrzymali oni kolorowe książeczki oraz pamiątkowe dyplomy, które będą przypominały o tym uroczystym wydarzeniu.

Wszystkim nowym czytelnikom życzymy wielu przyjemności z czytania książek.

 

Konkurs recytatorski, 15.03.2023r.

15 marca w Publicznej Szkole Podstawowej w Ociece odbył się konkurs recytatorski pod hasłem „Cztery pory roku”. W konkursie recytowane były wiersze p. Sabiny Pelc. Zgłosili się uczestnicy z każdej szkoły z naszej gminy po 1 uczniu klas I, II i III. Jury zaplanowało nagrody z podziałem na klasy. Wśród klas pierwszych – II miejsce w gminie zajęła uczennica naszej szkoły Amelia Cieśla, z klas II – Aleksandra Majka również II miejsce, a I miejsce wśród uczniów klas III w Gminie Ostrów zajęła uczennica naszej szkoły Gabriela Fryz. Każdy z uczestników otrzymał dyplom za udział w konkursie, a zdobywcy I i II miejsca dyplomy i nagrody. Serdecznie gratulujemy naszym uczennicom.

Rekolekcje szkolne 13-15.03.2023r.

W dniach 13-15 marca w parafii pw św. Józefa Oblubieńca NPM w Skrzyszowie odbywały się rekolekcje wielkopostne dla uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skrzyszowie. Słowo Boże dla uczniów głosił ks. Krzysztof Mirek proboszcz z parafii Chojnik. W tych dniach uczniowie uczestniczyli w naukach:

w poniedziałek o godz. 11:00 nauka rekolekcyjna dla kl. I – VIII,

we wtorek o godz. 11:00 nauka rekolekcyjna dla kl. I- VIII,

w środę o godz. 10:00 spowiedź, a później nauka rekolekcyjna dla kl. I – VIII.

Podczas tych spotkań rozważano śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, czym jest przebaczenie, jak dobrze i owocnie przygotować się do sakramentu spowiedzi.

Z doświadczenia naszej ludzkiej egzystencji – nacechowanej słabością i grzechem – płynie jednak bardzo oczywisty wniosek, iż prawdziwa jedność nie jest możliwa bez przebaczenia. Rodziny, wspólnoty nie są w stanie uniknąć konfliktów, ale są zdolne do budowania jedności właśnie za cenę przebaczenia i pojednania. Czym jest przebaczenie? Jak budować jedność poprzez przebaczenie? Jak dokonuje się trudny proces przebaczania? Ile razy należy przebaczać? Na takie pytania poszukiwano odpowiedzi, rozwiązań i wskazówek. Poprzez wzajemne przebaczenie burzymy mur wrogości między nami, stawiając Chrystusa w centrum naszych relacji. Chrystus bowiem „jest naszym pokojem”. Świadomi słabości naszej ludzkiej natury powinniśmy być nieustannie gotowi, by rozpoczynać od nowa. Każdego dnia mamy być gotowi do wzajemnego obdarowywania się miłością przebaczającą, która jest miłością darmową: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” . Fot. A. Kotowski

Wyniki rekrutacji Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie na rok szkolny 2023/2024

Informujemy, że w dniu 20.03.2023r. na drzwiach wejściowych do budynku szkoły (wejście boczne oraz wejście do hali sportowej) będą wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie na rok szkolny 2023/2024.

W dniach 21 – 28 marca 2023r. rodzice zakwalifikowanych dzieci proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia, które będzie do pobrania ze strony internetowej szkoły (Oświadczenie rodzica – dot. potwierdzenia woli przyjecia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 2023-24), portalu społecznościowego Facebook Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie lub osobiście w sekretariacie szkoły.

 

Gminny Turniej Dwa Ognie, 10.03.2023r.

10 marca w Zespole Szkolno  – Przedszkolnym w Kozodrzy odbyły się zmagania drużyn z Gminy Ostrów w Dwa ognie. Zgłosiło się 4 drużyny: Skrzyszów, Kamionka, Ocieka i gospodarz- Kozodrza. Nasza drużyna składająca się z dwóch uczniów klasy II i 8 z klasy III zaciekle walczyła w kolejnych meczach, wygrywając kolejne etapy i przeszła do finału. W finale w rozgrywkach pomiędzy Skrzyszowem i Kamionką zajęliśmy II miejsce. Wszystkim zawodnikom należy się pochwała za zaciętość w grze, wytrwałość do końca i ogromną wolę walki.

Wyjazd do Urzędu Gminy, 09.03.2023r.

9 marca, uczniowie klasy VIII udali się do Urzędu Gminy w Ostrowie w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie młodzieży z funkcjonowaniem i pracą urzędu. Pani sekretarz Agnieszka Sochacka opowiedziała o zasadach powoływania radnych i o roli jaką pełni Rada Gminy w Ostrowie. Poznali jakie referaty działają w urzędzie oraz dowiedzieli się jakie mogą załatwić sprawy, a także do kogo i w jakich sprawach mogą zwrócić się o pomoc.  Zobaczyli jak wygląda praca np. w referacie urzędu stanu cywilnego, ochrony środowiska, GOPS oraz jak wygląda i funkcjonuje sekretariat  urzędu. Ponadto przybliżyła uczniom zadania wójta Grzegorza Ożoga i jego zastępcy. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat funkcjonowania Urzędu Gminy i pracy urzędników. Na koniec wszyscy mogli osobiście porozmawiać z wójtem, zobaczyć jak pracuje, jak wygląda Jego gabinet. Za serdeczne przyjęcie i przekazaną wiedzę dziękujemy panu wójtowi Grzegorzowi Ożogowi oraz pani sekretarz Agnieszce Sochackiej.

INNY NIE ZNACZY GORSZY” -OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI.

W ogólnopolskim konkursie plastyczno – literackim przeznaczonym dla dzieci 5-6 letnich z całej Polski, którego celem było kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro, piękno oraz szacunek do inności i tolerancję; a także rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości nie tylko artystycznej wzięło udział wiele przedszkoli z całej Polski.  Zadaniem konkursowym było wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej, która swym wyrazem miała „opowiadać” o tolerancji do inności i szeroko rozumianym szacunku, po uprzednim przeprowadzeniu zajęć na podstawie autorskiej bajki terapeutycznej „Gruby bębenek” oraz autorskiego scenariusza zajęć „Każdy z nas jest ważny i potrzebny – chociaż czasem o tym nie wie”. W szczególny sposób w klasie „0” udało nam się oddać  tematykę konkursu w pracach z Andżeliką Różańską i Janem Piętą, które to prace wzięły udział w konkursie i zostały wyeksponowane na głównej wystawie. Ważnym jest sam udział w konkursie i upowszechnianie idei równości oraz tolerancji dla inności, kształtowanie pozytywnych wzorców, zdobywanie doświadczeń w zakresie twórczości plastycznej, rozwijanie wyobraźni, pomysłowości.  Dziękujemy za udział i życzymy dzieciom dalszych sukcesów oraz zdobywania umiejętności interpretacji plastycznej tekstów literackich.

Dzień Kobiet, 08.03.2023r.

8 marca to jeden z kilku wyjątkowych dni w roku, chłopcy z kl. IV, V, VI i VII pod kierunkiem A. Kotowskiego przygotowali humorystyczny program artystyczny ph „Z kobietami źle bez kobiet jeszcze gorzej”. Człowiek od początku nie był samotny. I stworzył Bóg człowieka – najpierw mężczyznę a potem kobietę. I tak zaczęły się ich dzieje. Wesołe wiersze, piosenki i etiudy teatralne o kobietach, po raz kolejny udowadniano, że „świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów”. W czasie występu publiczność mogła podziwiać umiejętności taneczne i wokalne chłopców.  Po występie przyszła pora na życzenia oraz kwiaty i jabłka dla wszystkich Pań. Całe wydarzenie zostało udokumentowane aparatem z Laboratoria Przyszłości.

Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego –  Andrzej Ziajor, składając życzenia,  życzył wszystkich paniom  dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności oraz samych ciepłych, spokojnych i radosnych dni.

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 01.03.2023r.

„Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą. Jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość.” płk. Łukasz Ciepliński „Pług”.

1 marca, dyrektor Andrzej Ziajor oraz delegacja uczniów wraz z pocztem sztandarowym i nauczycielką historii Beatą Babiarz wzięła udział w powiatowych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza św. koncelebrowana przez ks. dziekana Krzysztofa Gaca i Ojca Tomasza w kościele pw Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp. W wygłoszonej homilii ojciec Tomasz zwracając się do młodzieży mówił, aby pamiętali o tych bohaterach, których nazywamy niezłomnymi, wyklętymi. Przypominając sylwetki zamordowanych m.in.: Rotmistrza Witolda Pileckiego, Augusta Emila Fieldorfa „Nil”, Danutę Siedzikównę „Inka”, płk. Łukasza Cieplińskiego „Pług”, podkreślił, że oni wszyscy bez wahania, bez cienia wątpliwości poświęcili swoje życie dla ojczyzny, dla nich słowa „miłość do ojczyzny”, „wolność” miały najwyższą wartość. To powinno być dla młodego pokolenia nie tylko lekcją patriotyzmu, ale swoistą wskazówką i jednocześnie zadaniem jakie przede mną do wykonania. Może i nam dziś potrzeba właśnie takich bohaterów?

Patronat nad uroczystością objęła Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty oraz dr Dariusz Iwaneczko – Dyrektor IPN Oddział w Rzeszowie. W uroczystej Mszy Świętej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego brały udział delegacje uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu oraz przedstawiciele samorządów i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Na koniec wszyscy uczestnicy przemaszerowali przed Memoriał Sybiraków Żołnierzy Armii Krajowej Podobwodu Sędziszów Młp., gdzie poszczególne delegacje złożyły wiązanki i został odśpiewany „Mazurek Dąbrowskiego”.

 

Uczniowie kl. VIII na strzelnicy, 17.02.2023r.

Dnia 17 lutego, uczniowie kl. VIII wraz z opiekunami udali się do Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie na zajęcia z przedstawicielami jednostki wojskowej i instruktorów szkoły. Uczniowie po raz pierwszy mieli styczność z bronią, co było dla nich ciekawym doświadczeniem. Na początku wszyscy zostali zapoznani z wyposażeniem każdego kadeta, mieli również okazję zobaczyć ich sprzęt. Następnie, kl. VIII poznała budowę i rodzaje broni. Uczniowie zostali poinstruowani o tym jaką prawidłową postawę strzelecką powinno się przyjmować korzystając z broni. W ramach zajęć praktycznych uczniowie uczyli się odbezpieczać broń, przyjmować prawidłową postawę oraz strzelać do celu. Była to niewątpliwie bardzo intrygująca lekcja dla młodzieży.